• صفحه اصلی 09
  • صفحه اصلی 15
  • صفحه اصلی 15
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 06

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله


امروزه در دنيا علي‌رغم پيشرفت‌هايي كه در زمينه‌هاي مختلف صورت گرفته است، هنوز هم مسأله غذا از نظر اجتماعي و اقتصادي در درجه اول اهميت قرار دارد و به عنوان يك مسأله استراتژيك مطرح است. به طوري كه موقعيت يك كشور را با سطح و نوع غذاي مردم آن كشور محك مي‌زنند. بدون شك در ميان مواد غذايي آنچه بسيار اهميت دارد و جزولاينفك مواد غذايي روزانه است، پروتئين حيواني است كه از طريق دام تهيه مي‌شود.از همين‌جا مي‌توان به اهميت دانش دامپزشكي پي ببرد زيرا دامپزشكي‌ علم‌ شناخت‌ بيماري‌هاي‌ دامي‌ اعم‌ از بيماري‌هاي‌ مشترك‌ بين‌ انسان‌ و حيوان‌ يا بيماري‌هاي‌ خاص‌ دام‌، پيشگيري‌ از بيماري‌ها، معالجه‌ بيماري‌ها و همچنين‌ علم‌ تغذيه‌ انسان‌ و دام‌ است. در نشريه‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهاني‌ آمده‌ است‌ هدف‌ نهايي‌ دامپزشكي‌ درمان‌ حيوانات‌ نيست‌ بلكه‌ دقيقاً تأمين‌ مواد غذايي‌ و بهداشت‌ انسان‌ مي‌باشد. چرا كه‌ با واكسيناسيون‌ دام‌ها مي‌توان‌ از مرگ‌ و مير آنها جلوگيري‌ كرد و بر ميزان‌ فرآورده‌هاي‌ دامي‌ افزود و در نتيجه‌ مواد پروتئيني‌ لازم‌ را براي‌ جيره‌ غذايي‌ انساني‌ تأمين‌ نمود. موادي‌ كه‌ مقاومت‌ انسان‌ها بخصوص‌ كودكان‌ را در مقابل‌ كليه‌ بيماري‌ها، افزايش‌ مي‌دهد و نه‌تنها باعث‌ كاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌ هزينه‌هاي‌ درماني‌ مي‌شود، بلكه‌ جامعه‌اي‌ سالم‌ و فعال‌ بوجود خواهد آورد.


توانايي‌هاي‌ لازم :

يك‌ دامپزشك‌ بايد به‌ زيست‌شناسي‌ علاقه‌مند بوده‌، به‌ زبان‌ انگليسي‌ تسلط‌ داشته‌ و قدرت‌ تجزيه‌ و تحليل‌ بالايي‌ داشته‌ باشد. چون‌ بيمار او نمي‌تواند درد خود را بيان‌ كند و دامپزشك‌ بايد خود موفق‌ به‌ شناخت‌ بيماري‌ گردد. بدون‌ شك‌ دانشجوي‌ اين‌ رشته‌ بايد از سلامت‌ جسماني‌ نيز برخوردار باشد اما قدرت‌ بدني‌ در همه‌ بخش‌هاي‌ دامپزشكي‌ مطرح‌ نيست‌.موقعيت‌ شغلي‌ در ايران :

فارغ‌التحصيلان‌ دامپزشكي‌ مي‌توانند در مراكز مختلفي‌ از جمله‌ سازمان‌ دامپزشكي‌، مؤسسه‌ تحقيقات‌ و توليد واكسن‌ رازي‌ ، شركت‌هاي‌ توليد دارو و فرآورده‌هاي‌ دامي‌، شركت‌هاي‌ توليد مواد غذايي‌ با فرآورده‌هاي‌ دامي‌، واحدهاي‌ دامپروري‌ دولتي‌ و خصوصي‌ و آزمايشگاه‌هاي‌ تشخيص‌ بيماري‌هاي‌ دامي‌ و بيماري‌هاي‌ انساني‌ فعاليت‌ كنند يا خود بري معالجه حيوانات اهلي كلينيك دامپزشكي تأسيس كنند. گفتني است كه در اكثر كشورها از جمله كشور ما، دامپزشكان در تحقيقات پايه پزشكي نقش مهمي دارند براي مثال دكتر جي ـ بانگ عامل تب مالت انسان و سقط جنين دام‌ها را كشف كرد. اين توانايي از آنجا نشأت مي‌گيرد كه از يك طرف كار بادام محدوديت كار با انسان را ندارد؛ يعني مي‌شود بر روي تعداد زيادي از حيوانات با وجود احتمال بيماري يا مرگ آزمايش نمود و از سوي ديگر يك دامپزشك ديد وسيع‌تري درباره حيوانات دارد و مي‌تواند به روي حيوانات مختلف تحقيق كند.درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل :

