• سمینار 01
  • سمینار 02

فهرست مطالب سمینار

فهرست مطالب مستند سازی

فهرست مطالب تحلیل آماری

فهرست مطالب پایان نامه و رساله

فهرست مطالب شبیه سازی

فهرست مطالب پلاجریسم و تشابه جویی

براساس مدت زمان پروسه داوری و ایمپکت فاکتور

https://journalsuggester.springer.com

معرفی سایت

www.LetPub.com

پس از ورود به سایت در قسمت Resources در منوبار، با انتخاب گزینه Impact search and journal selector میتوانید به اطلاعات لازم برای انتخاب یک ژورنال دست پیدا کنید، از جمله ایمپکت فاکتور، مدت زمان پروسه داوری، تعداد مقالات چاپ شده در سال، میزان اعتبار ژورنال و درجه سختگیری داوران و .......