امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

عناوین پایان نامه های ارشد و دکتری گروه پزشکی عمومی

 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته پزشکی عمومی:
 1. بررسی میزان اضطراب در مراقبین پرواز برج مراقبت فرودگاه ...
 2. بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر تمایل مادران باردار به انتخاب روش زایمان
 3. تعیین میزان شیوع میگرن در دانش آموزان دبستانی شهر گرگان در سال تحصیلی ...
 4. بررسی سطح غلظت روی سرم در کودکان مدراس استثنایی استان ...
 5. بررسی میزان ید شیر مادران شیرده مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ... در سال ...
 6. بررسی ارتباط تغییرات آزمایشگاهی با سطح هوشیاری در مصدومین مغزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی ... در طی ...
 7. بررسی توزیع فراوانی حاملگی خارج رحمی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشیدرمانی دزیانی گرگان در طی سال های ...
 8. بررسی شایع ترین علل تشنج در نوزادان بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان طالقانی گرگان طی سال های ...
 9. بررسی تاثیر پانسمان بر کاهش میزان عفونت زخم در اعمال جراحی تمیز در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ... آذر شهرستان ...
 10. بررسی مقایسه ای زمان جدا شدن بند ناف با استفاده از دو روش شیر مادر و الکل اتیلیک درمراقبت از بند ناف
 11. بررسی فراوانی یافته های گرافی قفسه سینه و بالینی در بیماران بزرگسال بستری شده با پنومونی در بیمارستان ... شهرستان ...
 12. بررسی میزان ید ادرار مادران شیرده مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ...
 13. بررسی فراوانی نقص انزیم G6PD در نوزادان زنده متولد شده در بیمارستان دزیانی شهرستان ...
 14. بررسی ایمنی سرولوژیکی پرسنل حرفه های پزشکی نسبت به هپاتیت B در مراکز آموزشی درمانی شهر ...
 15. بررسی اثرات آموزش چهره به چهره در کاهش تداخلات دارویی نسخ بیمه ای پزشکان گرگان در ..
 16. بررسی شایع ترین علل منجر به هیسترکتومی های انجام شده طی سال های ...
 17. بررسی نوع درمان و نتایج بهبودی بیماران مبتلا به پرتز در استان ... طی سال های ...
 18. بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ...
 19. تعیین درصد تجویز غیرمنطقی سفالوسپورین نسل سوم در درمان گاستروانتریت حاد اطفال در نسخ پزشکان عمومی ...
 20. بررسی شیوع دوقلویی و عوامل وابسته به آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی ...
 21. بررسی مقایسه ای تاثیر درمانی رژیم های خوراکی ۱۰-۷ روزه سفالکسین، آمپی سیلین ، آموکسی سیلین و سفیکسیم، در درمان سیستیت بدون عارضه در زنان حامله شهرستان …
 22. بررسی میزان اثر بخشی داروی پرمترین در درمان بیماران مبتلا به شپش سر در مناطق روستایی– شهری شهرستان ...
 23. بررسی وضعیت سلامت روان دانش آموزان دوره متوسطه (دبیرستانی) شهر ...
 24. مقایسه اثر دو آنتی بیوتیک کفلین و کلیندامایسین در پیشگیری از عفونت زخم در اعمال جراحی تمیز- آلوده شکم در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ...
 25. بررسی فراوانی نسبی هیپرپلای اندومتر و عوامل خطرساز آن در سنین حول و حوش یائسگی در مراجعین با شکایت خونریزی غیرطبیعی واژینال (AUB) به درمانگاه بیمارستان ...
 26. بررسی روند سه ساله وضعیت بهبودی و پیش آگهی بیماران مبتلا به کانسر پستان تحت درمان در مراکز تشخیصی و درمانی شهرستان ...
 27. بررسی میزان عوارض حاملگی در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی شدید واکلامپسی بستری شده در مرکز آموزشیدرمانی ...
 28. بررسی شیوع اوتیت سروز (OME) در دانش آموزان مدارس ابتدایی و مهد کودک های شهر... در سنین ...
