• در باره ما
  • در باره ما

فهرست مطالب آموختن برای بهتر زیستن

osol moghadamati akasi

دوره آموزشی اصول مقدماتی عکاسی

مقدمه

از بدو ظهور تاکنون، توانايی عکاسی در ايفای نقشی موثر و عمیق در زمینه هایی چون خبر رسانی، تبلیغات، مستندسازی، هنر و غیره به عنوان يک امر غیر قابل انکار در اکثر جوامع مورد توجه بوده است.


 

ادامه مطلب...خرید...دانلود
			ادامه مطلب...خرید...دانلود