• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک:

 • طراحی یک جمع کننده ی جدید با مصرف توان پایین با استفاده از مالتی پلکسر برگشت پذیر
 • طراحی حافظه ی دیکدری با مصرف انرژی پایین برای سیتم های با ولتاژ بسیار کوچک
 • طراحی مدارهای VLSI با استفاده از منطق سه به جای منطق باینری
 • آنالیز و مدل سازی لیزرهای تابش کننده عمو بر سطح کاواک (وکسل)
 • افزایش توان خروجی نوری تک مد در لیزرهای تابش کننده عمو بر سطح کاواک
 • طراحی تقویت کننده امپدانس انتقالی (TIA) کم مصرف و پهنای باند بالا در تکنولوژی ۰٫۱۸ µm CMOS
 • طراحی بهینه ی تقویت کننده محدود کننده ی بدون استفاده از سلف (Inductor-less Limiting Amplifier)
 • طراحی تقویت کننده ی کم نویز (LNA) با پهنای باند بالا و بدون استفاده از سلف
 • طراحی مدارهای منطقی برگشت پذیر در منطق سه، با استفاده از ترانزیستورهای نانولوله ای کربنی
 • طراحی یک VCO با پهنای باند بسیار بالا در تکنولوژی ۰٫۱۸ µm CMOS
 • آنالیز و بررسی لیزرهای تابش کننده عمود بر سطح کاواک یا VCSEL شامل چاه های کوانتومی
 • مدل سازی اثر انتقال حامل در چاه های کوانتومی
 • محصور کردن فوتون در ابعاد کوانتومی با استفاده از موجبرهای پلاسمونیکی
 • طراحی مالتی پلکسر سه سطحی برگشت پذیر با ترانزیستورهای نانولوله ای کربنی با مصرف توان بسیار پایین
 • طراحی مدارات دیجیتالی توان پایین با منطق چند سطحی (Multi-valued Logic)
 • طراحی جدید برای طراحی مدارهای VLSI با هدف نشتی پایین و سطح تراشه ی کوچک
 • طراحی مدار ضرب کننده با مصرف توان پایین با تکنولوژی CMOS
 • طراحی مدار ضرب کننده با سرعت بالا و مصرف توان پایین با ترانزیستورهای نانو لوله ای کربنی
 • کمینه کردن نشتی در طراحی مدار جمع کننده ی کامل با تکنولوژی CMOS
 • بررسی مقاومت های حافظه دار (Memristors) در طراحی VLSI
 • بهینه کردن مصرف توان و تاخیر در طراحی جمع کننده ی کامل بر پایه ی CMOS
 • بررسی اثر افزودن ناخالصی در رزوناتورهای حلقوی نوری سیلیکانی
 • بررسی خواص نوری نانولوله های کربنی
 • شبیه سازی و مدل سازی ترانزیستورهای نانولوله ای کربنی CNTFET
 • بررسی و شبیه سازی اثر بالستیک در افزاره های نانو الکترونیکی
 • تشخیص پلاک خودرو با استفاده از پردازش تصویر
 • طراحی آشکار ساز گرافنی کارآمد با استفاده از نرم افزار متلب
 • محصور کردن فوتون در ابعاد نانو با استفاده از موجبرهای پلاسمونیکی
 • طراحی گیت های منطقی چند سطحی با استفاده از ترانزیستورهای نانو لوله ای کربنی
 • مدل سازی ممریستور برای کاربردهای نانوالکترونیک آینده
 • طراحی تقویت کننده های نوری برای کاربردهای مجتمع سازی در ابعاد نانو
 • طراحی مالتی پلکسر سه سطحی برگشت پذیر با ترانزیستورهای نانو لوله ای کربنی با مصرف توان بسیار پایین
 • طراحی مدارات دیجیتالی توان پایین با منطق چند سطحی (Multi-valued Logic)
 • طراحی تقویت کننده ی کم نویز (LNA) با پهنای باند بالا و بدون استفاده از سلف
 • طراحی مدار مرجع گاف انرژی (Band gap Reference) مد جریان با مصرف توان پایین با تکنولوژی CMOS
 • بررسی موجبرهای پلاسمونیکی (Plasmonic Waveguides) برای کاربردهای مخابرات نوری با سطح تجمع پذیری بالا
 • بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم
 • بررسی کار آمدی نانو لوله های کربنی و گرافن در مدارات فشرده مدرن در تراشه های مدرن
 • طراحی موجبرهای پلاسمونیک با استفاده از روش finite partial element method
 • طراحی تقویت کننده های کم توان و کم نویز (LNA)
 • طراحی انواع مبدل های آنالوگ به دیجیتال (ADC)
 • طراحی Transmitter کم توان برای مصارف پزشکی
 • طراحی مدار ضرب کننده با مصرف توان پایین با تکنولوژی CMOS
 • کمینه کردن نشتی در طراحی مدار جمع کننده ی کامل با تکنولوژی CMOS
 • بهینه کردن مصرف توان و تاخیر در طراحی جمع کننده ی کامل بر پایه ی CMOS
 • طراحی یک جمع کننده ی جدید با مصرف توان پایین با استفاده از مالتی پلکسر برگشت پذیر
 • طراحی مدارهای VLSI با استفاده از منطق سه به جای منطق باینری
 • طراحی و شبیه سازی ضرب کننده آنالوگ با پهنای باند عریض و مصرف پایین با استفاده از تکنولوژی ۰٫۱۸ µm CMOS
 • طراحی تقویت کننده ی امپدانس انتقالی (TIA) کم مصرف با نرخ داده ی ۵ Gb/s در تکنولوژی ۰٫۱۸ µm CMOS برای کاربردهای مخابرات نوری
 • طراحی بهینه ی تقویت کننده ی محدود کننده ی بدون استفاده از سلف (Inductor-less Limiting Amplifier) برای کاربردهای مخابرات نوری
 • بررسی، آنالیز و شبیه سازی لیزرهای تابش کننده عمود بر سطح کاواک یا وکسل (VCSEL)