 29. بررسی ارتباط میزان دفع پروتئین ادرار در ۲۴ ساعت با نسبت پروتئین به کراتی نین در یک نمونه ادراری در زنان مشکوک به پره اکلامپسی
 30. بررسی ارزش تشخیصی اندازه گیری تروپونین I به روش Rapid (ایمونوکروماتوگرافی) در تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در بیماران مراجعه کننده به مرکز ...
 31. بررسی عوامل موثر بر تشنج کودکان در بیمارستان ...
 32. بررسی بروز اختلالات هدایتی قلب و عوامل مربوط به ان در مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در بخش قلب و CCU مرکز آموزشیدرمانی ...
 33. بررسی عوامل موثر بر سقط خود به خودی در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشیدرمانی ... در نیمسال دوم...
 34. بررسی شیوع اختلالات افسردگی در دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده جهت کنترل بارداری به مراکز بهداشتی– درمانی شهر...
 35. بررسی فراوانی آکنه استروئیدی در مبتلایان به آکنه مراجعه کننده به کلینیک تخصصی پوست بیمارستان ...
 36. بررسی شایع ترین علل ایجاد کننده ملاسما در بیماران مبتلا به ملاسما مراجعه کننده به کلینیک تخصصی پوست بیمارستان ...
 37. تعیین سطح سرمی هورمون پاراتیروئید در بیماران دیالیزی مرکز دیالیز بیمارستان ...
 38. بررسی تاثیر تزریق کورتیکواستروئید به زنان در معرض زایمان زودرس جهت کاهش سندرم دیسترس تنفسی در نوزادان متولد شده در ...
 39. بررسی فراوانی عوامل خطر آنژین صدری ناپایدار در بیماران بستری در بخش قلب مراکز آموزشی درمانی ...
 40. بررسی فراوانی اختلالات خودایمنی (آلوپسی آره اتا، دیابت تیپ ۱ و اختلالات تیروئید) در بیماران ویتیلیگو مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان ...
 41. بررسی مقایسه ای میزان افسردگی در زنان استفاده کننده از قرص های ضدبارداری خوراکی (OCP) و روش طبیعی برای جلوگیری از بارداری در مراکز بهداشتی–...
 42. بررسی الگوی رشد جسمانی دانش آموزان ابتدایی پایگاه های تحقیقات جمعیتی شهر ...
 43. بررسی شیوع آلودگی به عفونت های HBV & HIV , HCV در معتادین زندان شهرستان ...
 44. بررسی شیوع سندرم فرسودگی شغلی در پرسنل درمانی سه بیمارستان وابسته (۵ آذر، طالقانی، دزیانی) به دانشگاه علوم پزشکی ...
 45. بررسی فراوانی خود درمانی در برخورد با ضایعات پوستی در معلمین شهر ...
 46. بررسی حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص سنگ مجرای صفراوی مشترک همراه در بیماران مبتلا به سنگ کیسه صفرا در بیمارستان ...
 47. بررسی عوارض حین بستری پس از ازوفاژکتومی در بیماران مبتلا به کانسر مری مراجعه کننده به بیمارستان ...
 48. بررسی شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی درنوزادان مبتلا به ایکترطول کشیده بستری شده در مرکز آموزشی درمانی کودکان ...
 49. بررسی یافته های سونوگرافی دستگاه ادراری در بیماران مبتلا به هیپرپلازی خوش خیم پروستات در مرکز آموزشیدرمانی ۵ آذر گرگان در طی سال های ۸۲-۱۳۷۸
 50. بررسی الگوی رشد جسمی کودکان دبستانی روستایی شهرستان ...
 51. بررسی فراوانی اختلالات خونریزی رحمی و دردهای لگنی پس از لوله بستن در بین زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان ... شهرستان ...
 52. بررسی اثرات آموزش چهره به چهره درکاهش تداخلات دارویی نسخ بیمه ای پزشکان شرق و غرب استان ...
