• صفحه اصلی 20
 • صفحه اصلی 08
 • صفحه اصلی 02
 • صفحه اصلی 03
 • صفحه اصلی 04
 • صفحه اصلی 05
 • صفحه اصلی 06
 • صفحه اصلی 01

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک:

 • استخراج و تخمین میدان تراکم قلبی از توالی تصاویر قلبی سه بعدی CT
 • بخش بندی اتوماتیک تصاویر مادون قرمز سینه با استفاده از مدل مخلوط گوسی ها
 • پیاده سازی و ارزیابی الگوریتم ماسک باینری ایده آل
 • تقطیع اتوماتیک مرزهای لایه های قرنیه در تصاویر  OCTو به دست آوردن نقشه ی سه بعدی ضخامت کل قرنیه و لایه های داخلی آن
 • تجزیه و تحلیل سیگنال های سه بعدی شتاب در الگوی گام های نرمال و غیر نرمال به منظور تشخیص بی ثباتی های زانو
 • تلفیق روش های مبتنی بر گراف و روش های مکان فرکانس برای تجزیه و تحلیل تصاویر Optical Coherence Tomography
 • مقایسه روش های  Rijndeal، Twofishو Serpent به منظور رمزنگاری تصاویر شبکیه چشم
 • استخراج و شناسایی اتوماتیک رده پلاسما سلی در تصاویر میکروسکوپی آسپیراسیون مغز استخوان
 • بررسی عدم تقارن در چشم چپ و راست افراد نرمال، با استفاده از ویژگی های استخراج شده از تصاویر  OCTو فوندوس
 • ارزیابی بزرگنمایی افقی و عمودی در تصاویر دستگاه پانورامیک دندانی با استفاده از فانتوم
 • تشخیص اتوماتیک جسم لیشمن در نمونه های مغز استخوان بیماران مبتلا به لیشما نیوز احشایی به روش کانتور فعال
 • تشخیص اتوماتیک کاندیدیازیس در تصاویر میکروسکوپی مربوط به نمونه های پاپ اسمیر با استفاده از تبدیل ریجلت
 • بررسی ارائه یک روش استخراج ویژگی مناسب به منظور پیشگویی عود سرطان سینه با استفاده از داده های میکرو آرایه
 • تفکیک سیگنال الکترومایوگرام با ثبت داخل عضلانی به ناجزای تشکیل دهنده آن (پتانسیل عمل واحدهای حرکتی)
 • استخراج و شناسایی سلول های لوسمی حاد لنفوئیدی در تصاویر میکروسکوپی با استفاده از خوشه بندی K- میانگین و طبقه بندی کننده SVM