رسیدن به ژورنالهای مناسب با جزییات لازم ...
1-سایتی مناسب و با کیفیت برای سرچ ژورنال همراه با تمام مشخصات و ایندکسینگ به همراه تمام جزئیات مورد استفاده

http://www.medknow.com/authors.asp

2-معرفی سایتی مناسب برای پیدا کردن ژورنال های رایگان با ایمپکت فکتور و ایندکس در پاب مد/مدلاین

http://www.conem.org/links/resources-authors/oaj-selected