• سمینار 01
  • سمینار 02

 

نرم افزار پرزنتیشن مخصوص سیستم لینوکس

 

Reveal

یک برنامه کاربردی است که به شما این امکان را می دهد که یک ارائه و پرزنتیشن خوب داشته باشید. در صورتی که برخی از مهارت های اساسی HTML را داشته باشید به راحتی می توانید از این نرم افزار استفاده کنید.