• نگارش، استخراج و ترجمه مقالات 01
  • نگارش، استخراج و ترجمه مقالات 02

ویراستاری و تقویت…

Editing and Improving

پیشنهاد و سابمیت…

suggestion and submit

ترجمه تخصصی…

Professional Translation

پذیرش و چاپ مقاله…

Acceptance and Publish

استخراج مقاله…

Extracting a Paper

فهرست مطالب ویراستاری

فهرست مطالب پذیرش و چاپ

فهرست مطالب سابمیت

فهرست مطالب افزایش سایتیشن

فهرست مطالب ترجمه تخصصی

فهرست مطالب استخراج مقاله

فهرست مطالب ژورنال ها

فهرست مطالب اصطلاح شناسی


سوال1: از کجا میتونم ایمپکت فاکتور یک مجله رو پیدا کنم؟

جواب: برای دسترسی به ضریب تاثیر IF یک مجله به سایت های معتبر SJRو Bioxbio مراجعه کنید

www.scimagojr.com

www.bioxbio.com CiteFactor

www.citefactor.com


 

سوال2: مقاله نوشته شده اما نمیدونم به کدوم ژورنال بفرستم؟

جواب: در سایت های زیر می توانید با وارد کردن عنوان مقاله، چکیده و کلید واژه ها ژورنال های مرتبط و نزدیک به موضوع خود را پیدا کنید.

http://journalfinder.elsevier.com/#results

https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/preparation/1276

https://www.edanzediting.com/journal-selector 


 

سوال3: چطور میتونم مقاله ام رو قبل از اینکه به ژورنالی بفرستم به لحاظ پلاجیاریزم چک کنم تا مطمئن بشم جملات مقاله ی من با هیچ یک از جملات سایر مقالات مشابهتی نداره؟

جواب: از سایتهای زیر جهت بررسی جملات مقاله قبل از سابمیت استفاده نمایید

www.turnitin.com

www.ithenticate.com

www.writecheck.com


 

سوال4: از چه سایتهایی میتونم به متن کامل پایان نامه ها دسترسی پیدا کنم؟

جواب: به سایتهای زیر مراجعه فرمایید

search.proquest.com/dissertations/advanced?accountid=14511 discovery.ucl.ac.uk/ ethos.bl.uk/

www.dart-europe.eu/basic-search.php

www.ndltd.org/resources/find-etds


 

سوال5: از چه سایتی میتونم تمام مقالات پولی رو به رایگان و بدون هیچ محدودیتی و به سرعت دانلود کنم؟

جواب: سایت روسی زیر این امکان رو برای تمامی محققین جهان فراهم کرده است.

www.sci-hub.tw