 53. بررسی میزان اعتماد به نفس و ارتباط با برخی عوامل وابسته در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ...
 54. بررسی سنجش تراکم استخوان و برخی عوامل موثر بر آن در مراجعین به مراکز سنجش تراکم استخوان ...
 55. بررسی شیوع ماکروزومی و برخی عوامل موثر بر آن در خانم های باردار مراجعه کننده جهت زایمان به مراکز آموزشی درمانی ...
 56. بررسی موارد عفونت فضای دور لوزه در مراجعین به مراکز آموزشی درمانی ... طی سال های ...
 57. بررسی شیوع سپسیس زودرس نوزادی در نوزادان ترم متولد شده از مادران دچار پارگی زودرس کیسه آب مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی ...
 58. بررسی میزان شیوع شپش سر و گال در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان ..
 59. بررسی شیوع HBSAg+ بر بیماران بستری شده به علت زردی در مرکز آموزشی درمانی ...
 60. بررسی فراوانی و انواع آنتی بیوتیک های تجویز شده در بچه های زیر ۱۶ سال در نسخ بیمه ای پزشکان ...
 61. بررسی میانگین افزایش وزن دوران بارداری و میانگین BMI اولیه مادران باردار و ارتباط آن با نتیجه بارداری در مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان ...
 62. بررسی میزان تاثیر اریترومایسین در درمان پتریازیس روزه آ (PR) در مراجعه کنندگان به درمانگاه بیمارستان ...
 63. بررسی میزان و علل تجویز خون و فراورده های آن در بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی ...
 64. بررسی پنج ساله شیوع اوتیت سروز (OME) و برخی عوامل موثر بر آن در بیماران آدنو تونسیلکتومی شده مرکز آموزشی درمانی ...
 65. مقایسه نتایج درمانی دو روش (گچ گیری اسپایکای فوری) و (کشش– گچ گیری اسپایکای ثانویه) در درمان شکستگی ران اطفال بستری شده در بیمارستان های ...
 66. بررسی تاثیر آموزش چهره به چهره در مورد خود آزمایی پستان (BSE) در میزان آگاهی و عملکرد زنان بالای ۱۵ سال مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شماره ...
 67. بررسی متوسط زمان مشاوره پزشکان عمومی (Consultation time) در شهر ...
 68. بررسی کیفی تداخلات دارویی در نسخ بیمه ای پزشکان شرق و غرب استان ...
 69. بررسی میزان شیوع آلودگی با شپش سر و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر ...
 70. بررسی شیوع عفونت های زودرس نوزادی در نوزادان متولد شده در بیمارستان آموزشی درمانی ... و تعیین توزیع فراوانی یکسری از عوامل خطرساز و یافته های پاراکلینیک مربوطه
 71. بررسی توزیع و فراوانی انواع ضایعات گوش و عوامل موثر بر آن در جانبازان استان ...
 72. مقایسه شیوع افسردگی در بخش های تخصصی بیمارستان آموزشی درمانی ...
 73. بررسی مقایسه ای میزان تمایلات سایکوتیک در مصرف کنندگان حشیش با افراد غیر مصرف کننده (سالم) در سطح شهرستان ...
 74. بررسی توزیع طوایف مختلف نژاد ترکمن در مبتلایان به سرطان مری در ...
 75. بررسی میزان اعتماد به نفس و ارتباط آن با برخی از عوامل وابسته در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان ...
 76. بررسی توزیع فراوانی نوزادان با وزن کم موقع تولد و برخی عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی ...
 77. بررسی تاثیر جنس بر مولفه های دیسترس جنینی در متولدین مرکز آموزشی درمانی ... بررسی پیش آگهی ۶ ماهه بیماران بستری شده با تشخیص آنژین صدری ناپایدار در مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر ...
 78. بررسی میزان متوسط سطح هموگلوبین و هماتوکریت و برخی از عوامل موثر بر آن در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه مرکز آموزشی درمانی ... در فاصله زمانی ...
