امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته زبان انگلیسی- مترجمی:
 1. بررسی تطبیقی ترجمه اصطلاحات مربوط به احکام اسلامی در قرآن کریم
 2. بررسی سه مشکل همنشینی واژگان در ترجمه رمان خشم و هیاهوی فاکنر
 3. بررسی ترجمه نقش های معنایی، منظوری و سبکی علائم نشانه گذاری
 4. امثال در میان فرهنگ ها: جنبه های سبکی ترجمه فارسی کتاب امثال سلیمان (ع)
 5. بررسی ترجمه تنوعات گویشی هاکلبری فین به فارسی: مشکلات و راه حل ها
 6. بررسی مقایسه ای راهکارمای (استراتژی) ترجمه و عملکرد ترجمه ای دانشجویان مترجمی و غیر مترجمی
 7. آرایه ی “تشخیص” در ترجمه: ترجمه ی “تشخیص” حیوانات در مزرعه ی حیوانات نوشته ی جورج ارول
 8. بررسی تأثیر آشنایی با فرهنگ زبان منبع بر ترجمه های انگلیسی مفاهیم فرهنگ محور گلستان سعدی
 9. بررسی ترجمه پذیری جناس در ترجمه انگلیسی اشعار حافظ
 10. بررسی بین فرهنگی راهبردهای اتخاذ شده در ترجمه ی اصطلاحات نمادین پرندگان در “منطق الطیر عطار”: چگونگی رفع موانع ترجمه عوامل نمادین
 11. بررسی ترجمه فارسی سبک روایی: مطالعه موردی یک رمان ویرجینیا وولف The Waves
 12. آشکارسازی متنی در دو نوع متن توصیفی و خبری
 13. محوریت زبان مقصد در مقابل محوریت زبان مبدأ در ترجمه طنز: بررسی طنز در بوستان سعدی
 14. بررسی مبتدای برجسته شده در ترجمه دو متن استدلالی از زبان انگلیسی به زبان فارسی: کاوشی در معنای متن
 15. بررسی ترجمه‌ی دستورالعمل های دارویی و میزان مفید بودن آن ها (کاربردشان) برای بیمارا
 16. استعاره در ترجمه: بررسی تطبیقی رمان ۱۹۸۴ جرج اورول و دو ترجمه فارسی آن
 17. اغراق در ترجمه: بررسی موردی سه ترجمه از تراژدی رستم و سهراب به زبان انگلیسی
 18. بررسی کمی استعاره در نگارش و ترجمه فارسی و انگلیسی دانشجویان زبان انگلیسی
 19. ترجمه پذیری زبان مجاز در شعر نو فارسی: مطالعه موردی زبان مجاز در اشعار سهراب سپهری
 20. بررسی ترجمه انگلیسی زبان عامیانه فارسی در مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد
 21. بررسی مقابله ای معنای ضمنی در ترجمه شعر رباعیات خیام نیشابوری
 22. بررسی مقـابله ای برگردان انـگلیسی اصطـلاحات فرهنـگ محـور گلستان سعـدی
 23. بررسی میزان بروز غلط های میان زبانی در ترجمه فارسی به انگلیسی دانشجویان کارشناسی زبان انگلیسی
 24. کیفیت ترجمه و روش سنتی و کلی نگرِ سنجش کیفیت ترجمه در محیط دانشگاهی در ایران
 25. الگوهای حذف و راهکارهای ترجمه آن ها در متون نمایشی انگلیسی فارسی
 26. بررسی ترجمه اصطلاحات در زیرنویس فارسی فیلم های زبان اصلی انگلیسی
 27. مشکلات ترجمه ای استعاره های اندام های داخلی بدن در فارسی و انگلیسی
 28. بررسی بینامتنی ترجمه‌ی تلمیحات اسامی خاص در دو ترجمه‌ی مثنوی معنوی
 29. بررسی ترجمه افعال دو کلمه ای انگلیسی به فارسی در سالار مگس ها و سه ترجمه فارسی آن
 30. بررسی جالش های میان حفظ ساختار نهادی و رسیدن به تعادل کارکردی در ترجمه ساختارهای نهادی شده نشاندار انگلیسی به فارسی
