• 01
 • 02
 • 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته پزشکی عمومی:

 • بررسی میزان اضطراب در مراقبین پرواز برج مراقبت فرودگاه ...
 • بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر تمایل مادران باردار به انتخاب روش زایمان
 • تعیین میزان شیوع میگرن در دانش آموزان دبستانی شهر گرگان در سال تحصیلی ...
 • بررسی سطح غلظت روی سرم در کودکان مدراس استثنایی استان ...
 • بررسی میزان ید شیر مادران شیرده مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ... در سال ...
 • بررسی ارتباط تغییرات آزمایشگاهی با سطح هوشیاری در مصدومین مغزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی ... در طی ...
 • بررسی توزیع فراوانی حاملگی خارج رحمی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشیدرمانی دزیانی گرگان در طی سال های ...
 • بررسی شایع ترین علل تشنج در نوزادان بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان طالقانی گرگان طی سال های ...
 • بررسی تاثیر پانسمان بر کاهش میزان عفونت زخم در اعمال جراحی تمیز در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ... آذر شهرستان ...
 • بررسی مقایسه ای زمان جدا شدن بند ناف با استفاده از دو روش شیر مادر و الکل اتیلیک درمراقبت از بند ناف
 • بررسی فراوانی یافته های گرافی قفسه سینه و بالینی در بیماران بزرگسال بستری شده با پنومونی در بیمارستان ... شهرستان ...
 • بررسی میزان ید ادرار مادران شیرده مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ...
 • بررسی فراوانی نقص انزیم G6PD در نوزادان زنده متولد شده در بیمارستان دزیانی شهرستان ...
 • بررسی ایمنی سرولوژیکی پرسنل حرفه های پزشکی نسبت به هپاتیت B در مراکز آموزشی درمانی شهر ...
 • بررسی اثرات آموزش چهره به چهره در کاهش تداخلات دارویی نسخ بیمه ای پزشکان گرگان در ..
 • بررسی شایع ترین علل منجر به هیسترکتومی های انجام شده طی سال های ...
 • بررسی نوع درمان و نتایج بهبودی بیماران مبتلا به پرتز در استان ... طی سال های ...
 • بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ...
 • تعیین درصد تجویز غیرمنطقی سفالوسپورین نسل سوم در درمان گاستروانتریت حاد اطفال در نسخ پزشکان عمومی ...
 • بررسی شیوع دوقلویی و عوامل وابسته به آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی ...
 • بررسی مقایسه ای تاثیر درمانی رژیم های خوراکی ۱۰-۷ روزه سفالکسین، آمپی سیلین ، آموکسی سیلین و سفیکسیم، در درمان سیستیت بدون عارضه در زنان حامله شهرستان
 • بررسی میزان اثر بخشی داروی پرمترین در درمان بیماران مبتلا به شپش سر در مناطق روستایی شهری شهرستان ...
 • بررسی وضعیت سلامت روان دانش آموزان دوره متوسطه (دبیرستانی) شهر ...
 • مقایسه اثر دو آنتی بیوتیک کفلین و کلیندامایسین در پیشگیری از عفونت زخم در اعمال جراحی تمیز- آلوده شکم در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ...
 • بررسی فراوانی نسبی هیپرپلای اندومتر و عوامل خطرساز آن در سنین حول و حوش یائسگی در مراجعین با شکایت خونریزی غیرطبیعی واژینال (AUB) به درمانگاه بیمارستان ...
 • بررسی روند سه ساله وضعیت بهبودی و پیش آگهی بیماران مبتلا به کانسر پستان تحت درمان در مراکز تشخیصی و درمانی شهرستان ...
 • بررسی میزان عوارض حاملگی در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی شدید واکلامپسی بستری شده در مرکز آموزشیدرمانی ...
 • بررسی شیوع اوتیت سروز (OME) در دانش آموزان مدارس ابتدایی و مهد کودک های شهر... در سنین ...
 • بررسی ارتباط میزان دفع پروتئین ادرار در ۲۴ ساعت با نسبت پروتئین به کراتی نین در یک نمونه ادراری در زنان مشکوک به پره اکلامپسی
 • بررسی ارزش تشخیصی اندازه گیری تروپونین I به روش Rapid (ایمونوکروماتوگرافی) در تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در بیماران مراجعه کننده به مرکز ...
 • بررسی عوامل موثر بر تشنج کودکان در بیمارستان ...
 • بررسی بروز اختلالات هدایتی قلب و عوامل مربوط به ان در مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در بخش قلب و CCU مرکز آموزشیدرمانی ...
