• آزمون IELTS 01
  • آزمون IELTS 02

 (IELTS (International English Language Testing System


یکی از معتبرترین و استانداردترین آزمون های جهان است که در حال حاضر در بیش از 270 مرکز امتحانی در سراسر جهان و در بیش از 110 کشور جهان به صورت متمرکز و مداوم برگزار می شود. این آزمون در کنار تافل به یکی از بهترین امتحانات موجود برای ارزیابی و اندازه گیری مهارت زبان انگلیسی در میان افراد غیر بومی (Non-native) تبدیل شده است. این آزمون توسط سه موسسه مختلف مدیریت و طراحی می شود که عبارتند از انجمن بریتانیا (British Council)، موسسه آیلتس استرالیا (IDP: IELTS Australia) و موسسه ارزیابی زبان انگلیسی کمبریج (Cambridge Assessment English) که برای اولین بار این آزمون را در سال 1989 به جامعه جهانی معرفی کردند. 


ادامه مطلب
			ادامه مطلب