• صفحه اصلی 20
 • صفحه اصلی 02
 • صفحه اصلی 03
 • صفحه اصلی 04
 • صفحه اصلی 05

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته زبان و ادبیات آلمانی:

 • بررسی نمایشنامه دایره گچی قفقازی اثر برتولت برشت
 • بررسی، نقد و ترجمه نمایشنامه ارکان جوامع اثر الفریده یلی نک
 • بررسی ساختار و عناصر ادبی رمان‌های شهسواری آرتوس (پارسیفال- ارک)
 • نمایشنامه ناتان فرزانه به عنوان اثر ادبی برگزیده عصر روشنگری
 • تصاویر زمانی در آثار هاینریش بل در مقاطع مختلف زندگی ادبی وی
 • شخصیت‌های زن در نمایشنامه‌های فریدریش دورنمات
 • برداشت خاص نیچه از تراژدی در مقایسه با مفهوم تاریخی آن (گوتشد، لسینگ، شیلر)
 • بررسی تطبیقی شاهنامه فردوسی و سرود نیبلونگن با توجه به نقش شخصیت‌های مهم زن در این دو اثر
 • بررسی دو عنصر انسانیت و تساهل در نمایشنامه ناتان فرزانه اثر گوتهولد افرائیم لسینگ
 • نقد و بررسی نمایشنامه فیزیک‌دانان اثر دورنمانت با توجه به عنصر مسئولیت دانشمندان در قبال بشریت
 • بررسی تطبیقی دو اثر منظوم ویس و رامین و تریستان و ایزولد با تکیه بر دو عنصر عشق و تقدیر الهی
 • نقش یوهان گوتفرید هردر در تاسیس مکتب ادبی رومانتیک آلمان
 • بررسی جنبه‌های مشترک در رمانتیک آلمان و آثار مولوی
 • مقایسه جنبه‌های اخلاقی در کلیله و دمنه با جنبه‌های اخلاقی حکایت‌های ادبای روشنگر آلمان در نیمه دوم قرن هجدهم
 • توصیف شخصیت‌ها در داستان‌های آرتور شنیتسلر و اشتفان تسوایگ
 • شناخت گوته از حافظ
 • بررسی دو عامل عشق و عقل در برخی از آثار هرمان هسه
 • آرایه‌های سخن و مجازها در زبان و ادبیات فارسی و آلمانی (بررسی مقایسه‌ای)
 • نقد و بررسی رمان پیوندهای گزیده اثر یوهان ولفگانگ فن گوته (تجزیه و تحلیل شخصیت‌ها، تاثیر دوره ادبی بر این اثر و قالب رمان)
 • بررسی تطبیقی فابل (حکایت از زبان حیوانات) در ادبیات آلمانی و فارسی در برخی آثار لسینگ و گلرت با داستان‌های منتخب از کلیله و دمنه و مرزبان نامه
 • ترجمه و نقد اثر “بر فراز برلین” نوشته ویم وندرز و پتر هاندکه
 • نقد و بررسی عنصر جنگ در گزیده‌ای از داستان‌های آنا زگرس به عنوان نماینده زن در ادبیات معاصر آلمان
 • بررسی نقش زن در برخی آثار اریش کستنر
 • انقلاب فرانسه و تاثیرات آن بر دوره ادبی طوفان و تهاجم
 • ترجمه، نقد و مقایسه دو اثر”مرد شنی” و “خانه متروکه” نوشته ا.ت.آ هوفمان
 • ناتوانی فرد در برابر نهادهای اجتماعی در نمایشنامه‌ی “زندگی گالیله” اثر برتولت برشت و نوول “زلزله‌ی شیلی” اثر هاینریش فن کلایست
 • دلایل پیدایش و تخصیص جنسیت حروف تعریف معین اسامی در زبان آلمانی
 • ترجمه و نقد اثر “آبی سرد” نوشته یودیت هرمان
 • مقایسه غزلیات و قصیده‌های آلمانی در قرون وسطی با غزلیات و قصیده های ایران در قرون ۷ و ۸
 • ترجمه، نقد و بررسی رمان “محوسایه در آفتاب” اثر باربارا فریش موت
 • ترجمه و بررسی کتاب درآمدی بر تصوف اسلامی (صوفیسم) اثر پروفسور آنه ماری شیمل