 • بررسی عوامل موثر بر سقط خود به خودی در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشیدرمانی ... در نیمسال دوم...
 • بررسی شیوع اختلالات افسردگی در دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده جهت کنترل بارداری به مراکز بهداشتی درمانی شهر...
 • بررسی فراوانی آکنه استروئیدی در مبتلایان به آکنه مراجعه کننده به کلینیک تخصصی پوست بیمارستان ...
 • بررسی شایع ترین علل ایجاد کننده ملاسما در بیماران مبتلا به ملاسما مراجعه کننده به کلینیک تخصصی پوست بیمارستان ...
 • تعیین سطح سرمی هورمون پاراتیروئید در بیماران دیالیزی مرکز دیالیز بیمارستان ...
 • بررسی تاثیر تزریق کورتیکواستروئید به زنان در معرض زایمان زودرس جهت کاهش سندرم دیسترس تنفسی در نوزادان متولد شده در ...
 • بررسی فراوانی عوامل خطر آنژین صدری ناپایدار در بیماران بستری در بخش قلب مراکز آموزشی درمانی ...
 • بررسی فراوانی اختلالات خودایمنی (آلوپسی آره اتا، دیابت تیپ ۱ و اختلالات تیروئید) در بیماران ویتیلیگو مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان ...
 • بررسی مقایسه ای میزان افسردگی در زنان استفاده کننده از قرص های ضدبارداری خوراکی (OCP) و روش طبیعی برای جلوگیری از بارداری در مراکز بهداشتی...
 • بررسی الگوی رشد جسمانی دانش آموزان ابتدایی پایگاه های تحقیقات جمعیتی شهر ...
 • بررسی شیوع آلودگی به عفونت های HBV & HIV , HCV در معتادین زندان شهرستان ...
 • بررسی شیوع سندرم فرسودگی شغلی در پرسنل درمانی سه بیمارستان وابسته (۵ آذر، طالقانی، دزیانی) به دانشگاه علوم پزشکی ...
 • بررسی فراوانی خود درمانی در برخورد با ضایعات پوستی در معلمین شهر ...
 • بررسی حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص سنگ مجرای صفراوی مشترک همراه در بیماران مبتلا به سنگ کیسه صفرا در بیمارستان ...
 • بررسی عوارض حین بستری پس از ازوفاژکتومی در بیماران مبتلا به کانسر مری مراجعه کننده به بیمارستان ...
 • بررسی شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی درنوزادان مبتلا به ایکترطول کشیده بستری شده در مرکز آموزشی درمانی کودکان ...
 • بررسی یافته های سونوگرافی دستگاه ادراری در بیماران مبتلا به هیپرپلازی خوش خیم پروستات در مرکز آموزشیدرمانی ۵ آذر گرگان در طی سال های ۸۲-۱۳۷۸
 • بررسی الگوی رشد جسمی کودکان دبستانی روستایی شهرستان ...
 • بررسی فراوانی اختلالات خونریزی رحمی و دردهای لگنی پس از لوله بستن در بین زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان ... شهرستان ...
 • بررسی اثرات آموزش چهره به چهره درکاهش تداخلات دارویی نسخ بیمه ای پزشکان شرق و غرب استان ...
 • بررسی میزان اعتماد به نفس و ارتباط با برخی عوامل وابسته در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ...
 • بررسی سنجش تراکم استخوان و برخی عوامل موثر بر آن در مراجعین به مراکز سنجش تراکم استخوان ...
 • بررسی شیوع ماکروزومی و برخی عوامل موثر بر آن در خانم های باردار مراجعه کننده جهت زایمان به مراکز آموزشی درمانی ...
 • بررسی موارد عفونت فضای دور لوزه در مراجعین به مراکز آموزشی درمانی ... طی سال های ...
 • بررسی شیوع سپسیس زودرس نوزادی در نوزادان ترم متولد شده از مادران دچار پارگی زودرس کیسه آب مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی ...
 • بررسی میزان شیوع شپش سر و گال در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان ..
 • بررسی شیوع HBSAg+ بر بیماران بستری شده به علت زردی در مرکز آموزشی درمانی ...
 • بررسی فراوانی و انواع آنتی بیوتیک های تجویز شده در بچه های زیر ۱۶ سال در نسخ بیمه ای پزشکان ...
 • بررسی میانگین افزایش وزن دوران بارداری و میانگین BMI اولیه مادران باردار و ارتباط آن با نتیجه بارداری در مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان ...
