امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

عناوین پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی :

 • جامعه شناسی کیفری، جرم شناسی و حقوق کیفری
 1. حقوق جزای بین الملل، آئین دادرسی
 2. حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
 3. عدالت کیفری و پلیس علمی
 4. جرم شناسی
 5. حقوق بشر
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی :
 1. بررسی شیوه های تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی
 2. مبنای حقوقی برخورد با بدافزارها و ویروس ها
 3. مجازات های تعزیری و بازدارنده و تبدیل آن ها در حقوق کیفری ایران
 4. شناسایی راهکارهای مقابله با جرائم کلاهبرداری رایانه ای
 5. بررسی تطبیقی جایگاه دیوان محاسبات در نظام حقوقی ایران و فرانسه
 6. جرائم احزاب سیاسی در حقوق کیفری ایران
 7. مسئولیت مبتنی بر تقصیر و برائت پزشک در قبال بیمار
 8. بررسی حقوقی ماهیت جرم
 9. تحقیقی پیرامون حقوق متهمان در بازجویی های اولیه
 10. حمایت کیفری از علائم تجاری
 11. نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرائم سازمان یافته
 12. استنادپذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران
 13. بررسی مجازات کلاهبرداری سنتی و رایانه ای در نظام حقوقی ایران
 14. تبیین ابعاد مجازات در حقوق کیفری اسلام
 15. جرائم اقتصادی و پولشویی در تجارت الکترونیک
 16. جرائم شرکتی از بعد جرم شناختی
 17. مطالعه ای در خصوص جرائم مخابراتی
 18. بزه دیده در تعیین کیفر و اعمال آن
 19. طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی
 20. مطالعه ای پیرامون جرائم خُرد در حقوق کیفری ایران
 21. آسیب شناسی و مزایای متدهای مختلف ارزیابی خسارت های درد و رنج و ارائه روش مناسب
 22. جایگاه و ارزش ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر تاثیر علم قاضی
 23. نگاه انتقادی بر نظام عدالت کیفری ایران
 24. جرم و عناصر متشکله آن در فضای مجازی با مطالعه نظام حقوق کیفری ایران
 25. جرائم علیه میراث فرهنگی به عنوان جزیی از میراث مشترک بشریت
 26. تاثیر انگیزه هدف قصد و شخصیت طرفین در ارتکاب قتل در نظام حقوق کیفری ایران
 27. بررسی جرائم رایانه ای، بررسی جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری در فضای دیجیتال،
 28. بررسی جرائم ناشی از تخلفات سردفتران
 29. بررسی جرم زمین خواری در ایران
 30. گرایشات مختلف فقه و حقوق (جرم و جزا، خصوصی، بین الملل، تجارت و...)
 31. بررسی اتانازی داوطلبانه غیرفعال از منظر حقوق
 32. رویکرد اسلام در قبال شبیه سازی انسان
 33. اتانازی تقاضای بیمار و خود مختاری
 34. سومنا مبولیسم از دیدگاه حقوق کیفری
 35. بررسی فقهی– حقوق قرارداد پیش فروش آپارتمان
 36. مسئولیت کیفری مسلمان نسبت قتل اهل ذمه
 37. قاعده دفع افسد به فاسد و دلالت های حقوقی– جرم شناختی آن
 38. مسئولیت جزایی پزشکان از نظر شرع مقدس
 39. حقوق موضوعه ایران و حقوق بین الملل
 40. حقوق و مسئولیت پرستاران
 41. مرگ مغزی و آثارحقوق مترتب برآن مطالعه تطبیقی حقوق بر بیماران
 42. تغییر جنسیت و مسائل فقهی فراروی آن
 43. مطالعه تطبیقی اهدای جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی
 44. مسئولیت مدنی ناشی از طراحی زیبایی
 45. ماهیت حقوق قرارداد رحم جایگزین
 46. اصول بنیادین حاکم بر کنوانسیون ارتباط الکترونیکی آنستیرال
 47. شبیه سازی انسان از منظر فقه و حقوق جزا
 48. رویکرد حقوق بین المللی به شبیه سازی انسان
 49. کرامت انسان و پرتو حقوق بین الملل زیست پزشکی
 50. بررسی روش های نوین تولید مثل انسان از دیدگاه فقه و حقوق
 51. مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خون آلوده در نظام حقوق ایران و فرانسه
 52. مطالعه تطبیقی ممنوعیت دارندگان اطلاعات نهانی در رابطه با معاملات اوراق بهادار
 53. بررسی فقهی حقوق جزا انتقال بیماری از طریق تماس جنسی،
  پیوند اعضا و چالش های حقوقی آن
  جرم معامله متکی براطلاعات نهانی