 31. بررسی مقابله ای ترجمه استعارات رنگ در دو ترجمه انگلیسی از شاهنامه فردوسی
 32. بررسی ترجمه صفات به مثابه یکی از مشخصه های سبک تاثرگرایانه جوزف کنراد در دو ترجمه فارسی از “دل تاریکی”
 33. بررسی مقابله ای ترجمه اصطلاحات فرهنگ محور غزلیات حافظ و برگردان های انگلیسی آن توسط کلارک، آربری و اسمیث
 34. بررسی مقایسه ای ترجمه تلمیحات اسامی خاص شخصی و مکانی در شعر حافظ در دو ترجمه انگلیسی و یک ترجمه فرانسه: رویکردی توصیف
 35. بررسی ادات تاکید در ترجمه های انگلیسی قرآن کریم
 36. بررسی مقابله ای راهکارهای ترجمه محاوره در زیرنویس انگلیسی فیلم های ایرانی بعد از انقلاب
 37. ترجمه پذیری جنبه‌های آشنایی زدایی شده در شعر سهراب سپهری
 38. ترجمه فارسی نو واژگان: مطالعه ای بر رمان هری پاتر و محفل ققنوس
 39. بررسی تصریح در ترجمه ی فارسی انگلیسی گونه های ادبی
 40. تاثیر ادراک دیداری و شنیداری بر حافظه در یادگیری ارتباطی عوامل انسجام و درک مطلب
 41. بررسی مقطعی عملکرد زبان آموزان در خواندن متون تخصصی و عمومی
 42. تاثیر تدریس گونه های کلامی بیان و بدیع در درک متون پزشکی و فنی مهندسی
 43. بررسی مقایسه ای کنشی گفتاری «درخواست» در دو زبانه های ارمنی و بومی زبانان فارسی از دیدگاه جامعه شناسی زبان و منظورشناسی
 44. نقش عوامل غیرمنتظره در متن و تاثیر آن در حفظ یادآوری اجزاء متن
 45. بررسی تاثیر نسبی واژگان و نکات دستوری بر درک مطلب
 46. افزایش عکس العمل منفی
 47. بررسی الگوهای معنایی و ساختاری تعاریف و پاسخ های تعاریف فارسی
 48. بررسی دانش واژگانی زبان مادری و تاثیر در روند یادگیری واژگان زبان دوم
 49. بررسی‌ جامعه‌ زبانشناسانه‌ رویداد پوزشی‌ فارسی‌ در چارچوب‌ واژه‌ها معنا و ساختارهای‌دستوری‌ موجود در استراتژی های‌ پوزش‌ فارسی‌ و پیامدهای‌ آموزشی‌ آن‌
 50. واحدهای پردازشی در بیان جملات زبان انگلیسی «مطالعه اغلاط فراگیران زبان های خارجی»
 51. مشکل نگارشی یا مشکل زبانی؟
 52. تاثیر خلاقیت بر یادگیری واحدهای نحوی
 53. مطالعه‌ و مقایسه‌ اجتماعی‌ پراگماتیک‌ تعارف‌ در زبان های‌ انگلیسی‌ و فارسی‌
 54. گزینش واژگان در کتاب های انگلیسی دوره راهنمایی تحصیلی
 55. تحقیق‌ روش های‌ درخواست‌ والدین‌ از فرزندان‌ در بین‌ افراد یک‌ زبانه‌ (فارسی‌ زبان‌) و افراد دو زبانه ‌(ارامنه‌): پژوهشی‌ مقابله‌ای‌ در زمینه‌ پراگماتیک‌ کاربردی‌
 56. بررسی رابطه بین مهارت زبان فارسی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارامنه در مقایسه با دانش آموزان فارسی زبان (در اصفهان)
 57. اثر سوال و جواب قبل از تدریس متن بر روی فهم دانشجویان از درس موردنظر
 58. بررسی روش نوین درارتقاء انتقال یادگیری از زبان مادری به موقعیت های مشابه یادگیری واژگان در زبان دوم
 59. بررسی‌ وجود توانش‌ منظور شناختی‌ زبان‌ در فراگیران‌ بزرگسال‌ زبان‌ خارجی‌