 • بررسی میزان تاثیر اریترومایسین در درمان پتریازیس روزه آ (PR) در مراجعه کنندگان به درمانگاه بیمارستان ...
 • بررسی میزان و علل تجویز خون و فراورده های آن در بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی ...
 • بررسی پنج ساله شیوع اوتیت سروز (OME) و برخی عوامل موثر بر آن در بیماران آدنو تونسیلکتومی شده مرکز آموزشی درمانی ...
 • مقایسه نتایج درمانی دو روش (گچ گیری اسپایکای فوری) و (کشش گچ گیری اسپایکای ثانویه) در درمان شکستگی ران اطفال بستری شده در بیمارستان های ...
 • بررسی تاثیر آموزش چهره به چهره در مورد خود آزمایی پستان (BSE) در میزان آگاهی و عملکرد زنان بالای ۱۵ سال مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شماره ...
 • بررسی متوسط زمان مشاوره پزشکان عمومی (Consultation time) در شهر ...
 • بررسی کیفی تداخلات دارویی در نسخ بیمه ای پزشکان شرق و غرب استان ...
 • بررسی میزان شیوع آلودگی با شپش سر و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر ...
 • بررسی شیوع عفونت های زودرس نوزادی در نوزادان متولد شده در بیمارستان آموزشی درمانی ... و تعیین توزیع فراوانی یکسری از عوامل خطرساز و یافته های پاراکلینیک مربوطه
 • بررسی توزیع و فراوانی انواع ضایعات گوش و عوامل موثر بر آن در جانبازان استان ...
 • مقایسه شیوع افسردگی در بخش های تخصصی بیمارستان آموزشی درمانی ...
 • بررسی مقایسه ای میزان تمایلات سایکوتیک در مصرف کنندگان حشیش با افراد غیر مصرف کننده (سالم) در سطح شهرستان ...
 • بررسی توزیع طوایف مختلف نژاد ترکمن در مبتلایان به سرطان مری در ...
 • بررسی میزان اعتماد به نفس و ارتباط آن با برخی از عوامل وابسته در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان ...
 • بررسی توزیع فراوانی نوزادان با وزن کم موقع تولد و برخی عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی ...
 • بررسی تاثیر جنس بر مولفه های دیسترس جنینی در متولدین مرکز آموزشی درمانی ... بررسی پیش آگهی ۶ ماهه بیماران بستری شده با تشخیص آنژین صدری ناپایدار در مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر ...
 • بررسی میزان متوسط سطح هموگلوبین و هماتوکریت و برخی از عوامل موثر بر آن در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه مرکز آموزشی درمانی ... در فاصله زمانی ...
 • بررسی شاخص توده بدنی و اختلالات عملکرد تیروئید در بیماران مبتلا به تیروئیدیت هاشیموتو در شهرستان ...
 • بررسی اختلالات شخصیتی در زندانیان مرد ۲۰-۳۵ ساله شهرستان ...
 • بررسی علل بستری شدن بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در مرکز آموزشی درمانی کودکان...
 • بررسی فراوانی بتا تالاسمی مینور در مراجعه کنندگان قبل از ازدواج در ...
 • بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به هپاتیت در مرکز آموزشی درمانی ...
 • بررسی توزیع نرمال اندکس های رشدی نوزادان در بدو تولد بر اساس سن حاملگی در بیمارستان ...
 • بررسی اختلالات هماتولوژیک در بیماران مبتلا به اختلال عملکرد تیروئید در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی ...
 • بررسی میزان شیوع اختلال افسردگی دختران نوجوان و ارتباط ان با بلوغ در مدارس راهنمایی دخترانه شهر ... در سال تحصیلی ...
 • بررسی عوارض شایع ناشی از مصرف قرص های ضد بارداری خوراکی در خانم های مراجعه کننده به ایستگاه تحقیقات جمعیتی شهرستان ...
 • نقش آنتی بیوتیک در پیشگیری از عفونت ادراری بعد از سنگ شکنی با امواج ضربه ای از خارج از بدن (ESWL) در بیماران مبتلا به سنگ کلیه با ادرار استریل
 • نقش آنتی بیوتیک در پیشگیری از عفونت ادراری بعد از پروستاتکتومی از طریق مجرا (TURP) در بیماران مبتلا به هیپر پلازی خوش خیم پروستات (BPH) با ادرار استریل
 • بررسی میزان فراوانی انجام اپی زیوتومی و عوارض زودرس ناشی از آن در زایمان های انجام شده در بیمارستان ...