 54. مسئولیت مدنی کارگزاران بورس و فرایند طرح دعاوی مرتبط در مراجع صالحه
 55. مقایسه تطبیقی جایگاه حقوقی مدیران شرکت های سهامی در حقوق ایران و فرانسه
 56. بررسی فقهی تغییر جنسیت
 57. بررسی فقهی، حقوق تخریب محیط زیست
 58. ماهیت فقهی جعاله در بانکداری
 59. انتقال محکومان در حقوق جزای بین الملل و ایران
 60. تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیس
 61. قراین و امارات در حقوق کیفری ایران و انگلیس PHD
 62. بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری صغار در مذاهب پنجگانه
 63. بررسی اختیارات قضات در نظام دادرسی کیفری ایران (قبل و بعد از انقلاب)
 64. بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری از شرکت های بیمه در حقوق ایران و انگلستان
 65. سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگان جرائم جنسی به عنف (با تاکید بر فقه امامیه)
 66. حمایت کیفری از صغار در برابر جرائم جنسی در نظام حقوقی انگلستان و ویلز
 67. ابعاد کیفری حقوق تجارت الکترونیکی PHD
 68. اصل برائت و اماره جرمیت
 69. حمایت کیفری از محیط زیست
 70. معاونت در جرائم مشمول حدود، قصاص و تعزیرات در قانون مجازات اسلامی ایران
 71. روش تفسیر در قوانین کیفری و فقه اسلامی
 72. روان شناسی در خدمت حقوق جزا
 73. جرائم و مجازات های مالیاتی ۵۰سال اخیر برای مودیان و ماموران مالیات و پیشنهاد
 74. ماهیت حقوقی –سیاسی تروریسم با تاکید بر جایگاه آن نسبت به ساختارهای قدرت PHD
 75. بررسی فقهی-حقوقی و جرم شناختی فرزند کشی
 76. بررسی سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده
 77. سیاست جنایی ایران درقبال بزهکاری کودکان و نوجوانان
 78. تاثیر جرائم سازمان یافته بر مبانی حقوق کیفری ماهوی PHD
 79. قرائت جرم شناختی موازین دادرسی عادلانه
 80. فردی کردن مجازات ها درحقوق کیفری ایران
 81. دفاع مشروع
 82. رویکرد تقنینی و قضایی عرف در نظام کیفری ایران PHD
 83. حمایت کیفری ازحق مالکیت بر علایم تجاری
 84. دیه و خسارات مازاد بر آن با نگرشی بر قوانین و رویه قضایی
 85. تاثیر رضایت مجنی علیه در مسئولیت کیفری
 86. حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری بین المللی PHD
 87. هدف از مجازات ها چیست؟
 88. تاثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل
 89. بررسی قوانین جزایی ایران در پرتو فن آوری اطلاعات
 90. بررسی حق دفاع متهم در نظام کیفری ایران
 91. جرائم مالی کارمندان دولت ”اختلاس- ارتشاء”
 92. مبانی فلسفی حقوق جزا
 93. تقلب و دسیسه در امور خدمت وظیفه عمومی
 94. تحقیقی پیرامون جرائم مطبوعاتی
 95. رابطه علیت در ارتکاب جرم
 96. دادرسی روستایی در ایران (خانه های انصاف) و بررسی تطبیقی با دادرسی روستایی در هند
 97. مقام زن در اسلام و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران
 98. وظیفه ضابطان دادگستری و رعایت حقوق فردی
 99. جرائم بازرگانی؛ از ماهیت تا پاسخ های کیفری با تاکید بر اسناد بین المللی
 100. جرائم و مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات گاز کشور
 101. بررسی تاثیر رضایت مجنی علیه در جرائم علیه اشخاص
 102. زنان بزه دیده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان
 103. تحلیل مبنای دیه
 104. استرداد مجرمین
 105. بحث پیرامون جرائم احتکار و گران فروشی
 106. قضا زدایی و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
 107. حمایت کیفری از صغار در قوانین ایران
 108. سالم سازی محیط
 109. بررسی تطبیقی ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
 110. صلاحیت دادگاه های نظامی ایران
 111. مطالعه تطبیقی جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران، مصر و لبنان (اهدایی)
 112. جرائم موسسات پولی و اعتباری غیر بانکی در حقوق ایران
 113. وندالیسم در سیاست کیفری ایران
 114. بررسی مجازات های اجتماعی در پرتو اسناد بین المللی و لایحه قانون مجازات های ….