 79. بررسی شاخص توده بدنی و اختلالات عملکرد تیروئید در بیماران مبتلا به تیروئیدیت هاشیموتو در شهرستان ...
 80. بررسی اختلالات شخصیتی در زندانیان مرد ۲۰-۳۵ ساله شهرستان ...
 81. بررسی علل بستری شدن بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در مرکز آموزشی درمانی کودکان...
 82. بررسی فراوانی بتا تالاسمی مینور در مراجعه کنندگان قبل از ازدواج در ...
 83. بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به هپاتیت در مرکز آموزشی درمانی ...
 84. بررسی توزیع نرمال اندکس های رشدی نوزادان در بدو تولد بر اساس سن حاملگی در بیمارستان ...
 85. بررسی اختلالات هماتولوژیک در بیماران مبتلا به اختلال عملکرد تیروئید در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی ...
 86. بررسی میزان شیوع اختلال افسردگی دختران نوجوان و ارتباط ان با بلوغ در مدارس راهنمایی دخترانه شهر ... در سال تحصیلی ...
 87. بررسی عوارض شایع ناشی از مصرف قرص های ضد بارداری خوراکی در خانم های مراجعه کننده به ایستگاه تحقیقات جمعیتی شهرستان ...
 88. نقش آنتی بیوتیک در پیشگیری از عفونت ادراری بعد از سنگ شکنی با امواج ضربه ای از خارج از بدن (ESWL) در بیماران مبتلا به سنگ کلیه با ادرار استریل
 89. نقش آنتی بیوتیک در پیشگیری از عفونت ادراری بعد از پروستاتکتومی از طریق مجرا (TURP) در بیماران مبتلا به هیپر پلازی خوش خیم پروستات (BPH) با ادرار استریل
 90. بررسی میزان فراوانی انجام اپی زیوتومی و عوارض زودرس ناشی از آن در زایمان های انجام شده در بیمارستان ...
 91. بررسی ارتباط بین گروه های خونی و آسم در بیماران مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی ریه در بیمارستان ...
 92. بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به فلج ایدیوپاتیک عصب هفتم (Bell`s Palsy) در شهرستان ...
 93. بررسی ارتباط سرطان سینه با استرس های قبلی فرد
 94. بررسی شاخص های اپیدمیولوژیک بیماری التهابی روده در شهرستان ... از ابتدای فروردین ماه ... تا پایان اسفندماه ...
 95. بررسی فراوانی ایمنوهیستوشیمیایی پروتئین p53 در ادنو کارسینومای کولور کتال در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ...
 96. مقایسه اثر درمانی دو روش مانور فیزیکی و درمان دارویی در درمان سرگیجه وضعیتی خوش خیم
 97. بررسی فراوانی سزارین در خانم های زیر ۴۵ سال پزشک، دندانپزشک، پرستار و ماما شاغل در شهر ...
 98. بررسی مقایسه ای میزان شیوع استرس در دو گروه پرستاران بیمارستان ... و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ...
 99. بررسی اختلالات شخصیتی در دانش آموزان دبیرستانی دختر شهر ...
 100. بررسی میزان موفقیت ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوری با درمان چهار دارویی بیسموت، مترونیدازول، امپرازول، آموکسی سیلین در مبتلایان به زخم پیتیک مراجعه کننده به بیمارستان ...
 101. بررسی فراوانی یافته های ترانس کرانیال داپلر در بیماران مبتلا به استروک ایسکمیک بستری شده در بیمارستان ……
 102. بررسی سطح فریتین سرم در دو گروه بیماران تالاسمیک با دریافت دسفرال زیر جلدی و گروه بیماران تالاسمیک با دریافت دسفرال زیر جلدی به همراه دسفرال وریدی در هنگام تزریق خون در بیماران تالاسمی تحت پوشش بیمارستان طالقانی شهرستان ...
