• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
  • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
  • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی پزشکی:

  • فشرده سازی تصاویر اولتراسوند پزشکی جهت کاربردهای ذخیره سازی و ارسال اطلاعات
  • استخراج ویژگی و فشرده سازی سیگنال ECG برای سیستم های پزشکی از دور
  • سنتز شیمیایی نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/کیتوزان برای کاربردهای پزشکی و دندان پزشکی
  • تهیه و ارزیابی داربست کامپوزیتی PLGA/nano-BCP برای مهندسی بافت استخوان
  • پیش بینی مرگ ناگهانی قلبی از روی سیگنال ECG و HRV با استفاده از پردازش های زمان فرکانس
  • طراحی و ساخت داربست نانوکامپوزیتی PLGA/کیتوزان و ارزیابی تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی بر روی آن جهت مهندسی بافت عصب
  • طراحی و ساخت سیستم ارسال و دریافت سیگنال به آرایه های محدب برای تصویرنگاری ماورا صورت پزشکی