 115. قرار نظارت قضایی؛ از مبانی تا جلوه ها (با تاکید بر حقوق کیفری ایران)
 116. سیاست جنایی و الگوهای آن در چالش با توسعه نیافتگی و آثار آن با تاکید بر سیاست گذاری جنایی در ایران
 117. سیاست گذاری جنایی: مبانی اصول راهبردی و مدل ها PHD
 118. خودکشی مساعدت شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا
 119. زندان و تاثیرآن در تکرار جرم
 120. مطالعه تطبیقی قتل از روی ترحم در حقوق ایران و انگلستان
 121. جرائم بر ضد مصالح عمومی مملکت (خیانت –جاسوسی)
 122. بررسی حدود اختیارات دادستان (در قانون اصلاح ق.ت.و.ع.۱۳۸۱)
 123. بررسی تطبیقی جرم سرقت در حقوق ایران و انگلستان
 124. قراردادها در حقوق کیفری ایران
 125. سرقت در حقوق جزای ایران، سوئیس- فرانسه
 126. مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلستان
 127. جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران و کانادا
 128. موانع قصاص نفس در شریعت اسلام
 129. گفتمان سیاست جنایی تقنینی در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری….
 130. نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم: از نظر تا عمل PHD
 131. مسئولیت کیفری مقامات مافوق وزیر دستان آنان در حقوق بین الملل کیفری PHD
 132. آزادی مشروط زندانیان در حقوق ایران
 133. ضابطه مندی اختیارات قضایی در تعیین مجازات در نظام کیفری ایران، انگلستان و مصر PHD
 134. شرکت و معاونت در جرم از نظریه قضایی دادگاه های ایران و فرانسه و عقاید علمای حقوق
 135. مطالعه ی مقررات (نهاد) دیه از منظر آموزه های بزه دیده شناسی و اصول عدالت ترمیمی
 136. وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور ایران و مقایسه آن با نهاد مشابه در نظام کیفری انگلستان
 137. معیارهای عادلانه دادرسی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی
 138. ایراد ضرب و جرح عمدی
 139. قوانین حاکم بربلیس از صدراسلام تا حکومت اسلا می و مطالعه تطبیقی آن
 140. سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده
 141. جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیشگیری از جرائم اقتصادی
 142. فرآیند تاریخی تدوین و تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴و تحولات بعدی این قانون (۱۳۴۶-۱۳۰۴)
 143. تحلیل و بررسی مفهوم فعل حرام از دیدگاه علمی و قانونی (ماده ۶۳۸ق. م.ا)
 144. تغییرات حاصله در سیستم قضایی کشور بعد از انقلاب
 145. تحقیق راجع به متهمین مختل المشاعر موضوع ماده ۳۶ اخیرالتصویب
 146. بررسی تاثیر جنسیت بر ارتکاب جرم
 147. اصل شفافیت در حقوق کیفری اقتصادی (اهدایی)
 148. شهادت کذب وقسم دروغ و آثار مترتبه برآن ها در حقوق
 149. مباشرت و تسبیب در جنایات عمومی
 150. پزشکی از راه دور و مسئولیت کیفری ناشی از آن در نظام حقوقی ایران
 151. تاثیر مقررات مالی در قرار دادها
 152. بررسی موارد تجدید نظر نسبت به احکام کیفری
 153. علل نقص آراء کیفری در مرجع دیوان عالی کشور در جرائم علیه اموال “سرقت، خیانت در امانت، چک پرداخت نشدنی“
 154. بررسی تحلیلی موانع مجازات
 155. مطالعه تطبیقی اصول راهبردی سیاست جنایی اسلامی و سیاست جنایی معمول در کشورهای غربی
 156. سیاست جنایی ایران در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی (مطالعه تطبیقی)
 157. جعل اسناد در حقوق کیفری ایران
 158. تاثیر اشتباه در شخص و شخصیت در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران
 159. سیاست جنایی مشارکتی در اسلام
 160. تحریک به ارتکاب جرم در حقوق ایران
 161. فرار از خدمت نظام در قانون ایران و فرانسه
 162. بررسی و مقایسه قانون دادرسی و کیفر ارتش با قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
 163. بررسی بزه قتل در فراش در مقررات کیفری ایران و فقه امامیه
