ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته زبان انگلیسی- آموزش:
 1. بررسی مهارت‌های حدس و پیش بینی در زبان آموزان ایرانی با استفاده از تست‌های CLOZE
 2. رابطه بین انتظارات شاگردان از معلم و نمره آن ها در امتحان و نحوه ارزشیابی آن‌ها از خود
 3. تهیه و تدوین مطالب درسی برای دانش آموزان دوره راهنمایی
 4. بررسی نیازهای دانش آموزان مقطع راهنمایی در فراگیری زبان خارجی
 5. بررسی رابطه میان هوش و کیفیت مقاله نویسی دانشجویان فارسی زبان
 6. تأثیر تدریس گروهی در یادگیری زبان انگلیسی در ایران
 7. اثرات به کارگیری فعالیت‌های هدفدار، بازی‌های زبانی و ایفای نقش در فراگیری دستور زبان انگلیسی توسط دانش آموزان مقطع دوم راهنمایی
 8. عملکرد زبان آموزان دختر و پسر ایرانی در تک تک توانایی‌های شنیداری، گفتاری، خواندن و نگارش
 9. تأثیر سوالات درک مطلب مرجعی و استنباطی بر روی دانشجویان ایرانی
 10. تأثیر تاکید بر فعالیت‌های ساختار محور طرح ریزی شده و طرح‌ریزی نشده بر صحت گفتار زبان آموزان ایرانی در مقطع متوسطه
 11. رابطه بین توانایی تفکر نقادانه زبان آموزان ایرانی و میزان تاب‌آوری آنان در مواجه با کلمات ناآشنا در خواندن و درک مطلب
 12. تأثیر آزمون ورودی دانشگاه بر روی انگیزش دانش آموزان ایرانی نسبت به یاد گیری زبان انگلیسی
 13. بررسی تاثیر تقویت داده‌های دیداری/نوشتاری بر روی فراگیری هم نشین‌های واژگانی فعل اسم توسط زبان آموزان سطح متوسط ایرانی
 14. بررسی رابطه بین تفکر نقادانه، سبک شناخت تکانشی بازتابنده و مهارت‌های خواندن زبان آموزان ایرانی
 15. بررسی رابطه‌ی میان انگیزه و خود تنظیمی در یادگیری واژگان توسط زبان آموزان ایرانی
 16. رابطه بین جنسیت و انواع زبان‌آموز و کنش شفاهی زبان‌آموزان ایرانی
 17. نقش جنسیت بر تاثیرپذیری از پشتیبانی در چگونگی پرورش پاراگراف نویسی زبان آموزان ایرانی
 18. تأثیر عوامل توجه برانگیز بر صحت گفتاری زبان آموزان ایرانی
 19. رابطه میان سبک آموزش مدرسان ایرانی و انواع بازخوردهای ارائه شده توسط آن ها در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی
 20. رابطه بین خودپنداری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان زبان انگلیسی
 21. رابطه میان استعداد زبانی و استراتژی های یادگیری زبان آموزان ایرانی
 22. بررسی مقایسه‌ای تاثیر انواع وسایل تصویری کمک آموزشی در پیشرفت دامنه لغات دانش آموزان ابتدایی در حال فراگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه
 23. تأثیر فعالیت های کلاسی زبان‌آموزان ایرانی در توسعه تفکر مطلوب با استفاده از طبقه‌بندی بلوم
 24. بررسی رابطه بین سبک های شناختی کلی‌نگری و جزیی‌نگری و آموزش از راه دور در دانشجویان زبان انگلیسی
 25. رابطه هوش هیجانی و استفاده از استراتژی های گفتاری دانشجویان زبان انگلیسی
 26. بررسی تأثیر دو نوع بازخورد پرامیت و ری کست بر خطاهای آوایی نحوی و واژگانی در گفتار دانشجویان زبان انگلیسی در ایران
 27. تأثیر برنامه‌های پیشرفتی برای معلمین زبان بر روی نگارش زبان آموزان ایرانی
 28. بررسی مقابله‌ای جامع امتحان زبان ورودی دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی
 29. تأثیر تکنیک‌های نقشه ذهنی روی کاربرد زمان‌ها در تولیدات شفاهی زبان انگلیسی
 30. نقش خلاصه‌نویسی در به یاد سپاری واژگان
 31. ارتباط میان استراتژی‌های یادگیری لغت و استعداد یادگیری زبان خارجی در دانشجویان ایرانی
 32. عوامل شناختی پیش زبانی و تأثیر آن ها در ساخت جمله
 33. چگونگی فراگیری مفاهیم زمان، صفت و وندها در زبان‌های فارسی و انگلیسی
 34. بررسی اعتبار همزمانی و اعتبار ساخت آزمون‌های نقش زبانی در اندازه گیری توانش ارتباطی فراگیران ایرانی
 35. ارزشیابی دوره کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
 36. پراگماتیک (منظور شناسی) و علل عدم موفقیت زبان آموزان بزرگسال ایرانی
 37. تأثیر مهارت زبانی در شیوه‌های برقراری ارتباط و یادگیری زبان
 38. ویژگی ساختارهای حذفی در انگلیسی و فارسی
 39. تأثیر استفاده از تکنولوژی رایانه‌ای در افزایش توان تلفظی فراگیرندگان زبان انگلیسی در ایران

 

On the Significance of Negative Evidence in Second– Language Learning

The Role of Attitudes and Motivation in Second / Foreign Language Learning

Parameter – setting Model of L2 Acquisition: A study on Head– initial/ Head– final Parameter in Farsi and English

A QUALITATIVE AND QUANTITATIVE EVALUATION OF THE ENGLISH SUBTESTS OF THE ENTRANCE EXAMINATIONS OF UNIVERSITIES USING THE RASCH MODEL

The Development of The Persian Language “First Language Acquisition

The Effects of L2 Knowledge on The Generation Effect Phenomenon

 

 1. طرحی جدید برای استفاده از زبان‌شناسی در تدریس شعر انگلیسی به دانشجویان ایرانی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

Probabilistic Decision Analysis in Testing Theory

 1. سنجش یادگیری زبان خارجی ایرانیان (سیزا)
 2. ارزیابی نظریه‌های مربوط به رابطه بین رشد زبان و تفکر
 3. تدریس فرآیندی نوشتار
 4. اثر مهارت شنیداری گزینشی و آگاهی از ساختار گفتمان زبان در درک مطلب شنیداری و ترجمه همزمان دانشجویان ترجمه شفاهی
 5. بررسی اعتبار ساخت آزمون‌های جامع و پیشنهاد توانش ارتباطی در اندازه گیری مهارت زبانی فراگیران ایرانی
 6. نقش محیط آموزشی در پیشرفت مهارت زبانی
 7. بررسی تاثیر انتخاب‌های واژگانی و ساختاری در ترجمه روان متون انگلیسی به فارسی
 8. بررسی روایی ساختاری و متقارن آزمون‌های لغت‌های یکسان به دو شکل ادغامی و مجزا در سطح زبان آموزان پیشرفته ایرانی
 9. تاثیر تبحر زبانی در به کارگیری برخی کنش‌های کلامی (شکایت، تعارف و نصیحت) در بین دانشجویان زبان انگلیسی در ایران
 10. ارتباط میان انواع منبع کنترل و یادگیری زبان انگلیسی در میان انواع دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های تهران
 11. بررسی نیازهای زبانی دانش آموزان دبیرستانی در نیمه جنوبی شهر تهران
 12. اثرات به کارگیری سه روش گوناگون فعالیت‌های قبل از خواندن، بر خواندن و درک مطلب دانش آموزان اول دبیرستان
 13. نقش نگرش دانش آموزان در یادگیری زبان انگلیسی در مقطع دبیرستان
 14. تاثیر دو استراتژی نوشتاری در مهارت نوشتاری زبان آموزان سطح متوسط در ایران
