• پروپوزال 01
  • پروپوزال 02

فهرست مطالب مقاله بیس

فهرست مطالب پژوهش موضوعی

فهرست مطالب پیشنهاد عنوان

×

خطا

There was a problem loading image ----.jpeg

هدف از نگارش پروپوزال در عین ساده بودن بسیار حساس و با اهمیت است، اما بیاید آن را با بیان یک مثال برای شما آشکار کنیم. فرض کنید شما یک سرمایه گذار هستید و شخصی به شما مراجعه کرده و تصمیم دارد یک کسب و کار را راه اندازی کند. آیا هر پیشنهادی که به شما بدهد را قبول کرده و سرمایه خودتان را به او می دهید؟ آیا پیشنهاد کاری او انجام شدنی است یا خیر؟ آیا پیشنهاد کاری او نتیجه مطلوبی برای شما خواهد داشت و سود مناسبی به شما خواهد رساند یا خیر؟ اگر شما بدون توجه به این سوالات پیشنهاد فرد را قبول کرده و سرمایه گذاری را انجام دهید، ممکن است شانس موفقیت بسیار اندکی داشته باشید. برای این منظور قبل از قبول درخواست سرمایه گذاری از وی می خواهید که یک طرح کسب و کار را ارائه کرده تا دریابید که پروژه تا چه اندازه قابل انجام و سودده است. پروپوزال در حالت صنعتی و دانشگاهی نیز همین نقش را داشته و هدف آن متقاعد کردن مخاطب در مورد اهمیت و کاربردی بودن یک پژوهش یا پروژه است. زمانی که یک پژوهشگر شروع به نگارش یک پروپوزال می کند باید این هدف را در ذهن داشته باشد که موضوع تحقیق را با اهمیت، کاربردی و ضروری برای یک جامعه یا موسسه نشان دهد. البته منظور ما این نیست که داده های غیرواقعی یا اطلاعات نادرست بسازید تا بتوانید موضوع تان را مهم جلوه بدهید. بلکه منظور ما این است که گپ ها و مشکلات را به درستی شناسایی کرده، موضوع تحقیق تان را هوشمندانه انتخاب کنید و اهمیت آن را تبیین نمایید. به طور کلی هدف از نگارش پروپوزال در چند بخش کلی دسته بندی می شود که عبارتند از:

1. شناسایی مشکلات و گپ های تحقیقاتی: یکی از اهداف بسیار مهم نگارش پروپوزال این است که به واسطه آن پژوهشگر وادار به بررسی و شناسایی مشکلات و گپ های تحقیقاتی موجود در جامعه شود و به راه حل های آن فکر کند. حتما با این موضوع مواجه شده اید که پروپوزال یک دانشجو به دفعات رد می شود و مجددا شخص مجبور به انتخاب موضوع و شناسایی گپ های تحقیقاتی جدید می گردد. این فرآیند نشان می دهد که یکی از جنبه های مهم نگارش پروپوزال، انتخاب موضوعاتی است که کانتریبیوشن داشته و به مشکلات جامعه مربوط می باشد.

2. ارائه راه حل های کاربردی: یکی دیگر از جنبه های مهم نگارش پروپوزال ارائه راه حل برای یک مشکل در جامعه یا سازمان است. حتی در صورتی که گپ تحقیقاتی را به درستی شناسایی کرده باشید، باید بتوانید یک راه حل کاربردی برای آن ارائه دهید. این کار معمولا در بخش متودولوژی و روش تحقیق پروپوزال انجام می شود. 

3. یادگیری نگارش علمی ساختارمند: هدف دیگر از نگارش پروپوزال این است که دانشجو یا پژوهشگر با مقدمات و مفاهیم اصلی تحقیق آشنا شده و بتواند درک درستی از ساختار تحقیق پیش رو بدست بیاورد.