• ژورنال ها 01
  • ژورنال ها 02

براساس مدت زمان پروسه داوری و ایمپکت فاکتور

https://journalsuggester.springer.com


 www.LetPub.com

پس از ورود به سایت در قسمت Resources در منوبار، با انتخاب گزینه Impact search and journal selector میتوانید به اطلاعات لازم برای انتخاب یک ژورنال دست پیدا کنید، از جمله ایمپکت فاکتور، مدت زمان پروسه داوری، تعداد مقالات چاپ شده در سال، میزان اعتبار ژورنال و درجه سختگیری داوران و .......