 15. تاثیر رایانه در یادگیری لغت برای فراگیرندگان زبان انگلیسی در ایران
 16. بررسی مقایسه‌ای پیشرفت زبان انگلیسی دانش آموزان دبیرستانی یک زبانه و دو زبانه در ایران
 17. نیازسنجی زبان انگلیسی دانش آموزان دوره دبیرستان در تهران
 18. تأثیر همنشین‌ها در درک مطلب
 19. مقایسه توانایی ترجمه و رشته تحصیلی دانشجویان رشته‌های مترجمی، ادبیات، آموزش انگلیسی
 20. ارتباط بین مهارت خواندن در زبان فارسی و زبان انگلیسی
 21. درک و تولید در زبان دوم: رویکردی دو سویه در فراگیری و تدریس زبان
 22. تأثیر به کارگیری کنش‌های زبانی در یادگیری دستور زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی
 23. رابطه میان تمرین‌های خواندن و متغیرهای درک مطلب و عملکرد در مورد لغت‌های ندانسته در دانشجویان آموزش زبان انگلیسی
 24. تأثیر سن در فراگیری زبان انگلیسی توسط کودکان پسر ایرانی
 25. مقایسه تأثیر زیرنویس فارسی و انگلیسی در فیلم‌های انگلیسی زبان بر روی درک مطلب شنیداری زبان آموزان ایرانی
 26. ارزشیابی محتوای آزمون‌های زبان تخصصی کنکور دکتری به منظور تهیه آزمون زبان عمومی آکادمیک استانده و مبتنی بر نیازهای زبانی دانشجویان با استفاده از مدل راش
 27. تاثیر آموزش ریشه شناسی بر روی یادآوری واژگان توسط دانش آموزان سوم دبیرستان
 28. ارزیابی کتاب‌های انگلیسی با اهداف ویژه (رشته علوم انسانی) در برنامه دوره کارشناسی دانشگاه‌های ایران
 29. تأثیر مطالب خواندنی غیردرسی بر روی انگیزه زبان آموزان ایرانی
 30. تأثیر نگرش بر میزان زبان آموزی دانش آموزان مقطع دوم و سوم راهنمایی
 31. ارزیابی دوره‌های تربیت معلم زبان انگلیسی
 32. مقایسه میان خودارزیابی دانش آموزان از میزان آموخته خود و ارزیابی آن ها توسط استاد در زمینه مهارت خواندن
 33. کنش کاربردی و ادراک زبان آموزان ایرانی در آزمون‌های تکمیلی گفتمانی باز و بسته
 34. تأثیر آموزش استراتژی‌های خواندن بر درک مطلب دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان
 35. تأثیر آگاهی از تخفیف واکه‌ای در (میزان) درک شنیداری زبان آموزان ایرانی
 36. تهیه و تدوین مطالب درسی برای دانش آموزان ایرانی مقطع راهنمایی
 37. تأثیر دانش دستوری دانشجویان ایرانی زبان خارجه بر عملکرد آن ها در Speech Act
 38. بررسی ارتباطات واژگانی در یادگیری واژگان زبان دوم
 39. روایی ساختاری آزمون‌های رایج درک مطلب شنیداری
 40. بررسی ارتباط بین سوالات زبان عمومی و مترجمی آزمون کارشناسی ارشد
 41. ارزیابی کنش‌های زبانی (Language Functions) در کتاب زبان انگلیسی مقطع دبیرستان در ایران
 42. تأثیر مهارت شنیداری بر سطح زبانی دانشجویان ایرانی
 43. رابطه میان عملکرد یک مترجم کتبی در انجام ترجمه کتبی و انجام ترجمه شفاهی از انگلیسی به فارسی
 44. آزمون زبان عمومی آکادمیک استانده یادگیری به شیوه هم یاری بر روی مهارت صحبت کردن دانش آموزان ایرانی
 45. اعتبار سنجی بخش زبان انگلیسی ورودی کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی به منظور ارائه الگوی مطلوب
 46. روایی ساختاری انواع سوالات در بخش خواندن و درک مفاهیم آزمون‌های تافل (TOFEL) و آیتلس (IELTS)