 164. تابعیت
 165. موارد عدول از دادرسی عادلانه در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون های بین المللی
 166. نهادهای متولی پیشگیری رشد مدار در ایران و مقایسه آن با انگلستان
 167. جلوه های رفتار منصفانه نسبت به بزه دیده در مقررات دادرسی کیفری ایران و سازمان ملل متحد
 168. سنجش و مدیریت ریسک جرم PHD
 169. رشد جزایی و جایگاه آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان
 170. جرائم کامپیوتری
 171. تروریسم سایبری PHD
 172. اصول تعیین کیفرهای سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان
 173. بررسی تطبیقی جرم خیانت در امانت در حقوق ایران، انگلستان و مصر
 174. اعدام و مجازات های سالب آزادی و تاثیر آن ها در پیشگیری از ارتکاب جرم
 175. مطالعه حقوقی- جرم شناختی جرائم و تخلفات ورزشی با تکیه بر خشونت های ورزشی
 176. اصل مشروعیت تحصیل دلیل در آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه PHD
 177. شهادت در حقوق جزای ایران
 178. حقوق متهم در دادرسی کیفری بین المللی PHD
 179. اصول حاکم بر مجازات ها در حقوق کیفری ایران
 180. تعلیق مجازات در حقوق جزای ایران وانگلیس (اهدایی داشگاه آزاد)
 181. بررسی جزائیات در اسلام
 182. بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
 183. معماری و شهرسازی و ارتباط آن ها با جرم
 184. جرم و فلسفه مجازات
 185. تعارض قوانین جزایی در زمان
 186. بررسی فقهی و حقوقی مرور زمان کیفری
 187. بررسی تطبیقی عنصر روانی قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس
 188. مطالعه مجازات های بدنی حدی قانون مجازات اسلامی در پرتو موازین حقوق بشر
 189. پیشگیری از تطهیر سرمایه های نا مشروع در حقوق داخلی و اسناد بین المللی
 190. رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق به حقوق کیفری PHD
 191. بررسی مقررات حاکم بر ضبط و نحوه اجرای آن در قرارهای تامین کیفری
 192. مبانی فقهی و حقوقی جرائم شرب خمر و قماربازی
 193. بررسی جرائم سوء قصد و توهین به مقامات سیاسی خارجی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
 194. بررسی جرم منازعه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵
 195. تاثیر جنسیت متهم در رسیدگی های کیفری
 196. دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و فرانسه
 197. بررسی پدیده قتل های سریالی از منظر روانشناسی جنایی
 198. همگامی یا تضاد مجازات و درمان در جرائم اطفال
 199. هیات منصفه در فرآیند کیفری ایران و انگلستان
 200. بررسی قتل و ایراد ضرب و جرح در حکم شبه عمد در قانون مجازات
 201. قطعیت آراء و حق تجدید نظر خواهی درحقوق کیفری ایران ومقایسه با فقه و اسناد PHD
 202. رویکرد مشارکتی در سیاست جنایی ایران PHD
 203. افترا و توهین و هتک حرمت
 204. روش های گردآوری داده های جنایی با تاکید بر روش های مورد استفاده در انگلستان
 205. مطالعه تطبیقی سیاست تسامح صفر در حقوق کیفری ایران و امریکا
 206. جهانی شدن حقوق کیفری شکلی در جرائم سازمان یافته فراملی PHD
 207. بررسی تطبیقی جرم انگاری در ایران،چین و سوئد (با تکیه بر جرائم علیه اشخاص و جرائم علیه اخلاق عمومی)
 208. پیشگیری از جرم سازمان یافته براساس الگوی محیطی PHD
 209. سن جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران
 210. مطالعه تطبیقی جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی PHD
 211. جرائم ثبتی ” اسناد و املاک” در حقوق کیفری ایران
 212. تحولات سن مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی
 213. اکراه در قتل و مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
 214. بررسی ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵(اذیت و آزار بدنی برای...)