 

- Analysis and modeling of Vertical Cavity Surface Emitting Lasers

- Solar Based Advanced Water Quality Monitoring System Using Wireless Sensor Network.

- Solar Powered Automatic Rain Operated Wiper.

- Powered Wireless Sensor Networks.

- Design of Simple Solar Charger Circuit for Mobiles.

- Self-Powered Solar Data Logger.

- Quasi-Z-Source Solar Inverter Fed BLDC Drive.

- Tunable laser spectroscopy and sensing, including cavity-enhanced techniques and heterodyne/homodyne detection.

- Active standoff and remote sensing, including LIDAR and multi/hyperspectral imaging.

- Spectroscopy and sensing using broadband laser sources and frequency combs.

- Micro and nano-optical sensors, including MEMS and integrated waveguide devices.

- Fiber-based sensors for detection of chemicals (gas, liquid) or physical properties (temperature, pressure, strain, etc.).

- Optical sensors for biological and medical applications.

- Raman, SERS, CARS, Brillouin, and fluorescence sensing.

- Optical microscopy combined with chemical or physical sensing.

- Active optical sensing of solids, liquids, gases, plasmas, and mixed material systems.

- Design of Solar Inverter Circuit for Homes.

- Solar Tracking Solar Panel Using ATMEGA8 Controller.

- Implementation of Solar Battery Charger Circuit.

- Solar Power Based Water Heater.

- Solar Energy Based Cooker.

- Maximum Power Point Tracking for Low Power Photovoltaic Solar Panels.

- Solar Powered Auto Irrigation System.

- Solar Powered Coir Provostor.

- Solar Powered LED Street Light with Auto Intensity Control.

- GSM-Based Flexible Calling System for Coal Mining Workers.

- Design of Solar Powered Night Lamp Circuit.

- Solar Energy Measurement System.

- Farmer Friendly Solar Based Electric Fence for Rural Agriculture.

- Development of Dual-Axis Solar Tracking using Arduino with Lab VIEW.

- Beam Circuit Solar Engine.

- PIC Micro-controller Based Solar Water Heating System.

- Portable Solar Powered Radio.

- Flashlight Controlled Solar Powered Robot using Arduino.

- Design of Solar Electric Bicycle.

- A Hybrid Wind-Solar Energy System.

- Solar Based Wireless Power Transfer.

- Wearable Solar Based Cool Cap.

- A Project on Solar Chimney.

- Solar powered Induction Motor Driven Water Pump Operating on a Desert Well.

- Solar Based High Efficient Vacuum Cleaner.

- Solar Powered Path Finding Vehicle.

- Solar Power Based Industrial Boiler Controller.

- Solar Charging Handbag.

- High Efficiency Photovoltaic Source Simulator with Fast Response Time.

- Solar Powered Automated Fertigation Control System for Cultivation in Green House.

- Series & Parallel Solar Circuit Modeling and Analysis