 47. ارائه چارچوبی برای راهکارهای فراشناختی ترجمه در فارسی و انگلیسی
 48. تأثیر سیال‌سازی ذهنی بر روی درک شنیداری دانشجویان ایرانی
 49. تدریس گرامر: رویکرد “تمرکز بر فرم بر اساس هوش چندگانه” در شرایط آموزش زبان به عنوان زبان بیگانه
 50. تأثیر آگاهی از رویکردهای (استراتژی‌های) شنیداری برای ایجاد انگیزش در زبان آموزان
 51. تأثیر به کارگیری راهبردهای یادگیری لغت در میزان یادگیری لغت توسط زبان آموزان ایرانی
 52. اثر کار گروهی و هم یاری زبان آموزان ایرانی بر روی مهارت‌های گفتاری آنان
 53. تاثیر بازخورد احساسی و دستوری بر روی پیشرفت مهارت‌های نگارشی زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بیگانه
 54. رابطه میان راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی و اسلوب‌های یادگیری زبان و مهارت درک مطالب خواندنی
 55. تأثیر وقت‌دادن به زبان آموزان ایرانی قبل از شروع فعالیت‌های نگارشی بر استفاده آن ها از پیچیدگی دستوری در قالب به کارگیری جملات تابع
 56. دید اندازهایی از روش‌های آموزشی باز تابنده، موقعیتی تکلیفی و راهبردی در درک مطلب و خلاصه‌نویسی در زبان انگلیسی به عنوان زبان ویژه در ایران
 57. فراگیری پیوندهای میان معناشناسی فعل و واژه نحو در زبان دوم
 58. ارتباط میان هوش چندگانه زبان آموزان ایرانی و به کارگیری استراتژی‌های خواندن زبان توسط آنان
 59. تأثیر توانایی‌های فردی بر روی فنون یادگیری واژه‌های همنشین
 60. ارتباط بین نقش مخاطب و مهارت گفتاری زبان آموزان (در مکالمات زبان آموز زبان آموز و زبان آموز معلم)
 61. رابطه بین سبک شناختی زبان آموزان ایرانی و میزان مهارت آن ها در زبان انگلیسی با استفاده از راهبردهای برقراری ارتباط در مهارت نوشتن
 62. رابطه میان هوش چند گانه و تیپ زبان آموزان ایرانی
 63. بررسی تأثیر شاخص‌های فردی بر عملکرد در آزمون زبان
 64. رابطه بین استراتژی‌های یادگیری زبان و آشنایی زبان آموزان (EFL) با دو نوع Speech Act امری و درخواست
 65. تأثیر سطح زبانی بر قابلیت یادگیری سلسله مراتب دسترسی
 66. رابطه نوع فراگیران از نظر سبک یادگیری (دیداری، شنیداری، حرکتی) با فراگیری نکات گرامری (زمان‌ها)، مهارت خواندن و سطح مهارت زبان
 67. رابطه بین ترجیحات یادگیری زبان و قومیت زبان آموزان ایرانی
 68. بررسی رابطه میان انگیزه، طرز نگرش و استفاده از راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی در میان زبان آموزان ایرانی
 69. تأثیر تکنیک سیال سازی ذهن بر مهارت درک مطلب زبان آموزان ایرانی
 70. رابطه‌ی بین یادگیری به شیوه تداعی و پیشرفت واژگانی فراگیرندگان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
 71. تأثیر دانش بر توانایی دانشجویان کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
 72. مطالعه بر روی تأثیر واکنش بازخورد اصطلاحی بر روی نحوه صحبت زبان آموزان
 73. تأثیر رویت چهره گوینده و علائم دیداری در گفتار بر یادآوری و درک شنیداری
 74. تأثیر اجرای فعالیت‌های زبانی (Task) بر یادگیری واژه توسط زبان آموزان سطح متوسط ایرانی
 75. ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و تأثیر آموزش فعالیت محور بر زبان آموزان ایرانی