 215. تعصب ناموسی و رابطه آن با جرم
 216. تاثیر زمان و مکان در جرم و مجازات
 217. سیاست کیفری ایران در قلمرو تخریب و تصرف عدوانی منابع ملی تجدید شونده
 218. بررسی تطبیقی تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم در حقوق
 219. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
 220. مطالعه تطبیقی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی در حقوق ایران و استرالیا PHD
 221. حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر
 222. معیارهای جرم انگاری اقتصادی در نظام اقتصادی مختلط PHD
 223. نقش اولیاء دم در استیفای قصاص در قتل عمد
 224. بررسی مفهوم “تربیت و تنبه” نسبت به اطفال بزهکار در نظام کیفری ایران
 225. جرم تحصیل منفعت از معاملات دولتی
 226. مطالعه تطبیقی جرم ها و جریمه های مالیاتی در قوانین فعلی ایران و اسلام
 227. تکرار جرم
 228. شروع جرم در حقوق جزای ایران
 229. نظام پاسخ ها به بزهکاری اطفال در حقوق ایران و اسناد سازمان ملل
 230. علت شناسی جرم قاچاق کالا در پرتو نظریه های خرده فرهنگ مجرمانه (مطالعه ی موردی استان هرمزگان)
 231. اجرای احکام کیفرهای سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان
 232. بررسی قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با اسناد حقوق بشر
 233. حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در اسناد بین المللی حقوق بشر
 234. اموال مرتبط با جرم در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی PHD
 235. صلاحیت دادگاه های عمومی در مقررات کیفری ایران
 236. ارتشاء و اختلاس و تصرف غیر قانونی
 237. حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران، کانادا و اسناد بین المللی
 238. موارد قانونی شروع به تعقیب کیفری در ایران و انگلستان
 239. نقد و تفسیر بعضی از مواد قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲
 240. ضابطین دادگستری و نظامی
 241. تامین از متهمان و سابقه تاریخی آن در حقوق جزای ایران
 242. بزه دیدگی بیگانگان (بررسی موردی بزه دیدگی افغان ها در شیراز)
 243. جرم انگاری سوء استفاده ازقدرت در پرتو تعامل نظام حقوق بشر و حقوق کیفری PHD
 244. بزه دیده در فرآیند کیفری
 245. تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلیس PHD
 246. سقط جنین از نظر قوانین موضوعه و موازین فقهی
 247. بررسی تحلیل از اقرار و آثار آن در امر کیفری
 248. موانع مشارکت مردمی در سیاست جنایی ایران PHD
 249. تحلیل و بررسی رکن معنوی قتل عمد موضوع ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۸
 250. احکام زنا در اسلام
 251. بررسی تجدید نظر از دیدگاه فقه و حقوق جزای ایران
 252. کیفر در نظریه لیبرالیسم PHD
 253. سیاست جنایی ریسک مدار در پرتو آموزه های حقوق بشر
 254. حقوق و تضمین های مربوط به مجرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 255. پیشگیری از جرم در قرآن کریم PHD
 256. علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران (جنون،مستی،خواب و بیهوشی)
 257. راهبردهای تعلیق و تعویق در فرآیند کیفری PHD
 258. مطالعه تطبیقی قرارهای تامین کیفری در حقوق ایران و انگلستان
 259. رابطه بی عدالتی اقتصادی با جرائم علیه اموال
 260. سیاست جنایی تقنینی و قضایی بزه سرقت تعزیری موضوع قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵
 261. بررسی جرائم خاص نظامیان در حقوق کیفری ایران
 262. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی
 263. استنطاق (بازپرسی)
 264. چالش های قواعد حاکم بر جرائم سازمان یافته با موازین حقوق بشر (اسناد بین المللی و انگلیس)
 265. مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری نیابتی در حقوق ایران و انگلستان PHD
 266. حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی
 267. تاثیر استقلال قضایی بر تحقق عدالت کیفری با تاکید بر حقوق ایران PHD
 268. قضایی شدن اجرای احکام کیفری
 269. جایگزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران و انگلستان
 270. بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷
 271. قتل عمدی با اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول
 272. تعیین مجازات متناسب با جرم و مجرم در حقوق کیفری با نگرشی بر نظام کیفری ایران و انگلستان
 273. حمایت کیفری از اموال تاریخی- فرهنگی
