• سمینار 01
  • سمینار 02

فهرست مطالب سمینار

فهرست مطالب مستند سازی

فهرست مطالب تحلیل آماری

فهرست مطالب پایان نامه و رساله

فهرست مطالب شبیه سازی

فهرست مطالب پلاجریسم و تشابه جویی

 

نرم افزار پرزنتیشن مخصوص سیستم لینوکس

 

Reveal

یک برنامه کاربردی است که به شما این امکان را می دهد که یک ارائه و پرزنتیشن خوب داشته باشید. در صورتی که برخی از مهارت های اساسی HTML را داشته باشید به راحتی می توانید از این نرم افزار استفاده کنید.