 • بررسی ارتباط بین گروه های خونی و آسم در بیماران مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی ریه در بیمارستان ...
 • بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به فلج ایدیوپاتیک عصب هفتم (Bell`s Palsy) در شهرستان ...
 • بررسی ارتباط سرطان سینه با استرس های قبلی فرد
 • بررسی شاخص های اپیدمیولوژیک بیماری التهابی روده در شهرستان ... از ابتدای فروردین ماه ... تا پایان اسفندماه ...
 • بررسی فراوانی ایمنوهیستوشیمیایی پروتئین p53 در ادنو کارسینومای کولور کتال در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ...
 • مقایسه اثر درمانی دو روش مانور فیزیکی و درمان دارویی در درمان سرگیجه وضعیتی خوش خیم
 • بررسی فراوانی سزارین در خانم های زیر ۴۵ سال پزشک، دندانپزشک، پرستار و ماما شاغل در شهر ...
 • بررسی مقایسه ای میزان شیوع استرس در دو گروه پرستاران بیمارستان ... و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ...
 • بررسی اختلالات شخصیتی در دانش آموزان دبیرستانی دختر شهر ...
 • بررسی میزان موفقیت ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوری با درمان چهار دارویی بیسموت، مترونیدازول، امپرازول، آموکسی سیلین در مبتلایان به زخم پیتیک مراجعه کننده به بیمارستان ...
 • بررسی فراوانی یافته های ترانس کرانیال داپلر در بیماران مبتلا به استروک ایسکمیک بستری شده در بیمارستان ……
 • بررسی سطح فریتین سرم در دو گروه بیماران تالاسمیک با دریافت دسفرال زیر جلدی و گروه بیماران تالاسمیک با دریافت دسفرال زیر جلدی به همراه دسفرال وریدی در هنگام تزریق خون در بیماران تالاسمی تحت پوشش بیمارستان طالقانی شهرستان ...
 • بررسی تاثیر تغییرات وزن مادر در سه تریمستر ( و عوامل وابسته به آن) به وزن بدو تولد نوزاد در دو مرکز بهداشت شهری و دو مرکز بهداشت روستایی استان گلستان
 • بررسی توزیع فراوانی مشاهدات حین عمل جراحی در مراجعین با شکم حاد به مرکز آموزشی درمانی 5 آذر ...
 • بررسی ایمنوهیستو شیمیایی پروتئین P53 در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان ...
 • بررسی اثر اسپلنوکتومی بر روی نیاز به تزریق خون در بیماران بتا تالاسمی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی اطفال ...
 • بررسی عوامل جانبی داروی ایزوتروتینوئین در بیماران مبتلا به آکنه مراجعه کننده به کلینیک ... و کلینیک خصوصی شهرستان ...
 • بررسی رابطه کهیر مزمن با عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ...
 • بررسی تاثیر شروع زودهنگام آهن پروفیلاکسی در پیشگیری از آنمی فقر آهن در شیرخواران ترم
 • بررسی تاثیر شروع زود هنگام آهن پروفیلاکسی در پیشگیری از آنمی فقر آهن در شیر خواران پره ترم
 • بررسی ارتباط سرطان پستان با عوامل قاعدگی و تولید مثلی در خانم های مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان های ... شهر ...
 • بررسی فراوانی کشت خون مثبت در مرکز آموزشی درمانی ...
 • بررسی فراوانی نسبی برخی عوامل مادری موثر در ایجاد عفونت زودرس نوزادی در نوزادان متولد شده در بیمارستان ...
 • بررسی فراوانی سابقه و وجود آفت دهانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان و ارتباط آن با برخی عوامل مستعد ساز
 • بررسی فراوانی ایکتر روز اول نوزادی و علل آن در نوزادان متولد شده در بیمارستان ...
 • بررسی فراوانی اختلال خلقی دو قطبی تیپ I (BMD) و فراوانی اپیزودها و برخی عوامل مربوط به آن در بیماران مراجعه کننده به بخش اعصاب و روان بیمارستان ...
 • بررسی مقایسه ای سابقه عمل جراحی ادنوتو نسیلکتومی در دانش آموزان مبتلا به اوتیت میانی و افراد سالم سنین ۱۴-۱۰ سال مدارس شهر ...
 • تعیین توزیع فراوانی یافته های هیستوپاتولوژیکی بیوپسی کبد و ارتباط آن با یافته های سرولوژیک و سطح سرمی آنزیم های کبدی در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن در مرکز آموزشی درمانی ...