 76. بررسی کتاب درسی زبان انگلیسی دوره پیش‌دانشگاهی
 77. تأثیر معتبر بودن متن و فعالیت کلاسی بر توانایی خواندن زبان آموزان سطح متوسط ایرانی
 78. نقش متغیرهای شخصیت در اجرای آزمون‌های close
 79. تأثیر طرح مفاهیم کلیدی و ارتباط آن ها بر روی مهارت خواندن زبان آموزان ایرانی
 80. ارتباط بین هوش چند مقوله‌ای و توانایی خواندن درک مطلب زبان تخصصی در دانشجویان غیر انگلیسی زبان
 81. تأثیر تصحیح خطای آشکار و غیرآشکار توسط معلم بر صحت دستوری گفتار زبان آموزان ایرانی با سطوح اضطراب بالا و پایین
 82. بررسی موضوعی پرتوکل‌های شفاهی و پرسشنامه استراتژی‌ها بر روی استراتژی‌های خواندن دانش آموزان ایرانی
 83. عملکرد زبان آموزان ایرانی بر روی چهار تست متفاوت افعال عبارتی
 84. نقش روش تمرکز بر فرم بر توانایی نوشتن زبان آموزان ایرانی
 85. تفاوت و رابطه میان روش‌ها و مهارت‌های خواندن همچنین بهبود مدل‌های کامپوننشال (اجزایی) در خواندن
 86. به کارگیری استراتژی‌های فراشناختی توسط زبان آموزان ایرانی
 87. دانش متادیسکورسی و خواندن متون علمی تخصصی
 88. تأثیر چهار نحوه ارائه واژگان بر روی یادگیری زبان آموزان ایرانی
 89. تولید کارگفت‌های زبان انگلیسی توسط دانشجویان زبان انگلیسی در ایران
 90. تأثیر فعالیت‌های باز و بسته بر روی مهارت خواندن درک مفاهیم انگلیسی بر دانش آموزان دبیرستان
 91. نقش آموزش راهبردهای شناختی بر روی درک مطلب دانشجویان ایرانی (زن و مرد)
 92. تأثیر دوره‌های ضمن خدمت دبیران زبان بر سطح پیشرفت دانش زبانی دانش آموزان دبیرستانی استان گیلان
 93. بررسی تأثیرات هوش هیجانی زبان آموزان ایرانی بر میزان استفاده‌ی آنان از استراتژی‌های یادگیری زبان انگلیسی در محیط بومی فارسی
 94. دانش حرفه‌ای و مهارت‌های تدریس: رابطه میان دانش حرفه‌ای مهارت‌های تدریس و تجربه تدریس معلمان در سطح آموزشگاه‌های زبان
 95. بررسی مقابله‌ای متادیسکورس در زبان‌های انگلیسی و فارسی در مقالات تحقیقی پزشکی و علوم اجتماعی (جامعه شناسی)
 96. تأثیر دروس بر پایه فیلم بر روی درک شنیداری زبان آموزان ایرانی
 97. تأثیر اضطراب بر درک شنیداری زبان آموزان ایرانی در سه تست آیلتس، تافل و یک تست تهیه شده توسط معلم
 98. ترجیحات یادگیری زبان انگلیسی دانشجویان ایرانی رشته‌های علوم و انسانی: آیا اساتید آن ها مطلعند؟
 99. مقایسه اثر دو تکنیک نقشه مفهومی واژگان و گروه بندی واژگان بر روی یادگیری لغات زبان آموزان سطح متوسط ایرانی
 100. تاثیر نوع فراگیر (دیداری، شنیداری و حسی حرکتی) روی یادگیری اتفاقی لغت
 101. تحلیل و بررسی نیازهای زبانی دانشجویان مترجمی زبان در استان مازندران
 102. تأثیر آموزش مستقیم ژانر بر قدرت درک مطلب دانشجویان فنی مهندسی
 103. بررسی نیازهای زبانی دانشجویان رشته پزشکی در تهران
 104. تأثیر روش‌های تصحیح خطای آشکار بر افزایش توانایی نوشتاری فراگیران وابسته و غیر وابسته به زمینه
 105. تأثیر سبک‌های یادگیری بر خواندن و درک مطلب زبان آموزان ایرانی
 106. بررسی مقابله‌ای گفتاری بین هوش زبانی و هوش روابطی فراگیران ایرانی با استفاده از مصاحبه شفاهی ACTFL