 60. مشکلات‌ ساختاری‌ بافتاری‌ دانشجویان‌ رشته‌ زبان‌ انگلیسی‌، مقطع‌ کارشناسی‌، در انشاء انگلیسی‌
 61. رابطه جنس و سن با ادب مطالعه بین فرهنگی
 62. ختلاف‌ بین‌ زبان‌ گفتاری‌ و نوشتاری‌ دانشجویان‌ ایرانی‌ که‌ انگلیسی‌ را به‌ عنوان‌ زبان‌ دوم‌ یاد می‌گیرند
 63. نقش‌ دو زبانکی‌ در یادگیری‌ واژگان‌ زبان‌ دیگر
 64. بررسی مشکلات بیانی-کلامی در متون علمی: مقایسه درون‌ زبانی‌ و بین‌ زبانی‌ از درک‌اطلاعات‌ صریح‌ و تلویحی‌ به‌ زبان های‌ انگلیسی‌ و فارسی‌
 65. روش مرحله ای نوشتار در آموزش نگارش انگلیسی
 66. کاربرد و تجزیه‌ و تحلیل‌ عناوین‌ خطابی‌ درآثار نمایشنامه‌ نویسان‌ ایرانی‌
 67. تاثیر دانش‌ فرهنگی‌ به‌ عنوان‌ پیش‌ سازمان‌ دهنده‌ در خواندن‌ و درک‌ مفاهیم‌
 68. تاثیر ساده‌ سازی‌ درون‌ داد از نظر ساختار نحوی‌ و متغیرهای‌ زمانی‌ بر ادارک‌ شنیداری‌ بین‌ سطوح‌ مختلف بسندگی‌ زبانی‌
 69. بررسی‌ نقش‌ سن‌، جنسیت‌ و آموزش های‌ قبلی‌ دانشجویان‌ رشته‌ زبان‌ انگلیسی‌ در موفقیت‌ آنان‌ در فراگیری‌ زبان‌
 70. ساختمان‌ نهاد جمله‌ در متون‌ توضیحی‌ و توصیفی‌: مطالعه‌ دستگاهی‌ کارکردی‌ مدخل های‌دایره‌المعارف های‌ کودکان‌ و بزرگسالان‌
 71. تاثیر لغات فنی در درک لغات نیمه فنی و غیر فنی فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم در متون انگلیسی تخصصی
 72. بررسی مقابله ای رابطه ارجاع دوگانه در متون درسی دانشگاهی انگلیسی و فارسی
 73. تاثیر تصحیح فوری خطاها و تصحیح همراه با تاخیر خطاها در روی یادگیری زبان آموزان انگلیسی
 74. نقش جنسیت و موقیت اقتصادی اجتماعی بر استراتژی های نشان دادن ادب مطالعه بین فرهنگی
 75. تجزیه و تحلیل بین فرهنگی تعارف در زبان های انگلیسی و کردی و کاربردهای آموزشی آن
 76. بررسی نشانه های تردید در گفتگوی آنی انگلیسی زبان ها و یادگیرندگان انگلیسی
 77. اثر مطالعه “خلاصه متن” در فهم متون خارجی
 78. انتقال پذیری استراتژی های ” امتناع” از زبان اول به زبان دوم “مطاله ای منظور شناختی”
 79. تاثیر خودکار کردن جزء تلفظی بر درک مطلب و سرعت خواندن” مطالعه ای در زمینه روانشناختی زبان”
 80. تاثیر متن‌ زمینه‌ بر یادگیری‌ لغت‌ در زبان‌ دوم‌
 81. بررسی پدیده تمجید در کلام نوشتاری (سبک نگارش نامه) و نقش جنسیت در آن
 82. تاثیر روش اندازه گیری بر مقادیر بدست آمده از توانش خواندن و درک مفاهیم
 83. بررسی نقش تاملی و تکانشی بودن دانشجویان رشته زبان انگلیسی در موفقیت آنان در فراگیری زبان خارجی
 84. تاثیر ساده‌ کردن‌ متون‌ از نقطه‌ نظر ساختاری‌ واژگانی‌ و ارجاعی‌ و تاثیر آن‌ بر درک‌ مطلب‌ متون‌ خواندنی‌
 85. دوزبانگی‌ و یادگیری‌ دستور زبان‌ انگلیسی‌ به عنوان‌ زبان‌ خارجی‌
 86. فمینیزم و ارزیابی درکت شعر
 87. مقایسه تاثیر دو نوع خواندن متون (خواندن همراه با تمرین در مقابل خواندن تنها) بر یادگیری لغت در زبان دوم
 88. دست برتری و یادگیری زبان خارجی پژوهشی در مورد یادگیری زبان خارجی (انگلیسی) دانش آموزان ایرانی از دیدگاه شبکه های عصبی