 103. بررسی تاثیر تغییرات وزن مادر در سه تریمستر ( و عوامل وابسته به آن) به وزن بدو تولد نوزاد در دو مرکز بهداشت شهری و دو مرکز بهداشت روستایی استان گلستان
 104. بررسی توزیع فراوانی مشاهدات حین عمل جراحی در مراجعین با شکم حاد به مرکز آموزشی درمانی 5 آذر ...
 105. بررسی ایمنوهیستو شیمیایی پروتئین P53 در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان ...
 106. بررسی اثر اسپلنوکتومی بر روی نیاز به تزریق خون در بیماران بتا تالاسمی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی اطفال ...
 107. بررسی عوامل جانبی داروی ایزوتروتینوئین در بیماران مبتلا به آکنه مراجعه کننده به کلینیک ... و کلینیک خصوصی شهرستان ...
 108. بررسی رابطه کهیر مزمن با عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ...
 109. بررسی تاثیر شروع زودهنگام آهن پروفیلاکسی در پیشگیری از آنمی فقر آهن در شیرخواران ترم
 110. بررسی تاثیر شروع زود هنگام آهن پروفیلاکسی در پیشگیری از آنمی فقر آهن در شیر خواران پره ترم
 111. بررسی ارتباط سرطان پستان با عوامل قاعدگی و تولید مثلی در خانم های مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان های ... شهر ...
 112. بررسی فراوانی کشت خون مثبت در مرکز آموزشی درمانی ...
 113. بررسی فراوانی نسبی برخی عوامل مادری موثر در ایجاد عفونت زودرس نوزادی در نوزادان متولد شده در بیمارستان ...
 114. بررسی فراوانی سابقه و وجود آفت دهانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان و ارتباط آن با برخی عوامل مستعد ساز
 115. بررسی فراوانی ایکتر روز اول نوزادی و علل آن در نوزادان متولد شده در بیمارستان ...
 116. بررسی فراوانی اختلال خلقی دو قطبی تیپ I (BMD) و فراوانی اپیزودها و برخی عوامل مربوط به آن در بیماران مراجعه کننده به بخش اعصاب و روان بیمارستان ...
 117. بررسی مقایسه ای سابقه عمل جراحی ادنوتو نسیلکتومی در دانش آموزان مبتلا به اوتیت میانی و افراد سالم سنین ۱۴-۱۰ سال مدارس شهر ...
 118. تعیین توزیع فراوانی یافته های هیستوپاتولوژیکی بیوپسی کبد و ارتباط آن با یافته های سرولوژیک و سطح سرمی آنزیم های کبدی در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن در مرکز آموزشی درمانی ...
 119. بررسی ساختار متدولوژی تحقیق پایان نامه های فارغ التحصیلان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ...
 120. بررسی میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ... نسبت به بیماری ایذر در سال تحصیلی ...
 121. بررسی میزان شیوع، شدت و برخی از عوامل خطر آفرین رتینوپاتی نارسی، در نوزادان نارس ترخیص شده از بیمارستان ...
 122. بررسی فراوانی اشکال بالینی عفونت در بیماران دیابتی بستری در مرکز آموزشی درمانی ...
 123. نقش آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در کاهش میزان عفونت کاتتر ورید مرکزی (شالدون) در بیماران دیالیزی مراجعه کننده به ...
 124. بررسی توزیع فراوانی دیابت، نارسایی مزمن کلیوی، مصرف کورتیکوستروئید و سایر داروهای سرکوب کننده ایمنی و بدخیمی، در بیمارانی که با تشخیص سل ریوی از ابتدای سال ... تا انتهای سال ... در بیمارستان ... شهرستان ... بستری بوده اند.
 125. مقایسه ایجاد آریتمی و میزان عملکرد بطنی بین گروه دریافت کننده استرپتو کیناز و گروه عدم دریافت این دارو در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی مراجعه کننده به بیمارستان ...
 126. تعیین ارزش تست CRP در تشخیص سریع باکتریوری و باکتریمی پس از سنگ شکنی برون اندامی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ...
 127. بررسی عفونت های کشت مثبت در بیماران بستری در آی سی یو در مرکز آموزشی درمانی ...
