امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته اقتصاد کشاورزی و مدیریت مزرعه:
 1. بررسی عوامل اقتصادی موثر بر توسعه پایدار و مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی
 2. مطالعه تاثیر سیاست قیمت تضمینی در تولید دانه‌های روغنی
 3. ارزیابی سیاست های حمایتی دولت در بخش محصولات زراعی و باغی ایران
 4. بررسی تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش کشاورزی ایران
 5. بررسی اقتصادی کاربرد نهاده‌ها در تولید محصولات عمده کشاورزی
 6. تعیین کارایی اقتصادی و عوامل موثر بر تولید سیب زمینی در استان ... (مطالعه موردی شهرستان)
 7. تحلیل اقتصادی کشت پسته (مطالعه موردی منطقه)
 8. بررسی تطبیقی ارزش افزوده بهینه و تدوین شده زیر بخش های اقتصاد در افق برنامه سوم با استفاده از برنامه ریزی خطی
 9. بررسی مسائل بازاریابی و بازاررسانی محصول پسته در استان ...
 10. ارزیابی اقتصادی عوامل موثر بر سودآوری محصولات عمده کشاورزی (مطالعه موردی ...)
 11. تحلیل اقتصادی تولید کلزا در استان مازندران (مطالعه موردی شهرستان …)
 12. بررسی روش های ارزیابی طرح های سرمایه گذاری اجرا شده در بخش کشاورزی ایران
 13. آموزش راهکارهای اقتصادی تولید و نقش آن درافزایش درآمد باغداران شهرستان ...
 14. بررسی اثرات اقتصادی حذف یارانه نهاده های کود و سم بر تولید محصول پسته در استان ...
 15. مطالعه نقش ریسک و استراتژی های کاهش ریسک در صنعت مرغداری (مطالعه موردی در شهرستان ...)
 16. شناخت ظرفیت ها و اولویت‌بندی مشاغل در مناطق روستایی استان ...
 17. مطالعه اثرات حمایتی نرخ تعرفه (موثر) در بخش کشاورزی ...
 18. مطالعه روند تغییرات رابطه مبادله بخش کشاورزی ...
 19. بررسی اقتصادی تولید و صادرات گل در ایران (مطالعه موردی استان ...)
 20. یارانه صادراتی در تجارت محصولات کشاورزی ...
 21. تعیین مزیت نسبی عمده محصولات باغبانی ایران ...
 22. نقش سرمایه‌گذاری دولتی و رشد بهره‌وری در بخش زراعت ...
 23. تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در شهرستان ...
 24. مطالعه کارایی اقتصادی نظام های بهره‌برداری با تاکید بر نقش تعاونی های تولید زراعی در ایران
 25. اثر افزایش صادرات محصولات کشاورزی بر واردات محصولات کشاورزی با استفاده از تکنیک داده– ستانده
 26. تجزیه و تحلیل اهمیت زیر بخش های کشاورزی و حمل و نقل دراقتصاد ایران و تحلیلی بر مبنای مدل ایستای داده– ستانده
 27. اثر افزایش تقاضای نهایی بر اشتغال بخش کشاورزی با استفاده از تکنیک داده– ستانده
 28. بررسی اقتصادی تولید خرما در استان ... ( مطالعه موردی ...)
 29. بررسی اقتصادی گندم در استان ...
 30. بررسی مزیت نسبی تولید مرکبات در ایران مقایسه آن در استان های ...
 31. بررسی و تحلیل اقتصادی سیاست ها و عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی برنج در ایران ...
 32. بررسی تاثیر اعتبارات کشاورزی بر تولید در بخش کشاورزی (با استفاده از توابع تولید و محاسبه بهره وری ...)
 33. تحلیل ساختار تولید و تعیین تابع تقاضای آب برای گندم در ایران ...)
 34. جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن بر کشاورزی ایران مطالعه موردی: گندم، برنج، پسته و خرما.
 35. الگویی جهت بهینه سازی همزمان سیاست های برنج ایران
 36. مطالعه تاثیرپذیری متغیرهای عمده اقتصادی بخش کشاورزی از سیاستهای پولی و مالی
 37. تجزیه و تحلیل عملکرد و هماهنگی در تولید و بازاریابی پنبه ایران با تاکید بر تاثیر سیاستهای دولت
 38. مطالعه اثر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی (با تاکید بر تسهیلات بانکی و هزینه های عمرانی بخش کشاورزی
 39. مطالعه عوامل موثر بر سهم ایران در بازار جهانی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی ...)
