امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته زبان و ادبیات آلمانی:
 1. بررسی نمایشنامه دایره گچی قفقازی اثر برتولت برشت
 2. بررسی، نقد و ترجمه نمایشنامه ارکان جوامع اثر الفریده یلی نک
 3. بررسی ساختار و عناصر ادبی رمان‌های شهسواری آرتوس (پارسیفال- ارک)
 4. نمایشنامه ناتان فرزانه به عنوان اثر ادبی برگزیده عصر روشنگری
 5. تصاویر زمانی در آثار هاینریش بل در مقاطع مختلف زندگی ادبی وی
 6. شخصیت‌های زن در نمایشنامه‌های فریدریش دورنمات
 7. برداشت خاص نیچه از تراژدی در مقایسه با مفهوم تاریخی آن (گوتشد، لسینگ، شیلر)
 8. بررسی تطبیقی شاهنامه فردوسی و سرود نیبلونگن با توجه به نقش شخصیت‌های مهم زن در این دو اثر
 9. بررسی دو عنصر انسانیت و تساهل در نمایشنامه ناتان فرزانه اثر گوتهولد افرائیم لسینگ
 10. نقد و بررسی نمایشنامه فیزیک‌دانان اثر دورنمانت با توجه به عنصر مسئولیت دانشمندان در قبال بشریت
 11. بررسی تطبیقی دو اثر منظوم ویس و رامین و تریستان و ایزولد با تکیه بر دو عنصر عشق و تقدیر الهی
 12. نقش یوهان گوتفرید هردر در تاسیس مکتب ادبی رومانتیک آلمان
 13. بررسی جنبه‌های مشترک در رمانتیک آلمان و آثار مولوی
 14. مقایسه جنبه‌های اخلاقی در کلیله و دمنه با جنبه‌های اخلاقی حکایت‌های ادبای روشنگر آلمان در نیمه دوم قرن هجدهم
 15. توصیف شخصیت‌ها در داستان‌های آرتور شنیتسلر و اشتفان تسوایگ
 16. شناخت گوته از حافظ
 17. بررسی دو عامل عشق و عقل در برخی از آثار هرمان هسه
 18. آرایه‌های سخن و مجازها در زبان و ادبیات فارسی و آلمانی (بررسی مقایسه‌ای)
 19. نقد و بررسی رمان پیوندهای گزیده اثر یوهان ولفگانگ فن گوته (تجزیه و تحلیل شخصیت‌ها، تاثیر دوره ادبی بر این اثر و قالب رمان)
 20. بررسی تطبیقی فابل (حکایت از زبان حیوانات) در ادبیات آلمانی و فارسی در برخی آثار لسینگ و گلرت با داستان‌های منتخب از کلیله و دمنه و مرزبان نامه
 21. ترجمه و نقد اثر “بر فراز برلین” نوشته ویم وندرز و پتر هاندکه
 22. نقد و بررسی عنصر جنگ در گزیده‌ای از داستان‌های آنا زگرس به عنوان نماینده زن در ادبیات معاصر آلمان
 23. بررسی نقش زن در برخی آثار اریش کستنر
 24. انقلاب فرانسه و تاثیرات آن بر دوره ادبی طوفان و تهاجم
 25. ترجمه، نقد و مقایسه دو اثر”مرد شنی” و “خانه متروکه” نوشته ا.ت.آ هوفمان
 26. ناتوانی فرد در برابر نهادهای اجتماعی در نمایشنامه‌ی “زندگی گالیله” اثر برتولت برشت و نوول “زلزله‌ی شیلی” اثر هاینریش فن کلایست
 27. دلایل پیدایش و تخصیص جنسیت حروف تعریف معین اسامی در زبان آلمانی
 28. ترجمه و نقد اثر “آبی سرد” نوشته یودیت هرمان
 29. مقایسه غزلیات و قصیده‌های آلمانی در قرون وسطی با غزلیات و قصیده های ایران در قرون ۷ و ۸
 30. ترجمه، نقد و بررسی رمان “محوسایه در آفتاب” اثر باربارا فریش موت
 31. ترجمه و بررسی کتاب درآمدی بر تصوف اسلامی (صوفیسم) اثر پروفسور آنه ماری شیمل

رشته زبان آلمانی - آزمون ست (SAT) - پروپوزال چیست؟