• ژورنال ها 01
  • ژورنال ها 02

ژورنالهایISI به مجلاتی گفته می شود که در موسسه اطلاعات علمی تامسون (ISI) نمایه می شوند. موسسه ISI لیست تمامی مجلاتی را که در این موسسه نمایه می شود در یک دیتابیس تحت وب عرضه کرده است.

در صورتی که نام مجله و ISSN آن را داشته باشید می توانید به جستجوی آن نشریه در بانک اطلاعاتی فوق که نرم افزاری تحت وب است بپردازید. اگر نام مجله در لیست موسسه ISI وجود داشت، مجله را ISI می نامیم.


 به عنوان مثال جهت بررسی ISI بودن مجله ای با عنوان:

Open Journal of Ecology

 با ISSN: 2162-1985، به ترتیب زیر عمل می کنیم:


ابتدا به بخش Master Journal List موسسه ISI بروید،در لینک زیر:

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl

و در بخش جستجو، نوع جستجو ( Search Type ) را بر روی ISSN قرار دهید و در بخش Search Terms، شماره شناسه بین المللی (ISSN) مجله را وارد نمایید و بر روی SEARCH کلیک نمایید.


 اگر مجله در موسسه ISI نمایه شده باشد در صفحه بعد مشخصات آن ظاهر می شود.

Master Journal List - IP & Science - Thomson Reuters

The Master Journal List includes all journal titles covered in Web of Science.  Search all databases for free.