 107. بررسی عملکرد دانشجویان در آزمون‌های چند گزینه‌ای خواندن، عبارات نوشتاری و خلاصه نویسی
 108. تأثیر هوش هیجانی و بهره هوشی روی درک مطلب زبان آموزان سطح متوسط ایرانی
 109. ارتباط میان استراتژی‌های خواندن و هوش غالب در میان دانشجویان ایرانی رشته‌های مختلف تحصیلی
 110. بررسی تایید عوامل مشترک فرهنگی در توسعه راهبردهای مورد درخواست در دانش آموختگان پیشرفته زبان انگلیسی
 111. رابطه بین نگرش والدین ایرانی و یادگیری زبان انگلیسی در فرزندانشان
 112. بررسی رابطه بین تفکر نقادانه زبان آموزان ایرانی و عملکرد آن ها در آزمون‌های مختلف زبان
 113. بررسی رابطه بین خلاقیت زبان آموزان ایرانی با حدس معنای کلمات در متن
 114. تأثیر روابط فعالیت محور هم یاری بر یادگیری لغات
 115. مقایسه بین ارزیابی‌های مبتنی بر Task و آزمون‌های قدیمی در مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی
 116. تأثیر وابستگی یا عدم وابستگی به زمینه بر روی تدریس گرامر به زبان آموزان ایرانی
 117. کلوز تست حذفی (ایلاید) در مقابل کلوز تست‌های استاندارد و چهارگزینه‌ای: مطالعه موردی انگلیسی به عنوان زبان خارجه در مقطع پیش‌دانشگاهی
 118. ارائه مدل “بازخورد تعاملی” بر پایه نظریات روانشناسی جامعه شناسی زبان در خصوص یادگیری گروهی و تأثیر آن بر مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی
 119. بررسی میزان موفقیت برنامه مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی و ارائه یک چارچوب مناسب
 120. رابطه میان استراتژی‌های مقاله‌نویسی با مهارت مقاله‌نویسی دانشجویان زبان انگلیسی
 121. تأثیر تکرار فعالیت‌های کلاسی بر روی سلاست، صحت و پیچیدگی کلام محاوره‌ای زبان آموزان ایرانی
 122. الگوی تجزیه و تحلیل عملکرد متفاوت سوالات (جهت‌گیری آزمون) در گروه‌های آشکار و مکنون آزمون دهندگان (مطالعه پیرامون اعتبار سازه‌ای آزمون آیلتس)
 123. تأثیر سبک یادگیری زمینه مستقل بر انتخاب استراتژی فراشناختی توسط دانشجویان زبان انگلیسی
 124. آگاهی، شیوه‌های یادگیری و پیشرفت زبان
 125. تأثیر خواندن متن‌های ساده شده و بسط یافته اتفاقی لغات
 126. تأثیر سیال‌سازی ذهن بر مهارت گفتاری فراگیران ایرانی در سطح متوسط
 127. تأثیر کاربرد ضمائم متن بر درک مطلب فراگیران ایرانی زبان انگلیسی با اهداف ویژه
 128. تصحیح خطاهای گفتاری زبان آموزان به دو روش علنی و غیرعلنی و بررسی تأثیر این دو روش بر پیشرفت گفتاری آنان
 129. رابطه میان حس کارآیی و فعالیت‌های تدریس ترجیحی معلمان انگلیسی با سطح پیشرفت فراگیران ایرانی زبان انگلیسی
 130. ارتباط بین خود ارزیابی، میزان توانایی خواندن و درک مطلب، و میزان پیشرفت فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه در مهارت خواندن و درک مطلب
 131. ارزیابی برنامه آموزش انگلیسی تخصصی در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
 132. شرایط طرح ریزی بر روانی دقت و پیچیدگی نحوی زبان آموزان ایرانی در هنگام انجام فعالیت‌های توضیحی
 133. بررسی رابطه بین افسردگی و یادگیری واژگان زبان انگلیسی در دانشجویان ایرانی
 134. رابطه بین متن‌ها/ فعالیت‌های متنی و جواب معتبر شفاهی یادگیرندگان زبان انگلیسی ایرانی
