• 01
 • 02
 • 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته روانشناسی گرایش مشاوره و راهنمایی:

 • بررسی رابطه مشکلات دانش آموزان دبیرستانی با سلامت عمومی آن ها در شهرستان کهگیلویه
 • بررسی اثر بخشی آموزش شادمانی بر کاهش فشارخون بیماران مبتلا به فشارخون شهر اصفهان
 • بررسی اثر بخشی آموزش شناختی-رفتاری براضطراب اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان
 • تاثیر مشاوره تحصیلی گروهی بر افزایش مهارت های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش سبک زندگی سالم بر علائم سندرم پیش از قاعدگی
 • مقایسه ویژگی های شخصیتی نوجوانان دختر آزار دیده و عادی
 • بررسی تاثیر مشاوره گروهی به شیوه ی شناختی بر تغییر نگرش نسبت به تحصیل و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر اصفهان
 • بررسی اثربخشی آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس مایکن بوم بر استرس شغلی معلمان دوره ابتدایی شهرستان لردگان
 • بررسی رابطه بین رضایت شغلی و ویژ گی های شخصیتی و دموگرافیک کارکنان اداری و غیراداری جزیره کیش
 • بررسی اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر عملکرد (پیشرفت) تحصیلی دانشجویان مشروط و غیر مشروط دانشگاه کاشان
 • بررسی و مقایسه اثر بخشی آموزش توجه بر کاهش نشخوار فکری بیماران افسرده و وسواس زن شهر اصفهان
 • بررسی اثر بخشی مشاوره حضوری مشاوره تلفنی و کتاب درمانی به شیوه شناختی بک، در کاهش علائم افسردگی مراجعان به مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان
 • بررسی اثر بخشی آموزش شناختیرفتاری عزت نفس بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر پایه سوم دبیرستان های نیشابور
 • بررسی اثر بخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی- رفتاری- عاطفی بر کاهش رفتار پرخاشگری دانش آموزان دبیرستانی پسر
 • بررسی تاثیر جرات آموزی گروهی به شیوه های شناختی-رفتاری بر رفتار جرات مندانه دانش آموزان کم جرات پسر دبیرستانی
 • اثر بخشی آموزش مسئولیت پذیری به شیوه گلاسر بر بحران هویت دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان
 • بررسی اثربخشی مشاوره فردی و گروهی به شیوه‌های شناختی، رفتاری و رفتاری-شناختی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهرستان بروجن
 • بررسی تاثیر خانواده ‌درمانی به روش ساختی بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طلاق شهرستان اصفهان
 • بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های اجتماعی بر مشکلات رفتاری و عاطفی کودکان دبستانی شهرستان گنبد کاووس
 • بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه شناختیرفتاری بر کاهش بازگشت معتادین به اعتیاد در معتادین خود معرف سازمان بهزیستی استان کردستان
 • بررسی اثر بخشی آموزش گروهی به شیوه شناختی-رفتاری و رفتاری بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه اصفهان
 • تأثیر آموزش فراشناختی کنترل فکر بر پیشرفت تحصیلی و خلق دانشجویان مشروطی دانشگاه اصفهان