 89. تاثیر زبان مادری بر روی فراگیری لغت در زبان بیگانه
 90. تاثیر سوالات ساختاری و ادراکی بر درک مطلب زبان آموزان
 91. انتقال مفاهیم منظور شناسی در کنش زبانی دانشجویان ایرانی
 92. تاثیر طبقه بندی کلمات بر یادگیری واژگان
 93. همبستگی متنی و انسجام متنی در نوشتار دانشجویان زبان انگلیسی در ایران
 94. روش موازی و غیرموازی در نوشتار زبان انگلیسی
 95. انتقال مفاهیم منظور شناختی (شیوه های حفظ وجهه در جواب به شکوه های اتهام برانگیز) بر دانشجویان سطح پیشرفته زبان انگلیسی
 96. فرضیه های توانش زبانی درآموزش زبان (توانش واحد و توانش تفکیک پذیر)
 97. اثر توضیح داده های مقابله ای در یادگیری زبان خارجی
 98. نوع برخورد با واژگان و تاثیر آن بر یادگیری واژگان اصلی انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی
 99. بررسی به کارگیری کلیدهای نحوی و معنایی در خواندن متون انگلیسی و فارسی توسط دانش آموزان دبیرستانی
 100. بررسی فرضیه سلسله مراتب ساختاری یادگیری جمله واژه های موصولی انگلیسی برای یادگیران ایرانی
 101. تاثیر ارائه مفاهیم زیربنایی استعاری افعال مرکب بر یادگیری این افعال
 102. تحلیل نیازهای گفتمانی و صوری دانشجویان روانشناسی و جامعه شناسی
 103. تبدیل مقوله ای دستوری در ترجمه های ادبی: بررسی اسم معنا در «پیرمرد و دریا»
 104. رابطه بین دانش تخصصی معلمین زبان انگلیسی و موفقیت دانش آموزان راهنمایی در یادگیری زبان انگلیسی
 105. رابطه بین پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی و نگرش آن ها نسبت به زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی
 106. کلیشه های بیانی زبان دوم و فرضیه ساختار خلاق در فراگیری زبان دوم: حالت نحوی ضمایر پرسشی
 107. نقش جنسیت در شناسایی استعاره و مجاز در متون ادبی
 108. مشاهده و توصیف خطاهای پایا در ساخت زمان افعال انگلیسی در میان دانشجویان ایرانی که به تحصیل زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی مشغولند
 109. تاثیر بازشویی امتحان کنکور بر روش تدریس و شیوه ارزشیابی معلمان زبان انگلیسی در ایران
 110. فنون آموزش بر اساس خصیصه های روانشناختی: بررسی ارتباط بین سبک یادگیری وابستگی/ استقلال میدانی و آموزش دستور زبان به صورت یکپارچه در متن/ مجزا
 111. رویکرد دبیران زبان انگلیسی در تدریس مهارت خواندن: مقایسه ای بین تاکید بر معنی و تاکید بر قواعد
 112. تجزیه و تحلیل مقابله ای ساختار داستان های کوتاه فارسی و انگلیسی و کاربرد آن در تدریس نگارش به زبان انگلیسی
 113. رابطه متغیر شناختی استقلال/ وابستگی میدانی با خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی
 114. تأثیر انواع بازخوردهای اصلاحی تعاملی و غیرتعاملی بر پیشرفت دانش دستور شفاهی در زبان دوم
 115. بررسی نقش آموزش صریح راهکارهای ارتباطی بر پیشرفت مهارت های محاوره ای فراگیران زبان دوم در سه سطح مبتدی، میانه و پیشرفته