 135. تأثیر زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم‌های انگلیسی زبان بر به خاطر سپاری لغت در زبان آموزان سطح متوسط ایرانی
 136. رابطه بین تفکر نقادانه زبان آموزان ایرانی و توانایی آن ها در انجام تمرین‌های خواندن باز و بسته
 137. بررسی تأثیر روش‌های مختلف آزمون بر مهارت خواندن دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی
 138. بررسی رابطه بین تفکر نقادانه زبان آموزان ایرانی با حدس معنای کلمات
 139. بررسی تأثیر جنسیت بر تعاملات محاوره‌ای فعالیت مدار زبان آموزان ایرانی
 140. ارتباط میان مهارت‌های تفکر نقادانه و نگارش دانشجویان زبان آموز رشته مهندسی
 141. بررسی تأثیر ثبت رخدادهای کلاسی بر درک مطلب دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی
 142. یادگیری از طریق NLP (برنامه ریزی عصبی-کلامی): تاثیر تکنیک‌های NLP بر روی طرز صحیح نوشتن لغات و به یاد سپاری آن ها
 143. رابطه‌ای بین هوش چندگانه معلم‌ها و کارآمدی آن ها وجود دارد؟
 144. رابطه بین دوزبانگی، خلاقیت، و درک مطلب دانش آموزان ایرانی
 145. تأثیر نقشه ذهنی بر فرا گیران با سه شیوه یاد گیری دیداری، شنیداری و حرکتی
 146. ارزیابی نیازهای زبانی مهمانداران ایران ایر در محیط کاری آینده آن ها
 147. بررسی رابطه بین خود کارآمدی و استقلال فراگیر در زبان آموزان ایرانی
 148. رابطه بین استقلال یادگیری، تفکر نقادانه و خواندن و درک مفاهیم زبان آموزان ایرانی
 149. رابطه بین شیوه‌های یادگیری معلمان و دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 150. رابطه بین الگوهای شخصیتی و آشنای زبان آموزان ایرانی با استراتژی‌های کنش‌های کلامی
 151. تأثیر خودارزیابی بر روی مهارت نوشتن زبان آموزان ایرانی
 152. رابطه بین استفاده زبان آموزان ایرانی از استراتژی‌های یادگیری لغت و هوش چند گانه آن ها
 153. رابطه میان سبک شناختی تکانشی/ تعمقی و استفاده از استراتژی‌های ارتباطی در زبان آموزان ایرانی
 154. رابطه بین تفکر نقادانه در زبان آموزان ایرانی و عملکرد آنان در هر مرحله از فرآیند نگارش
 155. ارزشیابی برنامه درسی زبان انگلیسی آموزش از راه دور در دبیرستان‌های ایران
 156. تأثیر بسط و ارتقاء داده بر مهارت خواندن زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی
 157. بررسی مقابله‌ای ساختار ژانر بخش مقدمه مقالات تحقیقی انگلیسی و فارسی در رشته مهندسی کامپیوتر
 158. رابطه بین سن و هوش چندگانه در زبان آموزان ایرانی
 159. تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی و سطوح طراحی گفتار بر صحت دستوری، پیچیدگی و روانی گفتار کار محور
 160. مدلی برای طرح توصیف کننده‌های معیارهای بارم گذاری برای ارزیابی عملکرد زبان آموزان ایرانی در مقاطع قابل تعریف فرآیند نگارش
 161. ارزیابی دوره کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی در ایران بررسی نیازها و اهداف این دوره
 162. رابطه میان گونه‌های شخصیتی و خودارزیابی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه
 163. بررسی مقابله‌ای تأثیر تعامل دو نفره در جفت‌های هم سطح و غیر هم سطح بر روی پیشرفت مهارت نوشتاری دانشجویان زبان انگلیسی
