مطالب اسناد بالادستی ایران

نشر نیوز

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

یکی از موارد بسیار معدودرفرنس نویسی تحقیق، مربوط به رفرنس دهی پروپوزال است. به ندرت ممکن است پروپوزالی را دید که محتوای آن آنقدر کامل و جامع باشد که بتواند شرغبت استفاده از ان را در مخاطب ایجاد کند. ولی در مواردی پروپوزال های دوره دکتری از کیفیت بالایی در بخش ادبیات موضوع و مقدمه تحقیق برخوردار هستند بطوریکه دست کمی از یک پژوهش کامل ندارند. پروپوزال های تایید شده، پایان نامه ها و تزهای دکتری معمولا در سایت دانشگاه ها در دسترس عموم مخاطبان قرار گرفته و افراد می توانند با بررسی آنها ایده گرفته و از آنها در مقالات خودشان استفاده کنند. در صورتی که یک ایده را از پژوهشی به امانت می گیریم موظف هستیم که منبع آن را ذکر کرده و آن را رفرنس کنیم، در غیر این صورت مرتکب پلاجریسم شده ایم. چطور و با چه استانداردی می توانیم یک پروپوزال را رفرنس دهی کنیم؟. این نوع از رفرنس نویسی پروپوزال مبتنی بر استانداردهای ارائه شده در قالب MLA میباشد. 

برای رفرنس دهی پروپوزال در یک تحقیق بهتر است به موارد زیر دقت کنیم:

1. نام و نام خانودگی نویسنده

2. سال ارائه یا تایید

3. عنوان پروپوزال

4. نام دانشگاه یا موسسه

5. محل دانشگاه یا موسسه

6. لینک دسترسی

توجه داشته باشیم که در برخی موارد ممکن است نویسنده پروپوزال یک شخص حقیقی نباشد و یک موسسه یا سازمان و به بیان دقیق یک شخصیت حقوقی باشد. در این موارد فرآیند تا حدی کوتاه تر شده و رفرنس نویسی آن به شکل زیر خواهد شد:

BGSU. Proposal to the Foundation for Innovation in Musical Theater. 28 Apr. 2000. Typescript.

در برخی موارد نیز ممکن است به نسخه فیزیکی یا کپی پروپوزال در کتابخانه دسترسی داشته باشیم و در این حالت چنانچه بخواهیم یک پروپوزال را رفرنس دهی کنیم باید نام محل آرشیو و موسسه نگهدارنده آن را ذکر کنیم. مثال رفرنس نویسی پروپوزال در نسخه فیزیکی به شکل زیر خواهد بود:

BGSU. Proposal to the Foundation for Innovation in Musical Theater. 28 Apr. 2000. Director’s Archive, Foundation for Innovation in Musical Theater, Ohio. Typescript.

و در نهایت چنانچه به نسخه الکترونیکی پروپوزال دسترسی داشته باشیم باید لینک دسترسی به آن را ذکر کنیم چرا که معمولا پروپوزال ها فاقد DOI هستند.

پروپوزال MLA - باید ها و نباید های رفرنس دهی