 128. بررسی یافته های آزمایشگاهی (B/C, u/C, u/A, ESR, CRP, CBC, diff) در کودکان ۳ تا ۳۶ ماهه مراجعه کننده با تب بدون کانون مشخص به مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان در سال های ...
 129. تعیین علل افیوژن پلورال اگزوداتیو با غلبه لنفوسیت در بررسی توراکوسنتز و بیوپسی پلور در ۵ سال اخیر در بیمارستان ...
 130. بررسی توزیع فراوانی اتوایمیونیتی دراختلالات اندازه و عملکرد تیروئیددر ۱۵۰ بیمار مبتلا به گواتر مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان ...
 131. بررسی علل کوتاهی قد در ۱۰۰ کودک مبتلا به کوتاهی قد مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان طالقانی
 132. تعیین میانگین نیترات، نیتریت و سختی آب آشامیدنی بر اساس میزان شیوع سرطان های مری و معده در مناطق شهری استان ... طی ...
 133. بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک توزیع سل خارج ریوی در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ...
 134. بررسی اپیدمیولوژیک ناهنجاری های مادرزادی بدو تولد در نوزادان متولد شده در بیمارستان ...
 135. بررسی همبستگی هاپیرتروفی بطن چپ در اکوکاردیوگرافی با یافته های چشمی و کلیوی در بیماران مبتلا به فشار خون
 136. بررسی میزان شیوع و علل سزارین در زنان اول زا در بیمارستان ... طی ...
 137. بررسی پیش آگهی نوزادان زودرس با وزن بسیار پایین بستری شده در بخش مراقبت های ویژه نوزادان مراکز آموزشی درمانی دزیانی و کودکان ...
 138. بررسی چگونگی درمان آسم براساس آزمون کنترل آسم (ACT) در بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ...
 139. بررسی بالینی حملات گذرای ایسکمی مغزی مکرر و فزاینده و تحت درمان با هپارین در بخش اورژانس اعصاب بیمارستان ...
 140. مقایسه ای اثر دسموپرسین استنشاقی و پتدین هر کدام به تنهایی و توام در میزان کاهش درد در بیماران با کولیک کلیوی حاد
 141. بررسی ارتباط بین دیابت، هیپوتیروئیدی، هیپوکلسمی، نارسایی آدرنال و سطح فریتین سرم در بیماران بتا تالاسمی ماژو- مرکز ...
 142. تعیین شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهر ...
 143. مقایسه عوامل خطر جفت سرراهی و چسبندگی غیرطبیعی جفت در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان ...
 144. بررسی نگرش بیماران آسمی نسبت به استفاده از اسپری های استنشاقی (MDI) و نحوه استفاده از آن
 145. بررسی میزان پاسخدهی به واکسیناسیون هپاتیت B در بیماران دیالیزی مرکز آموزشی و درمانی ... شهرستان ...
 146. بررسی شیوع افسردگی در مراجعه کنندگان به درمانگاه ترک اعتیاد بیمارستان ...
 147. بررسی بروز عوارض پس از بیهوشی در اطاق ریکاوری در بیماران جراحی در بیمارستان ...
 148. بررسی شیوع خود ایمنی (اتوایمنوسیته) در بیماران مبتلا به دیابت تیپ ۲ همراه با اختلال در عملکرد یا اندازه تیروئید
 149. بررسی مفایسه ای اثر بخشی دو داروی لیندان و ایتاکس در درمان بیماران مبتلا به شپش سر در روستای ...
 150. بررسی بیماران با خونریزی مغزی غیر تروماتیک بستری شده در بیمارستان ...
 151. بررسی نقش سیتولوژی آسپیراسیون سوزنی ظریف در تشخیص توده های پستان بر اساس مطالعه هیستوپاتولوژی ضایعه
 152. بررسی سه ساله یافته های سیتو پاتولوژیک پاپ اسمیر درمراجعین به مرکز آموزشی درمانی ...
 153. بررسی میزان تداوم استفاده از IUD در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ...