 164. تأثیر آموزش زبان از طریق مفاهیم و مضامین بر درک مطلب دانش آموزان ایرانی
 165. بررسی مقایسه‌ای تأثیر حمایت در تدریس بر روی مهارت نوشتار زبان آموزان
 166. تأثیرگذاری آزمون‌های دبیرستان بر اعتقادات یادگیری زبان در زبان آموزان ایرانی (به عنوان زبان خارجی)
 167. بررسی رابطه میان توانایی تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری واژه در زبان آموزان ایرانی
 168. تأثیر روش های تصحیح خطا بر عملکرد زبان‌آموزان ایرانی در آزمون های قضاوت دستوری زماندار
 169. تأثیر تصحیح خطای فرازبانی بر پیشرفت مهارت گفتاری فراگیران ایرانی زبان انگلیسی در سطوح مختلف مهارت زبانی
 170. تأثیر اشتغال ذهنی حاصل از فعالیت زبانی بر گسترش واژگانی زبان آموزان ایرانی
 171. بررسی رابطه بین توان تحمل ابهام زبان آموزان ایرانی با حدس معنای کلمات
 172. بررسی رابطه میان توانایی تفکر انتقادی و خودتنظیمی و یادگیری واژه در زبان آموزان ایرانی
 173. تأثیر به کارگیری نقشه‌های معنایی به عنوان راهکار یادگیری مستقیم شناختی بر میزان پیشرفت تفکر نقادانه زبان آموزان ایرانی و ارتباط آن با یادگیری واژگان بر اساس سبک‌های یادگیری آن ها
 174. بررسی تأثیر ابزارهای حمایتی بر روی مهارت نوشتاری دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسی (انگلیسی به عنوان زبان خارجی) و تعامل بین دانشجو و مدرس با استفاده از ابزارهای کارپوشه و کارپوشه/ کنفرانس
 175. تأثیر فعالیت های ارتباط محور بر مبنای درون داد و برون داد با بار درگیری متفاوت بر دانش واژگانی زبان آموزان ایرانی
 176. تهیه معیار برای ارزشیابی کیفیت ترجمه در دوره تربیت مترجم زبان انگلیسی
 177. تأثیر دوره های ضمن خدمت تربیت معلم ESP بر باورها و عملکرد کلاسی مدرسان و دانشجویان درس انگلیسی برای اهداف ویژه در ایران
 178. نقش خودارزیابی، ارزیابی همکلاسی و ارزیابی معلم در بهبود مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی
 179. بررسی تاثیر خواندن متون مطبوعاتی بر روی عملکرد نوشتاری زبان‌آموزان در بخش اول نوشتاری آزمون آیلتس آکادمیک
 180. استفاده از رویکرد تعامل زیبا شناسانه در خواندن متون ادبی جهت رشد مهارت خواندن در زبان دوم
 181. تأثیر آشنایی قبلی (دوستی) میان افراد گروه‌ها بر مهارت گفتاری آن ها
 182. بررسی آموزش آگاهی آوایی بر توانایی خواندن فراگیران زبان انگلیسی در ایران
 183. رابطه میان تفکر نقادانه و روش‌های تدریس گرامر به صورت مبتنی و یا غیرمبتنی بر قوانین در مورد زبان آموزان ایرانی
 184. تأثیر دانش زمینه دانشجویان مهندسی نساجی روی خواندن متون تخصصی مربوط به رشته نساجی
 185. سنجش تکلیف محوری زبان انگلیسی: تدوین الگوی جدید تکالیف تلفیقی
 186. بررسی تأثیر ارزشیابی گزارشی بر یادگیری استراتژی‌های فراشناختی
 187. ارتباط بین محرک به یادآوردن و توجه در یادگیری واژگان زبان انگلیسی در میان زبان آموزان ایرانی
 188. تأثیر دو نوع از بازخوردهای رایانه (تصحیح خطای آشکار و غیرآشکار) ارائه شده از طریق چت نوشتاری دو نفره بر روی سطح توجه فراگیران زبان خارجی

بهبود و تقویت مقالات انگلیسی - رشته زبان انگلیسی - آزمون زبان (IELTS)