• تحلیل آماری 01
  • تحلیل آماری 02

فهرست مطالب سمینار

فهرست مطالب مستند سازی

فهرست مطالب تحلیل آماری

فهرست مطالب پایان نامه و رساله

فهرست مطالب شبیه سازی

فهرست مطالب پلاجریسم و تشابه جویی

SAS مخفف Statistical Analysis System است. این نرم افزار آماری بیشتر روش های رایج آماری را پوشش می‌دهد و کاربر می تواند فرمانهای خاص مورد نیازش را انتخاب نموده و به کار گیرد.

از مهم ترین مزایای این نرم افزار می‌توان به امکان برنامه نویسی برای تحلیلهای پیشرفته آماری به خصوص برنامه نویسی جهت تحلیلهای ماتریسی اشاره کرد.