 274. خصوصی سازی عدالت کیفری PHD
 275. تناسب جرائم و مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری PHD
 276. تناسب جرائم و مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری PHD
 277. جرم ایجاد مزاحمت در حقوق ایران و انگلستان و پیشگیری از آن
 278. رابطه افکار عمومی و قانون گذاری جنایی
 279. بررسی و تحلیل حقوقی مجازات های ثابت
 280. جایگاه دادرسی ترمیمی در حقوق کیفری ایران
 281. اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازات ها
 282. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین المللی کیفری، موانع و مقتضیات اعمال آن در حقوق کیفری ایران
 283. جایگاه قاعده در نظام حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
 284. بررسی قوانین کیفری ایران از نظر جرم زایی
 285. جرم سیاسی و بررسی تطبیقی آن با حقوق جزای اسلامی
 286. فرآیند جرم انگاری شبیه سازی انسان در حقوق داخلی و بین المللی
 287. جرم انگاری و اخلاق زیستی PHD
 288. تعارض عرف حاکم بر عشایر خوزستان با مقررات کیفری ایران
 289. نقش قربانی جرم در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان PHD
 290. مسئولیت جزایی و عوامل رافع آن
 291. تحلیلی در باره خلافکاری کودکان و نوجوانان از نظر علل روانی و اجتماعی
 292. تحلیل از سیر تحول جرائم قتل و صدمات غیر عمدی ناشی از رانندگی در حقوق موضوعه ایران
 293. حمایت از جنگل ها و مراتع در قوانین کیفری ایران
 294. ارتشاء در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
 295. بررسی تطبیقی اجرای مجازات زندان در حقوق ایران و انگلستان
 296. پرونده شخصیت
 297. مجازات خدمات عمومی با رویکرد به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (اهدایی)
 298. تورم کیفری
 299. بررسی اصل علنی بودن رسیدگی های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین المللی
 300. جرم هواپیما ربایی
 301. جلوه های عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران
 302. نظام جرائم و مجازات ها در آیین یهود
 303. مطالعۀ تاریخی- کیفر شناختی مجازات بدنی PHD
 304. لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران
 305. حوادث ناشی از عملیات ورزشی (تحلیل بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰)
 306. عدالت ترمیمی: تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن
 307. ناتوانان بزه دیده در پرتو رهیافت های جرم شناسی و قوانین کیفری در حقوق ایران و انگلستان PHD
 308. مطالعه تطبیقی جرم سقط جنین در مذاهب پنجگانه
 309. قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری در حقوق تطبیقی (ایران و فرانسه)
 310. قاچاق های گمرکی و رابطه آن با جرم
 311. دفاعیات در حقوق بین الملل کیفری
 312. بازتاب عدالت کیفری در رسانه های گروهی: ضوابط و آثار PHD
 313. سیاست تقنینی و قضایی ایران در زمینه جرائم مطبوعاتی
 314. بررسی حقوق متهمین و محکومین زندان در حقوق ایران
 315. بررسی تحلیل ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی
 316. مطالعه تطبیقی تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه
 317. مطالعه تطبیقی مسئولیت دولت در جبران خسارت بزه دیدگان در حقوق ایران…
 318. بررسی تطبیقی تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری در نظام های حقوقی ایران و انگلستان
 319. اصول حاکمه بر ادله در حقوق کیفری ایران و دادرسی های دیوان کیفری بین المللی
 320. عوامل فحشا در ایران و جرائم ناشی از آن
 321. مطالعه مبانی بزه دیده شناسی نخستین (علمی) در قانون مجازات اسلامی و چگونگی اعمال آن در آراء دادگاه ها
 322. نظری بر عنصر معنوی جرم در حقوق جزای ایران
 323. طرق شکایت از احکام و قرارها در حقوق کیفری ایران
 324. جرم تخریب در حقوق جزای ایران
 325. حمایت از اطفال بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلستان
 326. مطالعه تطبیقی قلب سکه و جعل اسکناس در حقوق ایران و انگلستان
 327. پولشویی ازمنظر حقوق جزای داخلی و معاهدات بین المللی
 328. تاثیر سن و جنس و عوامل اقتصادی و اجتماعی در ارتکاب جرم
 329. الزامات مرتبط با پیشگیری ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا)
 330. مطالعه ی مدل های دوگانه ی عدالت کیفری هربرت پاکر، با تکیه بر ارزیابی عدالت کیفری ایران در پرتو آن مدل ها
 331. بررسی تحلیل صلاحیت کیفری دادگاه انقلاب