 • بررسی ساختار متدولوژی تحقیق پایان نامه های فارغ التحصیلان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ...
 • بررسی میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ... نسبت به بیماری ایذر در سال تحصیلی ...
 • بررسی میزان شیوع، شدت و برخی از عوامل خطر آفرین رتینوپاتی نارسی، در نوزادان نارس ترخیص شده از بیمارستان ...
 • بررسی فراوانی اشکال بالینی عفونت در بیماران دیابتی بستری در مرکز آموزشی درمانی ...
 • نقش آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در کاهش میزان عفونت کاتتر ورید مرکزی (شالدون) در بیماران دیالیزی مراجعه کننده به ...
 • بررسی توزیع فراوانی دیابت، نارسایی مزمن کلیوی، مصرف کورتیکوستروئید و سایر داروهای سرکوب کننده ایمنی و بدخیمی، در بیمارانی که با تشخیص سل ریوی از ابتدای سال ... تا انتهای سال ... در بیمارستان ... شهرستان ... بستری بوده اند.
 • مقایسه ایجاد آریتمی و میزان عملکرد بطنی بین گروه دریافت کننده استرپتو کیناز و گروه عدم دریافت این دارو در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی مراجعه کننده به بیمارستان ...
 • تعیین ارزش تست CRP در تشخیص سریع باکتریوری و باکتریمی پس از سنگ شکنی برون اندامی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ...
 • بررسی عفونت های کشت مثبت در بیماران بستری در آی سی یو در مرکز آموزشی درمانی ...
 • بررسی یافته های آزمایشگاهی (B/C, u/C, u/A, ESR, CRP, CBC, diff) در کودکان ۳ تا ۳۶ ماهه مراجعه کننده با تب بدون کانون مشخص به مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان در سال های ...
 • تعیین علل افیوژن پلورال اگزوداتیو با غلبه لنفوسیت در بررسی توراکوسنتز و بیوپسی پلور در ۵ سال اخیر در بیمارستان ...
 • بررسی توزیع فراوانی اتوایمیونیتی دراختلالات اندازه و عملکرد تیروئیددر ۱۵۰ بیمار مبتلا به گواتر مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان ...
 • بررسی علل کوتاهی قد در ۱۰۰ کودک مبتلا به کوتاهی قد مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان طالقانی
 • تعیین میانگین نیترات، نیتریت و سختی آب آشامیدنی بر اساس میزان شیوع سرطان های مری و معده در مناطق شهری استان ... طی ...
 • بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک توزیع سل خارج ریوی در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ...
 • بررسی اپیدمیولوژیک ناهنجاری های مادرزادی بدو تولد در نوزادان متولد شده در بیمارستان ...
 • بررسی همبستگی هاپیرتروفی بطن چپ در اکوکاردیوگرافی با یافته های چشمی و کلیوی در بیماران مبتلا به فشار خون
 • بررسی میزان شیوع و علل سزارین در زنان اول زا در بیمارستان ... طی ...
 • بررسی پیش آگهی نوزادان زودرس با وزن بسیار پایین بستری شده در بخش مراقبت های ویژه نوزادان مراکز آموزشی درمانی دزیانی و کودکان ...
 • بررسی چگونگی درمان آسم براساس آزمون کنترل آسم (ACT) در بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ...
 • بررسی بالینی حملات گذرای ایسکمی مغزی مکرر و فزاینده و تحت درمان با هپارین در بخش اورژانس اعصاب بیمارستان ...
 • مقایسه ای اثر دسموپرسین استنشاقی و پتدین هر کدام به تنهایی و توام در میزان کاهش درد در بیماران با کولیک کلیوی حاد
 • بررسی ارتباط بین دیابت، هیپوتیروئیدی، هیپوکلسمی، نارسایی آدرنال و سطح فریتین سرم در بیماران بتا تالاسمی ماژو- مرکز ...
 • تعیین شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهر ...
 • مقایسه عوامل خطر جفت سرراهی و چسبندگی غیرطبیعی جفت در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان ...
 • بررسی نگرش بیماران آسمی نسبت به استفاده از اسپری های استنشاقی (MDI) و نحوه استفاده از آن
 • بررسی میزان پاسخدهی به واکسیناسیون هپاتیت B در بیماران دیالیزی مرکز آموزشی و درمانی ... شهرستان ...
 • بررسی شیوع افسردگی در مراجعه کنندگان به درمانگاه ترک اعتیاد بیمارستان ...