 116. تأثیر تقویت داده ها در فراگیری قواعد ساختاری زبان انگلیسی
 117. ارتباط بین سر فصل های درسی گرایش های دبیری، مترجمی و ادبیات انگلیسی و توانایی عمومی زبان دانشجویان
 118. تأثیر تولید زبان بر انگیزش آگاهی و یادگیری زبان دوم
 119. تجزیه و تحلیل پیام های الکترونیکی: دریچه ای نو به سوی نگارش تخصصی (بررسی نامه های مبادله شده بین متخصصین رشته آموزش زبان انگلیسی)
 120. تأثیر تدریس راهبردهای تقویت حافظه و میزان فراگیری لغات انگلیسی در بین دانش‌آموزان ایرانی
 121. تاثیر نوع کلام بر مهارت تکلم در زبان انگلیسی
 122. تجزیه و تحلیل گفتمانی و صوری سیاق کلام در پست الکترونیکی: بررسی مقابله ای پیام های پست الکترونیکی بین متخصصین گروه های زبان انگلیسی و زیست شناسی
 123. ارتباط میان درک یک نوشته و دانش واژگان همنشین
 124. نقش ضبط مکالمه دو نفری و گفتار تک نفری در روان صحبت کردن و یا صحیح صحبت کردن زبان خارجی
 125. بررسی رابطه بین هوش درون گرایی/برون گرایی و تأثیر آن بر مهارت گفتاری در زبان خارجی
 126. خطاهای معنایی در نوشته های زبان آموزان ایرانی
 127. خواندن متون اینترنتی: فصلی نوین در خواندن زبان های خارجی
 128. بررسی درک جملات با کلمات پرسشی چندگانه (دوگانه) انگلیسی توسط انگلیسی و فارسی زبانان
 129. مطالعه مقدار اضطراب و پنداشت از خود فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در تمرین های ارتباط شفاهی
 130. تغییرات در فرایند وضوح در ترجمه از زبان انگلیسی به زبان فارسی
 131. نقش یادگیری ضمنی دستور زبان از طریق درک مطلب
 132. بررسی دیدگاه فراگیران انگلیسی با عنوان یک زبان خارجه پیرامون نقش دانش قبلی در خواندن و درک مفاهیم
 133. انگیزه (Motivation) دانشجویان دانشگاه اصفهان در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در ایران
 134. بررسی روایی و قدرت تمیز آزمون تک (C-Test) در سنجش توانایی جامع زبان برای فراگیران زبان انگلیسی ایران
 135. بررسی مقایسه ای سه نوع تست دیکته به عنوان شاخص های اندازه گیری مهارت شنیداری و بسندگی زبانی
 136. جایگاه ضمایر موصولی و ضمایر تکرار در زبان بینابینی فارسی زبانانی که در بزرگسالی انگلیسی یا آلمانی را فرا می گیرند
 137. دانش فراکلامی و استفاده از آن در نوشتار زبان آموزان ایرانی
 138. تأثیر کاربرد استراتژی‌های یادگیری زبان بر تقویت مهارت شنیداری زبان‌آموزان
 139. بررسی مقابله ای عناوین روزنامه های انگلیسی و فارسی و کاربرد آن در ترجمه
 140. یادگیری افعال روانشناختی در زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم/سوم توسط فارسی زبانان تک زبانه و عرب زبانان ایرانی دو زبانه
 141. تبادل معنا و توجه در فضای مجازی: تاثیر گپ اینترنتی در فراگیری زبان دوم
 142. مقایسه تأثیر پیش تدریس دستور زبان و واژگان بر خواندن و درک مفاهیم فراگیران ایرانی را به عنوان یک زبان خارجه فرا می گیرند: خواندن از دید گاه تئوری طرح واره ها
