ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای  پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار:
 1. تشخيص‌ حروف‌ مجزاي‌ دست نويس‌ فارسي‌ با استفاده‌ از حركت‌ نوك‌ قلم‌
 2. تخصيص داده و عمليات در طراحي پايگاه داده توزيع شده
 3. يك شيوه طراحي براي پايگاه داده شيء گرا
 4. ارزيابي كارايي پروتكل CSMA/CD براي انتقال صوت و داده به صورت يكپارچه و پياده سازي نرم افزار مربوطه بر روي محيط ETHERNET LAN
 5. پرس و جوهاي فازي بر روي پايگاه داده ‏هاي رابطه ‏اي
 6. ايجاد يك سيستم هوشمند جهت تخصيص امكانات سيستم مخابرات به مشتركين توسط شبكه عصبي مصنوعي
 7. كنترل دسترسي تشخيصي در پايگاه هاي داده شيء گرا
 8. شبيه سازي بر مبناي پايگاه دانش
 9. يك روش تكه سازي عمودي در پايگاه داده توزيع شده
 10. طراحي و پياده سازي ابزار CASE مبتني بر فاز تحليل متدولوژي OOSE
 11. بهينه سازي ژنتيكي پرس و جوها در پايگاه داده رابطه‏ اي توزيع شده
 12. سيستم پشتيبان سرمايه‏ گذاري خبره بررسي موردي ده شركت فعال بورس اوراق بهادار
 13. امنيت در سرورهاي وب
 14. طراحي و پياده‌سازي يك مكانيزم زمانبندي توسعه‌پذير براي مدل موازي BSP
 15. ارزيابي الگوريتم هاي كنترل همروندي در سيستم مديريت پايگاه داده توزيع شده رابطهاي
 16. مديريت شبكه توزيع‌شده توسط عامل‌هاي متحرك
 17. ارائه يك الگوريتم مسيريابي مؤثر جهت بهبود كيفيت سرويس صدا روي شبكه‌هاي IP
 18. طراحي و نمونه سازي يك مدل مناسب براي پايگاه داده تصاوير پزشكي
 19. روش سينك-كانولوشن براي حل معادله راديو سيتي در گرافيك كامپيوتري
 20. جمعآوري هوشمند اطلاعات در پاسخ به پرسوجوهاي هدفگراي كاربران در بازار تجاري الكترونيك
 21. طراحي و پياده‌سازي يك كارگزار ناظر وب با خاصيت فيلترسازي هوشمند
 22. ارائه روشي براي طراحي درخت جستجوي دودويي با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيكي موازي
 23. حل مساله ناهمگوني مدل داده در پايگاه داده‏ هاي توزيع ‏شده ناهمگون
 24. افزايش کارايي تصفيه اتصالات اينترنتي از طريق يک معماري درون هسته اي
 25. طراحي و پياده‌‌ ‌‌‌‌سازي محيط هوشمند مدل سازي اشياء فازي
 26. طراحي و پياده‌سازي عامل‌هاي متحرك خريدار و استفاده از آن ها در تجارت الكترونيكي
 27. طراحي و پياده سازي نرم افزار يك تلفن اينترنتي بر اساس پروتكل SIP و بررسي كيفيت ارتباط ايجاد شده به وسيله آن
 28. طراحي و پياده سازي يك مدل مذاكره الكترونيكي چند وجهي و چند ضابطه اي دو جانبه بين عامل هاي خود مختار خريدار و فروشنده
 29. طراحي و پياده‌سازي يک سيستم چک الکترونيکي در ايران
 30. آموزش رفتارهاي فردي عامل هاي فوتباليست به صورت توزيع شده با استفاده از برنامه نويسي ژنتيكي
 31. طراحي يک سيستم هوشمند موضوع بندي و تعيين ارتباطات معنايي در متن‌هاي متراکم فارسي
