• صفحه اصلی 20
  • صفحه اصلی 02
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 05

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

ديباچه:

مراكز جذب فارغ‌التحصيلان در مدارس خاص ارامنه و مؤسسات فرهنگي مذهبي ارامنه مي‌‌باشد.گفتني است كه امكان پذيرفتن داوطلب غيرارمني دراين رشته بسيار محدود است. به همين دليل انتخاب اين رشته، به داوطلبان غيرارمني توصيه نمي‌شود.


درس‌هاي اين رشته در طول تحصيل :

دروس اصلي و تخصصي:
زبان ارمني مقدماتي (خواندن و درك مفاهيم)، صرف زبان ارمني، نحو زبان ارمني، املا نويسي زبان ارمني، مقدمات ارمني قديم‌(گرابار)، مقدمه‌اي بر ادبيات ارمني، فنون، صناعات و انواع ادبي، تاريخ ارمنستان، خواندن و درك مفاهيم پيشرفته، اصول و مقدمات ترجمه، ترجمه مقدماتي، آيين‌ نگارش زبان ارمني، مكتب‌هاي ادبي، ادبيات قديم ارمني (نظم و نثر)،‌ دستور زبان ارمني قديم، قرائت زبان ارمني قديم (متون كتاب مقدس و ساير متون تاريخي و مذهبي)، ترجمه پيشرفته (ترجمه متون اسلام و ساير متون مذهبي)، آواشناسي ارمني (واج‌شناسي)، دستور پيشرفته زبان ارمني، جمله‌سازي پيشرفته زبان ارمني، تاريخ زبان ارمني، ‌تاريخ فرهنگ ارمني،‌ ادبيات ميانه ارمني (نظم و نثر)، ادبيات جديد ارمني (نظم و نثر)، ادبيات عاميانه ارمني (ادبيات شفاهي)، انشاي ادبي، تاريخ ارامنه در ايران، تفسير متون ادبي نثر، تفسير متون ادبي نظم، منابع تاريخي ارمني درباره ايران، لغت‌شناسي ارمني، تاريخ فرهنگ ارمني،‌ ادبيات معاصر ارمني (نظم و نثر)، اصول و روش تحقيق همراه با تحقيق عملي.


زبان و ادبیات ارمنی

هدف تربیت افرادی است که برای انجام وظیفه معلمی زبان و ادبیات ارمنی به انش آموزان مدارس خاص ارامنه شهر های تهران، اصفهان ، تبریز ، اراک ، شاهن شهر و اهواز کارایی کافی را داشته باشند .مراکز جذب فارغ التحصیلان در مداس خاص ارامنه و موسسات فرهنگی مذهبی ارامنه می باشد .

گفتنی است که امکان پذیرفتن داوطلب غیر ارمنی در این رشته بسیارمحدود است .به همین دلیل انتخاب این رشته ، به داوطلبان غیر ارمنی توصیه نمی شود .

دانشگاه های پذیرنده : اصفهان
مقاطع تحصیلی : کارشناسی
دوره ها : شبانه
دانشگاه : دولتی
گرایشها :
* این رشته بصورت نیمه متمرکز دانشجو می پذیرد .