arrow
arrow

virayesh farsi0

درس 1: پیش‌نیازهای ویرایش یک متن
درس 2: گویا نویسی و رعایت تناسب محتوی و مخاطب
درس 3: عددنویسی در متون فارسی
درس 4: استفاده درست از علامت‌های سجاوندی
درس 5: اهمیت پاراگراف بندی و یکدستی افعال و ضمایر
درس 6: پرهیز از اشتباهات متداول

 

جهت ثبت نام در دوره آموزشی ویرایش متون فارسی و آموزش از طریق ایمیل، به سایت درسنامه مراجعه نمایید.