 143. بررسی نقش متفاوت انواع ابزار انسجام در خواندن و درک مطلب دانشجویان زبان انگلیسی
 144. کمال گرایی و کنش زبانی: ارتباط میان کنش زبانی زبان آموزان و تمایلات کمال گرایانه شان
 145. بررسی میزان خطاهای زبان آموزان فارسی زبان در کاربرد کلمات هم نشین دستوری و واژگانی
 146. میزان استاد محوری در مقایسه با دانشجو محوری کلاس های درسی زبان انگلیسی
 147. بررسی رابطه میان آگاهی از ساختار متون گزارشی و یادآوری اطلاعات موجود در آن ها
 148. بررسی نقش های متفاوت لغات محتوایی و دستوری در خواندن زبان انگلیسی
 149. یادگیری لغت به صورت ضمنی از طریق خواندن داستان کوتاه برای تفریح و سرگرمی
 150. فرسایش واژگان زبان دوم: بررسی الگوهای فراموش نشده پس از وقفه در آموزش
 151. تضادهای همایی در ترجمه اصطلاحات انگلیسی- فارسی توسط فراگیران زبان دوم و سوم
 152. بررسی تاثیر دو شیوه نگارشی مستقیم نویسی و نوشتن ترجمه ای در نگارش زبان آموزان ایرانی
 153. رمزگردانی در حین نگارش به زبان دوم
 154. طراحی و بررسی خودآزمایی خردمحور
 155. تاثیر روش وظیفه محور زبان بر یادگیری ساختارهای نشانگر موجود در زبان انگلیسی
 156. بررسی شناخت محور زبان گردانی در عملکرد نوشتاری فراگیران ایرانی زبان دوم
 157. تجزیه و تحلیل مقابله ای استفاده از ترفندهای طفره زبانی در مقالات تحقیقی به زبان های انگلیسی و فارسی: نقش زبان و فرهنگ بر انتخاب گونه های طفره ها در رشته های تحصیلی مختلف
 158. نقش برونداد مفهوم در تولید برونداد تصحیح شده: بررسی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی
 159. تاثیر روش های برجسته سازی بر یادآوری لغات ناشناخته
 160. بررسی تشابه شاخص زبانی “توالی واژگانی” بین زبان های اول و سوم: مطالعه ای بر روی صفات وصفی مستقیم در مازندرانی و انگلیسی
 161. ارتباط بین نشانه های گفتاری، درک مطلب و مهارت زبانی دانشجویان ایرانی
 162. محدودخوانی با تأکید بر افعال کمکی مجهول: پذیرش ساختار زبانی و درک مطلب در میان دانش‌آموزان ایرانی در مقطع دبیرستان
 163. بررسی تاثیر همراهی شنود با بافت تصویری بر گسترش درک شنیداری در زبان آموزان ایرانی
 164. تاثیر آموزش دانش فراکلامی بر خواندن و درک مطلب زبان آموزان در زبان آموزان در زبان دوم
 165. بررسی و تجزیه و تحلیل خطایی ترجمه متون تجاری فارسی به انگلیسی از دیدگاه آموزشی
 166. بررسی سازه روایی آزمون FCE بخش خواندن و درک مطلب برای فراگیران زبان انگلیسی در ایران
 167. بررسی ارتباط بین نوع اصطلاح، مهارت زبانی زبان آموزان ایرانی، و عملکرد آن ها در آزمون های اصطلاحات
 168. تاثیر انواع بازخورد های تصحیحی بر غلط های دستوری در نوشتار انگلیسی دانش آموزان پیش دانشگاهی
 169. بررسی تاثیر تقویت داده ها بر فراگیری کلمات همنشین دستوری از سوی زبان آموزان متوسط ایرانی
 170. تاثیر یادگیری وابسته/غیروابسته روی عملکرد دانشجویان ایرانی در رابطه با زیر مهارت های درک مطلب شنیداری