 • بررسی بروز عوارض پس از بیهوشی در اطاق ریکاوری در بیماران جراحی در بیمارستان ...
 • بررسی شیوع خود ایمنی (اتوایمنوسیته) در بیماران مبتلا به دیابت تیپ ۲ همراه با اختلال در عملکرد یا اندازه تیروئید
 • بررسی مفایسه ای اثر بخشی دو داروی لیندان و ایتاکس در درمان بیماران مبتلا به شپش سر در روستای ...
 • بررسی بیماران با خونریزی مغزی غیر تروماتیک بستری شده در بیمارستان ...
 • بررسی نقش سیتولوژی آسپیراسیون سوزنی ظریف در تشخیص توده های پستان بر اساس مطالعه هیستوپاتولوژی ضایعه
 • بررسی سه ساله یافته های سیتو پاتولوژیک پاپ اسمیر درمراجعین به مرکز آموزشی درمانی ...
 • بررسی میزان تداوم استفاده از IUD در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ...
 • بررسی فراوانی سندرم پیش از قاعدگی در بین دانشجویان پزشکی و کارکنان بخش اداری دانشکده پزشکی ...
 • تعیین ارزش اندازه گیری میوگلوبین سرم (به روش ایمنوکروماتوگرافی) در تشخیص و افتراق سندرم های کروناری حاد
 • بررسی برخی عوامل مهم و مرتبط در ۱۰۰ مورد عفونت ادراری در کودکان کمتر از ... سال
 • بررسی اختلاف وزن دو قل در بارداری های دوقلویی با احتمال زایمان زودرس در زنان باردار با حاملگی دوقلویی مراجعه کننده به بیمارستان و زایشگاه مرکز آموزش درمانی ...
 • بررسی فراوانی ضایعات مری و معده در آندوسکوپی و بیوپسی بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزش درمانی ...
 • بررسی نتایج درمان جراحی کلاب فوت مادرزادی در شهرستان ...
 • بررسی مقایسه ای اثر آمنیوتومی زودرس بر سیر زایمان مادران nulligravid نسبت به سیر زایمان در مادران nulligravid با پارگی خود به خود پرده های جنینی
 • بررسی پایداری عناصر بیوشیمیایی خون در خلال نگهداری سرم در آزمایشگاه بالینی
 • بررسی فراوانی همراهی هپاتیت و اختلالات کبدی با بیماری لیکن پلان در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان ...
 • بررسی شیوع اسیب ارگان های داخل شکمی به دنبال ترومای نافذ در بیماران بستری شده در بیمارستان ...
 • مقایسه تیتر آنتی بادی های ضد بروسلوز در مبتلایان به بروسلوزو گروه شاهد و تعیین خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به بروسلوز در مرکز آموزشی درمانی ...
 • بررسی مقایسه ای اثرات داروهای لیدوکائین و پروپرانولول در فشار خون و ضربان قلب در حین لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل نای در بیماران بستری جهت عمل الکتیو در بیمارستان ...
 • توزیع فراوانی استئوپروزیس در بیماران پست مونوپوزال مبتلا به آرتریت روماتوئید و برخی عوامل موثر بر آن
 • بررسی شیوع افسردگی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت ...
 • بررسی مقایسه ای سطح سرمی آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) در افراد بدون علامت با بیماران علامت دار پروستات در مراجعه کنندگان به درمانگاه سرپایی و بیماران بستری در بیمارستان تخصصی ...
 • بررسی کلینیکی و پارکلینیکی بیماران Ischemic Stroke طی یک دوره ۶ ماهه در بیمارستان ...
 • بررسی رابطه سزارین و سقط قبلی با جفت سر راهی در زایمان های سزارینی بیمارستان ...
 • بررسی موارد تیمپانوماستوئیدکتومی در بیمارستان ...
 • بررسی توزیع فراوانی عوارض چشمی در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان کودکان ...
 • مقایسه اثر آلفا بلو کرهای تامسولوسین و ترازوسین در دفع سنگ های حالب پس از ESWL در بیماران مراجعه کننده در شهرستان ...
 • بررسی ارتباط چاقی با بالا بودن چربی های خون در بیماران دیابتی تیپ II
 • بررسی مقایسه ای یافته های اندوسکوپی و هیستو پاتولوژی بدخیمی های معده در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ...
 • بررسی اولین یافته های گرافی قفسه سینه و اولین یافته های آزمایشگاهی در نوزادانی که با دیسترس تنفسی از بدو تولد به بیمارستان ... ارجاع شدند