• صفحه اصلی 01
  • صفحه اصلی 02
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 05
  • صفحه اصلی 06
  • صفحه اصلی 07
  • صفحه اصلی 08

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

SAS مخفف Statistical Analysis System است. این نرم افزار آماری بیشتر روش های رایج آماری را پوشش می‌دهد و کاربر می تواند فرمانهای خاص مورد نیازش را انتخاب نموده و به کار گیرد.

از مهم ترین مزایای این نرم افزار می‌توان به امکان برنامه نویسی برای تحلیلهای پیشرفته آماری به خصوص برنامه نویسی جهت تحلیلهای ماتریسی اشاره کرد.