 171. تاثیر تصحیح شفاهی اشتباهات توسط معلم و یا توسط همدرسان بر دانش خودآگاه و ناخودآگاه زبان آموزان ایرانی در مورد تک واژه سوم شخص مفردs و تک واژه با قاعده زمان گذشتهed
 172. ارزیابی نقش عمق و گستره دامنه لغات در خواندن و درک مفاهیم در فراگیران زبان انگلیسی در ایران
 173. تاثیر انگیزه و نوع زبان مورد یادگیری بر استفاده از استراتژی های آموزش زبان
 174. تشخیص و ساختن مرزهای بند در نوشتار توضیحی فراگیران زبان انگلیسی در ایران
 175. بررسی خطاهای رشد در مقابل خطاهای مانا در نگارش توضیحی زبان آموزان ایرانی
 176. تأثیر یادگیری تصادفی واژگان بر حفظ و یادگیری آن ها توسط زبان آموزان ایرانی
 177. رابطه بین عمق و دامنه دانش لغوی و سهولت و موفقیت در استنتاج لغات زبان دوم
 178. بررسی مقابله ای کنش گفتاری معذرت خواهی در زبان آموزان فارسی و کردی با ساختار مشابه در انگلیسی
 179. تغییر نمود وضعی کلمات با دیدن متن گفتار های آنی: بررسی تاثیر دیدن انواع مختلف فیلم های زیر نویس شده بر عملکرد زبان آموزان پیشرفته در تکلیف زبانی ارزیابی وضعی و تست فراخوانی فعال لغت
 180. فرمت سؤالی چند گزینه‌ای و چند گزینه‌ای درست- نادرست: یک مقایسه بین دو نسخه از یک آزمون مشابه ازامتحانات ورودی دانشگاه های دولتی ایران
 181. بررسی دانش ایمیل نویسی در زبان آموزان ایرانی: تاثیر فاصله ی اجتماعی و صمیمیت بر رسمیت ایمیل های ارسال شده
 182. تاثیر بررسی نقش متفاوت انواع ابزار انسجام در نوشتار استدلالی زبان آموزان پیشرفته ایرانی
 183. تأثیر آموزش صریح نشانه های فراگفتمانی بر عملکرد نوشتاری فراگیران زبان خارجی
 184. بررسی تاثیر انگیزش و نگرش بر مهارت گفتاری در محیط های علمی: مطالعه موردی دانشجویان ایرانی
 185. تاثیر آموزش زبان در متن از طریق تکالیف آموزشی پیرامون شعر و سرودهای انگلیسی بر یادگیری و به خاطرسپاری دستور زبان: مطالعه موردی زبان آموزان ایرانی
 186. تاثیر روش تدریس دو سویه بر درک مطلب زبان آموزان متوسط ایرانی
 187. امثال در میان فرهنگ ها: جنبه های سبکی ترجمه فارسی کتاب امثال سلیمان (ع)
 188. استعاره در ترجمه: بررسی تطبیقی رمان ۱۹۸۴ جرج اورول و دو ترجمه فارسی آن
 189. اغراق در ترجمه: بررسی موردی سه ترجمه از تراژدی رستم و سهراب به زبان انگلیسی
 190. بررسی کمی استعاره در نگارش و ترجمه فارسی و انگلیسی دانشجویان زبان انگلیسی
 191. ترجمه پذیری زبان مجاز در شعر نو فارسی: مطالعه موردی زبان مجاز در اشعار سهراب سپهری
 192. بررسی ترجمه انگلیسی زبان عامیانه فارسی در مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد
 193. بررسی مقابله ای معنای ضمنی در ترجمه شعر رباعیات خیام نیشابوری
 194. بررسی مقـابله ای برگردان انـگلیسی اصطـلاحات فرهنـگْ محـور گلستان سعـدی
 195. بررسی میزان بروز غلط های میان زبانی در ترجمه فارسی به انگلیسی دانشجویان کارشناسی زبان انگلیسی
 196. کیفیت ترجمه و روش سنتی و کلی نگرِ سنجش کیفیت ترجمه در محیط دانشگاهی در ایران
