انجام پروژه های درسی دانشگاهی ارشد و دکتری

پژوهش موضوعی، فعالیت‌های مهارتی و تکمیلی مربوط به یک درس دانشگاهی خاص و یا یک موضوع مشخص هستند که در جهت افزایش سطح مهارتی و عملیاتی مفاهیم آن درس توسط استاد محترم درس مطرح می‌گردند. دانشجویان عزیز بهتر است پژوهش موضوعی را کاملا جدی بگیرند و از فرصت های پیش آمده برای پیشرفت مرحله ای سطح توانمندی و مهارت خود و نیز تجربه عمیق‌شدن در یک موضوع خاص، به همراه درگیر‌شدن درچالش‌های آن بهره‌برداری نیکو داشته باشند.

در واقع انجام دادن پروژه درسی، یعنی در موقعیت حل مساله قرار گرفتن، تا مساله را به شکل واقعی درک و پارامتریزه نموده و با آنالیز و تجزیه و تحلیل دقیق و عمیق آن در یک هماورد و کارزار بایسته و شایسته، توان حل مساله را به ظهور و بروز عینی برساند.

پژوهش موضوعی فرصت های خیلی خوبی برای قرار گرفتن در موقعیت حل مساله و تمرین مهارت کار تیمی و نیز جمع کردن دانش از مراکز تجمعی دانش، از کتاب ها و از منابع اطلاعاتی مانند اینترنت و غیره هستند، تا گام به گام و راسخ در مسیر بهبود مستمر توانمندی هایمان پیش رویم، لذا پیشنهاد می‌کنیم:

انجام پروژه های درسی دانشگاهی ارشد و دکتری

  • مساله و پروژه را به اجزای کوچک تر و مرحله به مرحله تقسیم و دسته‌بندی کنید.
  • برای انجام یا اجرای هر مرحله تمام کارهایی را که باید انجام شود مکتوب کنید.
  • گام های بزرگ با برداشتن گام های کوچک تر ممکن می‌شوند.
  • از انجام پروژه های خود طفره نروید.
  • با برنامه ریزی و هدف گذاری حرکت کنید.
  • گام های کوچک تر ولی با اطمینان بیشتر بردارید.
  • چک لیست درست کنید و مورد به مورد جلو بروید.
  • کار را به روزهای آخر نکشانید.
  • برای انجام کار نقشه بکشید.

سعی کنید ازهمان لحظه ای که پروژه برای شما تعریف می‌شود، برنامه ریزی زمانی و عملیاتی داشته باشید. پروژه‌های کوچک تر، تمرین‌هایی هستند برای انجام پروژه‌های بزرگ‌تر نه انجام آن‌ها را دست‌کم بگیرید و نه از انجام آنها طفره بروید. همیشه برای برداشتن گام‌های بزرگ‌تر بهتر است ابتدا از گام‌های کوچک‌تر شروع کنیم و مهارت‌های لازم را گام به گام افزایش دهیم و مرحله به مرحله اعتماد به نفس خود و نیز توان‌‌مندی‌های خود را توسعه و تعمیق و تثبیت بخشیم.

بهتر است، ابتدا پروژه‌های کوچک‌تر را انجام دهید. اصول مدیریت پرروژه های درسی و موضوعی تقریبا یکسان می باشد.

انواع مختلف پرسشنامه در پژوهش - رفرنس دهی به کتاب در پژوهش - نرم افزار پژوهشی Read by QxMD