 40. برآورد توابع پویای عرضه و تقاضای انواع گوشت و پیش‌بینی عرضه و تقاضای آن در ایران (با استفاده از معادلات همزمان ...)
 41. تحلیل سرمایه‌گذاری خالص در مکانیزاسیون کشاورزی (مطالعه موردی ... در استان ...)
 42. اثر سیاست‌های حمایتی دولت بر سطح زیر کشت گندم (مطالعه موردی استان ...)
 43. بررسی رابطه رشد اقتصادی بخش کشاورزی، فقر و توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران …
 44. تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی (مطالعه موردی شهرستان ... )
 45. ارزیابی اقتصادی مصرف آب در کشاورزی شهرستان ...
 46. مطالعات تعییرات تولیدی حاصل از وجود تکنولوژی در صنعت میگو (مطالعه موردی استان ... منطقه ...)
 47. کارائی اقتصادی، تخصیصی و فنی کلزاکاران و عوامل موثر بر کارایی فنی در استان ...
 48. مطالعه عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی فرآوری شده ...
 49. بررسی مزیت نسبی تولید میگو استان ... (شهرستان ...)
 50. مطالعه آثار سیاست آزادسازی تجاری شکر در ایران
 51. بررسی مدیریت و مصرف اقتصادی آب در استان ... (مطالعه موردی در ...)
 52. شناسایی منابع رشد کشاورزی در ایران
 53. بررسی همگرایی قیمت‌های جهانی و داخلی محصولات منتخب کشاورزی ایران
 54. بررسی عوامل موثر بر پذیرش مکانیزاسیون کشاورزی: استان ...
 55. مطالعه تغییرات کارایی و پیشرفت تکنولوژی در صنعت مرغداری پرورش مرغ گوشتی ایران
 56. بررسی پتانسیل های بالقوه صادرات محصولات منتخب صنایع تبدیلی کشاورزی با استفاده از شاخص های مزیت نسبی
 57. مطالعه نقش سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در ایران ...
 58. بررسی تاثیر سیاست‌های پولی و مالی در رشد بهره‌وری بخش کشاورزی بررسی دوره زمانی ... ساله منتهی به سال ...
 59. بررسی تاثیر اعتبارات تخصیصی بانک کشاورزی بر تولید باغداران شهرستان ...
 60. بررسی عوامل موثر بر تقاضای صادرات محصولات کشاورزی ایران (مطالعه موردی خرما، سیب درختی و مرکبات)
 61. بررسی سیاست های حمایتی کشورهای عضو OECD و تاثیر آن بر بازار داخلی ایران مطالعه موردی: ...
 62. برآورد الگوی پیش‌بینی تقاضای آب آبیاری: مطالعه موردی شهرستان ...
 63. طراحی و ایجاد مدل های تجزیه و تحلیل بازرگانی خارجی محصولات استراتژیک کشاورزی ایران ...
 64. مطالعه بازاریابی محصول زیتون در استان ... : مطالعه موردی شهرستان ...
 65. بررسی کارآیی اقتصادی شرکت‌های تعاونی کشاورزی (مطالعه موردی: پرواربندی گوساله در استان ...
 66. طراحی نظام بهینه تعرفه در بخش کشاورزی ایران …
 67. مطالعه اثر سیاست‌های حمایتی دولت بر بخش کشاورزی (زیربخش دام و طیور)
 68. مطالعه چگونگی انتقال قیمت در بازار محصولات باغی (مطالعه موردی ...)
 69. مطالعه نحوه انتقال قیمت از مزرعه تا خرده‌فروشی در بازار محصولات زراعی ...
 70. تحلیل اقتصادی تولید عسل در استان ...
 71. مطالعه عوامل موثر بر تقاضای لبنیات در استان ...
 72. مطالعه عوامل موثر بر سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ...
 73. بررسی مزیت نسبی (هزینه‌ای و رقابتی) محصولات نخود، جو، ذرت و پنبه (محصولات در حال پذیرش بورس کشاورزی)

مصاحبه شغلی - پروپوزال غیر دانشگاهی - پیش پروپوزال چیست؟