• سمینار 01
  • سمینار 02

فهرست مطالب سمینار

فهرست مطالب مستند سازی

فهرست مطالب تحلیل آماری

فهرست مطالب پایان نامه و رساله

فهرست مطالب شبیه سازی

فهرست مطالب پلاجریسم و تشابه جویی

پس از انقلاب اسلامی و متناسب با تغییر نگرش ها و رفتارها قوانین متعددی دچار تغییر و تحول گردید حتی قانون اساسی . ریشه بسیاری از مبانی قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران فقه شیعه و قواعدی بود که ما آن را در چارچوب قواعد فقه می شناسیم مدرسه عالی شهید مطهری با عنایت به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیازهای علمی و فرهنگی کشور در زمینه های آموزشی ، پژوهشی و اجرایی به اساتید ،محققان و کارشناس ، به تنظیم و تدوین برنامه درسی مناسب برای دوره کارشناسی فقه وحقوق اسلامی اقدام نموده است …

پس از انقلاب اسلامی و متناسب با تغییر نگرش ها و رفتارها قوانین متعددی دچار تغییر و تحول گردید حتی قانون اساسی . ریشه بسیاری از مبانی قانون گذاری در جمهوریاسلامی ایران فقه شیعه و قواعدی بود که ما آن را در چارچوب قواعد فقه می شناسیم مدرسه عالی شهید مطهری با عنایت به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیازهای علمی و فرهنگی کشور در زمینه های آموزشی ، پژوهشی و اجرایی به اساتید ،محققان و کارشناس ، به تنظیم و تدوین برنامه درسی مناسب برای دوره کارشناسی فقه وحقوق اسلامی اقدام نموده است.

مشخصات کلی ، برنامه و سرفصل دروس به شرح زیر است:

کارشناس فقه و حقوق اسلامی یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است وهدف از تشکیل آن:

1) تربیت اساتید مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دررشته های الهیات و حقوق از طریق دوره های کارشناسی ارشد و دکتر

2) تربیت محققان و پژوهشگران مورد نیاز مراکز علمی و تحقیقاتی از طریق دوره های کارشناسیارشد و دکتری.

3) کارشناسان مورد نیاز دستگاه قضایی کشور.

4) تربیت کارشناسان توانا جهت خدمت در قسمتهای کارشناسی مراکز دولتی و غیره .

درس های رشته:

1-آئین دادرسی مدنی

2-آئین دادرسی کیفری

3-ادبیات عرب 1 صرف و نحو

4-ادبیات عرب 2 صرف و نحو

5-ادبیات عرب 3 صرف و نحو کاربردی

6-ادبیات عرب 4 علوم بلاغت

7-اصول فقه 1

8-اصول فقه 2

9-اصول فقه 3

10-اصول فقه 4

11-اصول فقه 5

12-تاریخ تحلیلی اسلام 1

13-تاریخ تحلیلی اسلام 2

14-تاریخ فقه و فقهاء

15-تفسیر قرآن 1

16-تفسیر قرآن 2

17-حقوق اساسی

18-حقوق بین الملل خصوصی

19-حقوق بین الملل عمومی

20-حقوق تجارت 1

21-حقوق تجارت 2

22-حقوق تطبیقی

23-حقوق جزای اختصاصی 1

24-حقوق جزای اختصاصی 2

25-حقوق جزای عمومی

26-حقوق مدنی 1

27-حقوق مدنی 2

28-حقوق مدنی 3

29-حقوق کار

30-درایه الحدیث

31-زبان تخصصی 1

32-زبان تخصصی 2

33-زبان تخصصی 3

34-زبان تخصصی 4

35-علوم قرآن

36-فقه 1

37-فقه 2

38-فقه 3

39-فقه 4

40-فقه 5

41-فقه 6

42-فقه 7

43-فقه 8

44-فقه 9

45-فقه تطبیقی

46-فلسفه اسلامی 1

47-فلسفه اسلامی 2

48-مقدمه علم حقوق

49-منطق 1

50-منطق 2

51-کلام 1

52-کلام 2

53-کلام 3

بازار کار:

دانشجویان طی دوره کارشناسی علاوه بر آشنایی با مباحث بنیادی و اساسی در زمینه های مختلف علوم اسلامی ، بطور نسبی درباره حقوق اسلامی و عرفی به کسب دانش و تخصص می پردازند بگونه ای که در پایان این دوره زمینه لازم برای ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فقه و حقوق خصوصی و فقه و حقوق جزا در مدرسه عالی و سایررشته های مرتبط در دیگر مراکز آموزش عالی بمنظور ادامه تحصیلات و پژوهش های تخصصی واجتهادی فراهم می شود و خواهند توانست در جهت تحقق اهداف مذکور در این برنامه و پیشبرد فرهنگ جامعه نقش موثری را ایفاء نمایند.