 197. الگوهای حذف و راهکارهای ترجمه آن ها در متون نمایشی انگلیسی فارسی
 198. بررسی ترجمه اصطلاحات در زیرنویس فارسی فیلم های زبان اصلی انگلیسی
 199. مشکلات ترجمه ای استعاره های اندام های داخلی بدن در فارسی و انگلیسی
 200. بررسی بینامتنی ترجمه‌ی تلمیحات اسامی خاص در دو ترجمه‌ی مثنوی معنوی
 201. بررسی ترجمه افعال دو کلمه ای انگلیسی به فارسی در سالار مگس ها و سه ترجمه فارسی آن
 202. بررسی جالش های میان حفظ ساختار نهادی و رسیدن به تعادل کارکردی در ترجمه ساختارهای نهادی شده نشاندار انگلیسی به فارسی
 203. بررسی مقایسه ای راهکارمای (استراتژی) ترجمه و عملکرد ترجمه ای دانشجویان مترجمی و غیرمترجمی
 204. آرایه ی “تشخیص” در ترجمه: ترجمه ی “تشخیص” حیوانات در مزرعه ی حیوانات نوشته ی جورج ارول
 205. بررسی سه مشکل همنشینی واژگان در ترجمه رمان خشم و هیاهوی فا کنر
 206. بررسی تأثیر آشنایی با فرهنگ زبان منبع بر ترجمه های انگلیسی مفاهیم فرهنگ محور گلستان سعدی
 207. بررسی ترجمه نقش های معنایی، منظوری و سبکی علائم نشانه گذاری
 208. بررسی ترجمه پذیری جناس در ترجمه انگلیسی اشعار حافظ
 209. بررسی بین فرهنگی راهبردهای اتخاذ شده در ترجمه ی اصطلاحات نمادین پرندگان در “منطق الطیر عطار”: چگونگی رفع موانع ترجمه عوامل نمادین
 210. بررسی ترجمه فارسی سبک روایی: مطالعه موردی یک رمان ویرجینیا وولف The Waves
 211. آشکارسازی متنی در دو نوع متن توصیفی و خبری
 212. بررسی تطبیقی ترجمه اصطلاحات مربوط به احکام اسلامی در قرآن کریم
 213. بررسی ترجمه تنوعات گویشی هاکلبری فین به فارسی: مشکلات و راه حل ها
 214. محوریت زبان مقصد در مقابل محوریت زبان مبدأ در ترجمه طنز: بررسی طنز در بوستان سعدی
 215. بررسی مبتدای برجسته شده در ترجمه دو متن استدلالی از زبان انگلیسی به زبان فارسی: کاوشی در معنای متن
 216. بررسی ترجمه‌ی دستورالعمل های دارویی و میزان مفید بودن آن ها (کاربردشان) برای بیماران
 217. بررسی مقابله ای ترجمه استعارات رنگ در دو ترجمه انگلیسی از شاهنامه فردوسی
 218. بررسی ترجمه صفات به مثابه یکی از مشخصه های سبک تاثرگرایا نه جوزف کنراد در دو ترجمه فارسی از “دل تاریکی”
 219. بررسی مقابله ای ترجمه اصطلاحات فرهنگ محور غزلیات حافظ و برگردان های انگلیسی آن توسط کلارک، آربری و اسمیث
 220. بررسی مقایسه ای ترجمه تلمیحات اسامی خاص شخصی و مکانی در شعر حافظ در دو ترجمه انگلیسی و یک ترجمه فرانسه: رویکردی توصیفی
 221. بررسی ادات تاکید در ترجمه های انگلیسی قرآن کریم
 222. بررسی مقابله ای راهکارهای ترجمه محاوره در زیرنویس انگلیسی فیلم های ایرانی بعد از انقلاب
 223. ترجمه پذیری جنبه‌های آشنایی زدایی شده در شعر سهراب سپهری
 224. ترجمه فارسی نو واژگان: مطالعه ای بر رمان هری پاتر و محفل ققنوس
 225. بررسی تصریح در ترجمه ی فارسی انگلیسی گونه های ادبی

چیستی ترجمه - ویراستاری مقالات انگلیسی - اهمیت ویراستاری مقاله