 332. تجزیه و تحلیل مواد “۲۱۶و ۲۱۷” قانون مجازات اسلامی
 333. تاثیر فیلم بر ارتکاب جرم با تاکید بر پیشگیری از وقوع آن
 334. جرم سازمان یافته و بررسی مصادیق آن در حقوق موضوعه ایران
 335. بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵
 336. بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی
 337. مباشرت، شرکت و معاونت در جرم کلاه برداری
 338. قاچاق انسان
 339. بحث در جرائم عمدی و خطئی
 340. کیفر مرگ در نظام کیفری ایران (گذشته و حال)
 341. تاثیر رابطه ابوت بر جرم و اعمال مجازات در حقوق کیفری ایران و اسلام
 342. سقوط مجازات در حقوق کیفری ایران و اسلام
 343. عدالت ترمیمی (مبانی و کنشگران) PHD
 344. بررسی آراء صادره از دادگاه های عمومی ویژه اطفال از منظر آموزه های جرم شناختی بالینی
 345. بررسی تطبیقی دفاع مشروع و پیشگیری وضعی
 346. نقش دادسرای دیوان عالی کشور در تشکیلات و سازمان های قضایی ایران
 347. تحلیل کیفرشناختی طبقه بندی زندانیان
 348. انواع حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان در قانون ایران و اسناد بین المللی
 349. جایگاه یافته های جرم شناسی در نظام کیفری ایران
 350. تروریسم و خرابکاری در قوانین کیفری ایران
 351. عنصر مادی جرم PHD
 352. سرقت های مشدد در قوانین کیفری ایران
 353. رویکردی تطبیقی به جرم توقیف غیر قانونی (ایران و آمریکا)
 354. تاثیر انگیزه در حقوق کیفری ایران
 355. بررسی تطبیقی ارتشا در حقوق ایران، مصر و انگلستان
 356. نقش ارتباط فردی در درمان بزه کاران
 357. پیشگیری از بزه کاری و اصلاح بزه کار در حقوق ایران
 358. رکن مادی قتل عمد
 359. شکنجه در قوانین ایران
 360. مطالعه تطبیقی رابطه ی علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان PHD
 361. تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی
 362. شرایط اجتماعی موثر در ارتکاب جرم
 363. تحلیل عنصر خطای جزایی
 364. صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مقایسه آن با دادگاه های کیفری بین المللی
 365. عذر برانگیختگی در قانون مجازات ایران و تفاوت آن با دفاع مشروع
 366. بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان
 367. بررسی ربا در مقررات کیفری ایران
 368. مبانی عدالت جزایی و بررسی تطبیقی آن در حقوق ایران
 369. مطالعه تطبیقی جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در حقوق کیفری ایران و انگلستان
 370. بررسی جرائم ارزی در قوانین و مقررات ایران
 371. توازن میان امنیت ملی و آزادی های فردی در مقابله با جرائم تروریستی PHD
 372. اصل تساوی سلاح ها در حقوق ایران و انگلستان با تاکید بر ابراز ادله
 373. مطالعه تطبیقی نقش دادستان در ایران و دادگاه کیفری بین المللی
 374. بررسی مواد ۳و۴ قانون مجازات اسلامی و مطالعه تطبیقی آن از دیدگاه حقوق جزای بین الملل
 375. مسئولیت کیفری بدون تقصیر در نظام های حقوقی انگلستان و ایران PHD
 376. تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران
 377. تحولات اهداف مجازات ها در پرتو نظریه ریسک جرم
 378. ضرورت جرم انگاری نابودی فرهنگی
 379. مبانی تقسیم جرائم به حد و تعزیر
 380. جایگاه قرابت در حقوق کیفری ایران
 381. معاونت در قتل عمد
 382. بررسی قتل هایی که سبب زوال عنصر قانونی جرم محسوب نمی شوند
 383. رابطه علیت در انواع قتل
 384. حمایت های کیفری از حقوق مالکیت معنوی در حقوق ایران در پرتو اسناد بین المللی
 385. شرکت در قتل عمدی (در قانون مجازات اسلامی)
 386. تخفیف و تشدید مجازات مرتکبین جرم های مرتبط با مواد مخدر و روان گردان با تکیه بر مقررات کیفری و رویه قضایی ایران
 387. نقش جامعه مدنی در پیشگیری از جرم
 388. نقش غرائز در ازدیاد جرائم
 389. بررسی فرایند جرم انگاری قاچاق مواد هسته ای و پرتوزا در حقوق جزای بین الملل
 390. قتل شبه عمد در فقه اسلامی
 391. آدم ربایی در حقوق جزای ایران
 392. ضابطین دادگستری، وظایف و اختیارات آنان در حقوق کیفری ایران
 393. جرائم علیه میراث فرهنگی در کنوانسیون های بین المللی حقوق ایران و آمریکا
 394. بررسی تروریسم هسته ای با تاکید بر کنوانسیون بین المللی سرکوب اعمال تروریسم هسته ای مصوب ۲۰۰۵
 395. حمایت از کرامت انسانی در قوانین کیفری ایران (با تکیه بر یکی از مصادیق بارز آن)
 396. سیر تحولات سیاست جنایی در قلمرو اجرای مجازات حبس