 154. بررسی فراوانی سندرم پیش از قاعدگی در بین دانشجویان پزشکی و کارکنان بخش اداری دانشکده پزشکی ...
 155. تعیین ارزش اندازه گیری میوگلوبین سرم (به روش ایمنوکروماتوگرافی) در تشخیص و افتراق سندرم های کروناری حاد
 156. بررسی برخی عوامل مهم و مرتبط در ۱۰۰ مورد عفونت ادراری در کودکان کمتر از ... سال
 157. بررسی اختلاف وزن دو قل در بارداری های دوقلویی با احتمال زایمان زودرس در زنان باردار با حاملگی دوقلویی مراجعه کننده به بیمارستان و زایشگاه مرکز آموزش درمانی ...
 158. بررسی فراوانی ضایعات مری و معده در آندوسکوپی و بیوپسی بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزش درمانی ...
 159. بررسی نتایج درمان جراحی کلاب فوت مادرزادی در شهرستان ...
 160. بررسی مقایسه ای اثر آمنیوتومی زودرس بر سیر زایمان مادران nulligravid نسبت به سیر زایمان در مادران nulligravid با پارگی خود به خود پرده های جنینی
 161. بررسی پایداری عناصر بیوشیمیایی خون در خلال نگهداری سرم در آزمایشگاه بالینی
 162. بررسی فراوانی همراهی هپاتیت و اختلالات کبدی با بیماری لیکن پلان در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان ...
 163. بررسی شیوع اسیب ارگان های داخل شکمی به دنبال ترومای نافذ در بیماران بستری شده در بیمارستان ...
 164. مقایسه تیتر آنتی بادی های ضد بروسلوز در مبتلایان به بروسلوزو گروه شاهد و تعیین خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به بروسلوز در مرکز آموزشی درمانی ...
 165. بررسی مقایسه ای اثرات داروهای لیدوکائین و پروپرانولول در فشار خون و ضربان قلب در حین لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل نای در بیماران بستری جهت عمل الکتیو در بیمارستان ...
 166. توزیع فراوانی استئوپروزیس در بیماران پست مونوپوزال مبتلا به آرتریت روماتوئید و برخی عوامل موثر بر آن
 167. بررسی شیوع افسردگی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت ...
 168. بررسی مقایسه ای سطح سرمی آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) در افراد بدون علامت با بیماران علامت دار پروستات در مراجعه کنندگان به درمانگاه سرپایی و بیماران بستری در بیمارستان تخصصی ...
 169. بررسی کلینیکی و پارکلینیکی بیماران Ischemic Stroke طی یک دوره ۶ ماهه در بیمارستان ...
 170. بررسی رابطه سزارین و سقط قبلی با جفت سر راهی در زایمان های سزارینی بیمارستان ...
 171. بررسی موارد تیمپانوماستوئیدکتومی در بیمارستان ...
 172. بررسی توزیع فراوانی عوارض چشمی در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان کودکان ...
 173. مقایسه اثر آلفا بلو کرهای تامسولوسین و ترازوسین در دفع سنگ های حالب پس از ESWL در بیماران مراجعه کننده در شهرستان ...
 174. بررسی ارتباط چاقی با بالا بودن چربی های خون در بیماران دیابتی تیپ II
 175. بررسی مقایسه ای یافته های اندوسکوپی و هیستو پاتولوژی بدخیمی های معده در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ...
 176. بررسی اولین یافته های گرافی قفسه سینه و اولین یافته های آزمایشگاهی در نوزادانی که با دیسترس تنفسی از بدو تولد به بیمارستان ... ارجاع شدند
 177. بررسی توزیع فراوانی حاملگی خارج رحمی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی دزیانی گرگان در طی سال های ...
 178. بررسی شایع ترین علل تشنج در نوزادان بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان طالقانی گرگان طی سال های ...

رشته مدارک پزشکی - درس نامه دانشگاهی(علوم پزشکی) - رشته مهندسی پزشکی