دروس‌ پايه‌:
فيزيك‌ پزشكي‌، بيوشيمي‌، فيزيولوژي‌، ژنتيك‌ حيواني‌، جانورشناسي‌ عمومي‌، آمار حياتي‌.
دروس‌ اصلي‌:
اصول‌ همه‌گيرشناسي‌، اصول‌ تغذيه‌ دام‌، تغذيه‌ اختصاصي‌ دام‌، تغذيه‌ اختصاصي‌ طيور، آسيب‌شناسي‌ عمومي‌، آسيب‌شناسي‌ اختصاصي‌، باكتري‌شناسي‌ عمومي‌، باكتري‌شناسي‌ اختصاصي‌ و بيماري‌هاي‌ باكتريايي‌، كالبدشناسي‌ پايه‌، كالبدشناسي‌ مقايسه‌اي‌، انگل‌شناسي‌ و بيماري‌هاي‌ انگلي‌، قارچ‌شناسي‌ و بيماري‌هاي‌ قارچي‌، ويروس‌شناسي‌ و بيماري‌هاي‌ ويروسي‌، ايمن‌شناسي‌ و سرم‌شناسي‌، سم‌شناسي‌، فارماكولوژي‌، ماهي‌شناسي‌ عمومي‌، جنين‌شناسي‌ نظري‌، اصول‌ انتخاب‌ و تلقيح‌ مصنوعي‌ دام‌، بهداشت‌ و پرورش‌ دام‌، بهداشت‌ و پرورش‌ طيور، تكثير و پرورش‌ ماهي‌، پرورش‌ و بيماري‌هاي‌ زنبور عسل‌، اصول‌ اصلاح‌نژاد دام‌، اصول‌ هوشبري‌ نظري‌، اصول‌ كالبدگشايي‌ و نمونه‌برداري‌، اصول‌ معاينه‌ دام‌.دروس‌ تخصصي‌:
بيماري‌هاي‌ اندام‌هاي‌ حركتي‌، بيماري‌هاي‌ متابوليك‌ دام‌ ، بيماري‌هاي‌ دروني‌ دام‌هاي‌ بزرگ‌ ، بيماري‌هاي‌ دروني‌ دام‌هاي‌ كوچك‌ ، بيماري‌هاي‌ توليدمثل‌ دام‌، بيماري‌هاي‌ طيور، بيماري‌هاي‌ ماهي‌، بيماري‌هاي‌ مشترك‌ انسان‌ و دام‌، راديولوژي‌ دامپزشكي‌، جراحي‌ عمومي‌ دام‌هاي‌ بزرگ‌، جراحي‌ عمومي‌ دام‌هاي‌ كوچك‌، مسموميت‌هاي‌ دام‌، مامايي‌ دامپزشكي‌، كلينيكال‌ پاتولوژي‌، بهداشت‌ و صنايع‌ شير، كنترل‌ كيفي‌ و بهداشتي‌ مواد غذايي‌، صنايع‌ مواد غذايي‌ با منشاء دامي‌ نظري‌، زبان‌ تخصصي‌.
دروس‌ باليني‌:
عمليات‌ درمانگاهي‌ دام‌هاي‌ بزرگ‌، عمليات‌ درمانگاهي‌ دام‌هاي‌ كوچك‌، عمليات‌ درمانگاهي‌ مامايي‌، عمليات‌ درمانگاهي‌ طيور، كارآموزي‌.


دانشگاه های پذیرنده : ارومیه ، تبریز ، تهران 0 رازی ، کرمانشاه ، زابل ، سمنان ، شهرکرد ، شهید باهنر کرمان ، شهید چمران – اهواز ، شیراز ، فردوسی – مشهد ، بو علی سینا – همدان ، لرستان – خرم آباد .
مقاطع تحصیلی : کاردانی ، دکترای حرفه ای
دوره ها : روزانه ، شبانه
دانشگاه : دولتی
گرایشها :