 32. طراحي و پياده سازي يک مدل مجوزدهي توزيع شده بر مبناي گواهي هاي ديجيتال SPKI/SDSI
 33. طراحي و پياده سازي يک مکانيزم زمانبند چند پردازنده اي مبتني بر الگوريتم ژنتيک چند هدفي
 34. طراحي و توسعـه عامل هـاي تربيـتي برمبنـاي قابليت هـاي عامل هاي عاطفي
 35. طراحي و پياده سازي يك مدل يكپارچه سازي سيستم هاي نرم افزاري ناهمگون مبتني بر معماري سرويس گرا
 36. داده کاوي در پايگاه داده هاي همگون جهت استخراج قوانين ارتباطي توسط عامل هاي متحرک
 37. استفاده از منطق فازي در مذاکره دو جانبه چند وجهي بين عامل هاي خودمختار خريدار و فروشنده
 38. ارزيابي، کاربرد و بهبود تکنيک هاي عامل‌گرا در مهندسي نرم افزار
 39. طراحي و پياده‌سازي يک سيستم پرداخت الکترونيکي امن
 40. طراحي و ارزيابي يك معماري توزيع‌شده ايمن براي توسعه كاربردهاي شبكه‌هاي مديريت مخابرات بر اساس CORBA
 41. استخراج آراستمان و طبقه بندي نواحي اسناد چاپي فارسي
 42. پنهان سازي قوانين وابستگي به وسيله مسدود سازي داده ها
 43. ارائه روشي جهت يكپارچه سازي برنامه هاي كاربردي در سطح منطق كاري با استفاده از تكنولوژي سرويس وب
 44. توليد نرم افزار: اتوماسيون طراحي نرم افزارهاي شيء گرا
 45. تحليل و طراحي سيستم هاي چند عاملي با استفاده از زبان هماهنگ سازي ريو
 46. طراحي و پياده‌سازي يك الگوريتم جستجوي موازي و توزيع‌شده در وب به‌ كمك عامل‌هاي متحرك
 47. طراحي و پياده سازي مدلي مبتني بر احساس در عامل هاي هوشمند
 48. بهبودي در شيوه ي چندپخشي در شبکه هاي مبتني بر IP متحرک
 49. طراحي و پياده سازي بازاريابي الکترونيکي شخصي سازي شده مبتني بر ۴P
 50. يك راه حل موازي مبتني بر عامل براي مسأله‌ي فروشنده‌ي دوره‌گرد با استفاده از الگوريتم‌هاي ژنتيكي
 51. يک استراتژي مذاکره براي فروشنده مبتني بر يادگيري
 52. دسته بندي معنايي کاتالوگ محصولات در تجارت الکترونيکي
 53. احراز امنيت پايگاه داده متحرک در برابر تهديد تعيين موقعيت با استفاده از امضا کور
 54. بهبود و توسعه الگوريتم Asynchronous Partial Overlay: الگوريتمي براي حل مسائل ارضا محدوديت توزيع شده
 55. امنيت سيستم هاي چندعاملي به کمک عامل هاي بيخبر و بينشان
 56. بهبود کراولرهاي متمرکز مبتني بر الگوريتمهاي ژنتيک با استفاده از تئوري کولوني مورچهها
 57. مکانيسم مذاکره در سيستم هاي چندعاملي داراي اطلاعات محدود
 58. طراحي سيستم پيشنهاددهنده مبتني بر کالاهاي مکمل
 59. توصيف و تحليل سياست هاي کنترل دسترسي در ترکيب وب سرويس ها
 60. به‌کارگيري سيستم چند عاملي توزيع‌شده در بهبود کارائي الگوريتم ژنتيک موازي
 61. رفع ابهام معناي كلمات در حاشيه نويسي خودكار اسناد توسط ادغام روش يادگيري ماشين و روش مبتني بر دانش
 62. بهبود روش هاي دسته بندي در داده کاوي با استفاده از دانش گذشته

رشته مهندسی کامپیوتر - RATIONALROS - اورکید ORCID