• تحلیل آماری 01
  • تحلیل آماری 02

نرم افزار Eview یکی از نرم افزارهای تخصصی در زمینه به کارگیری روش های اقتصاد سنجی، به خصوص جدیدترین روش های آن است.

به کار گیری آسان روش های VAR (نامحدود و ساختاری) و مدل های ARIMA از مزیت های این نرم افزار محسوب می‌شود.

این نرم افزار اولین بار در سال ۱۹۹۴به بازار عرضه شد و هدف آن انجام عملیات اقتصاد سنجی و تجزیه تحلیلی آماری داده های اقتصادی بود.

نام این نرم افزار از دو کلمه ی Econometric View گرفته شده است.