 397. بررسی تقابل اقرار و علم قاضی در امر کیفری
 398. بررسی فقهی-حقوقی مسئولیت کیفری اطفال بزه کار
 399. جعل از نظر حقوق جزای ایران و فرانسه
 400. بررسی مبانی و آثار جرم شناختی تعلیق تعقیب
 401. آثار ناشی از تغییر ارزش مورد معامله
 402. تاثیر داده های جرم شناسی بر تحولات مسئولیت کیفری PHD
 403. بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه
 404. بزهکاری زنان از جنبه اختلالات منش
 405. دعوی تصرف عدوانی
 406. علم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه
 407. عوامل روانی موثر در مجازات
 408. جرائم و مجازات ها در حقوق رم باستان
 409. تسبیب در جنایات
 410. مشارکت مردم در سیاست جنایی ایران
 411. صلاحیت ترمیمی و قضایی شورای حل احتلاف
 412. مصونیت پارلمانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران و انگلستان
 413. محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی
 414. جایگاه مددکاری اجتماعی در مقررات آیین دادرسی کیفری ایران (با تاکید بر رویه قضایی)
 415. بررسی سیاست جنایی در خصوص اتانازی در ایران، هلند و استرالیا
 416. جرائم ترک فعل کیفر نظامی ایران
 417. حق دفاع متهم
 418. سیر تحولی قانون ایران در زمینه جرائم مربوط به مواد مخدر
 419. تخفیف مجازات درحقوق جزای ایران
 420. جهل به قانون
 421. کودک آزاری والدین
 422. پاسخ های سیاست جنایی ایران به جرم اعتیاد به مواد مخدر
 423. نقد و بررسی قاضی تحکیم در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
 424. اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران
 425. مرور زمان از لحاظ حقوق کیفری ایران و فرانسه
 426. تحلیل درباره قتل غیر عمد در حقوق ایران
 427. مبانی فقهی و حقوقی اکراه در حقوق کیفری ایران
 428. تحولات اجرای اقدامات سالب آزادی در پرتو فن آوری اطلاعات و ارتباطات
 429. اصلاح نظام زندان ها و زندانبانی در پرتو تجارب و دیدگاه های زندانیان سابق
 430. اصلاح و تربیت بزهکاران در حقوق کیفری ایران
 431. مرگ سفید مواد مخدر در ایران و انتقاد به مواد قانونی مربوط به آن
 432. فرآیند اساسی سازی اصول راهبردی حقوق کیفری
 433. اصول راهبردی حقوق کیفری در قوانین اساسی ایران و افغانستان در پرتو اسناد بین المللی PHD
 434. اثر جزایی مترتب بر اندیشه مجرمانه تا تحقق فعل مجرمانه
 435. حمایت کیفری از خانواده در قوانین ایران
 436. سنجش و ارزیابی انواع روش های پیشگیری از جرم
 437. مجازات نقدی در حقوق کیفری ایران
 438. بررسی تطبیقی بزه کلاهبرداری در حقوق جزای ایران و مصر
 439. جرائم هواپیمایی
 440. قتل خطئی محض
 441. بررسی تطبیقی دادرسی اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلستان
 442. مجازات های باز دارنده در حقوق کیفری ایران
 443. اعتراض فوق العاده در امور کیفری
 444. مسئولیت کیفری بیماری های روانی در حقوق جزای ایران
 445. حمایت کیفری از حقوق و تکالیف خانوادگی
 446. بررسی تحلیلی امر آمر قانونی در حقوق ایران
 447. بررسی تطبیقی قتل عمدی با فعل نوعا کشنده در حقوق کیفری
 448. نقد و بررسی ماده ۱۳۹قانون تعزیزات
 449. تحولات سیاست جنایی ایران پس از الحاق به کنوانسیون حقوق کودک
 450. حقوق کیفری اطفال بزهکار و جهانی شدن PHD
 451. اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران
 452. حدود صلاحیت دادگاه های ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی خارج از قلمرو…
 453. اصل برائت، مبانی و آثار آن در امور کیفری
 454. جرائم ناشی از پیشرفت های تکنولوژی
 455. نقش دلایل مادی از نظر فنی و قضائی در کشف و اثبات جرم
 456. حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری انگلستان و ویلز
 457. تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران و حقوق بین الملل
 458. حدود مسئولیت کیفری در قانون کیفری عمومی ایران موضوع مواد ۳۹تا ۴۵
 459. بررسی نظری جرائم گمرکی در سیستم کیفری ایران و مطالعه عملی آن در حوزه قضایی استان هرمزگان
 460. ضرر و زیان ناشی از جرم
 461. اصل تسریع در رسیدگی کیفری در حقوق ایران و انگلستان
 462. قلمرو مکانی قوانین کیفری ایران
 463. حقوق متهمین و محکومین جرائم سیاسی (امنیتی) در حقوق موضوعه ایران و اسلام
 464. بررسی مقررات دسیسه و تقلب در کسب و تجارت در قوانین ایران
 465.  پیشگیری از وقوع جرم در اسلام
عناوین پایان نامه حقوق خصوصی - عناوین پایان نامه حقوق بشر - SCOPUS