ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • 5 نمونه از موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول سازمانی:
 1. امکان سنجی استقرار الگوی پرداخت مبتنی بر مزایای انعطاف پذیر در پالایشگاه x
 2. تأثیر هوش هیجانی بر نگرش کارکنان نسبت به تسهیم دانش درشرکت x
 3. بررسی تاثیر توانمندسازها بر فرآیندهای مدیریت دانش در شرکت پالایش x
 4. ارزیابی کارکرد های یادگیری سازمانی در شرکت x
 5. بررسی رابطه ی بازارگرایی و کیفیت خدمات (مطالعه موردی: بانک x)
 6. بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیتی مؤثر بر مشارکت اجتماعی و میزان موفقیت اجرای مدیریت کیفیت جامع (TQM) در صنایع شهرستان x
 7. رابطه بین رویه های مدیریت دانش و سطح نوآوری در سازمان ها مورد مطالعه: شرکت های زیر مجموعه بنگاه های اقتصادی منتخب شهر x
 8. بررسی سطح توانمندی کارکنان و رابطه آن با عوامل سازمانی (مطالعه موردی: شرکت x)
 9. بررسی میزان شکاف کیفیت خدمات در شرکت x با استفاده از مدل سروکوال
 10. عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های مصرف از دیدگاه مدیران در استان x
 11. بررسی رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد کسب و کارهای کوچک در شهرستان x
 12. رابطه بین تعهد سازمانی و ادراک کارکنان از رفتار سیاسی مدیران در سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌x
 13. میزان آمادگی اجرای مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در دانشگاه x
 14. بررسی سبک رهبری مدیران عالی شعب سازمان x در چارچوب مدل بس
 15. تجزیه و تحلیل کارایی بانک های تجاری ایران با تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)
 16. ارزیابی کیفیت خدمات پس از فروش در شرکت x از دیدگاه مشتریان
 17. کاربرد شبکه های عصبی فازی در رتبه بندی شرکت های گروه محصولات شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پیشنهاد عنوان تازه - بهبود و تقویت پروپوزال - معرفی ژورنال های ایندکس شده ISI