• تحلیل آماری 01
  • تحلیل آماری 02

فهرست مطالب سمینار

فهرست مطالب مستند سازی

فهرست مطالب تحلیل آماری

فهرست مطالب پایان نامه و رساله

فهرست مطالب شبیه سازی

فهرست مطالب پلاجریسم و تشابه جویی

نرم افزار NCSS یکی دیگر از نرم افزارهای آماری است که امکانات کامل و جامعی در اختیار شما قرار می دهد تا داده های خود را به بهترین شکل تحلیل کنید.

برای این کار می توانید از بیش از ۲۰۰ ابزار گرافیکی و آماری در این نرم افزار استفاده کنید.

از ویژگی‌های نرم افزار NCSS می‌توان به امکان رگرسیون خطی و غیرخطی، سازگاری با نسخه های مختلف ویندوز، امکان رسم انواع نمودار و آمار توصیفی اشاره کرد.

این نرم افزار به خاطر توانایی که در محاسبات تعیین حجم نمونه دارد بسیار مورد توجه تحلیلگران آماری است.