• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته تجارت الکترونیک:

 • نقش بازاریابی درون سازمانی در بهبود و توسعه سازمان هایی با تکنولوژی برتر (مورد: سازمان انرژی اتمی)
 • بررسی تاثیر اخبار بر قیمت نفت، رویکرد متن کاوی
 • مدل فرایند بین  المللی شدن (مورد کاوی: شرکت های صادراتی سیم و کابل ایران)
 • تمام چکیده های تجارت الکترونیک
 • سنجش میزان بلوغ سیستم های هوش تجاری در صنعت بانکداری ایران
 • نگرش کارکنان بانک ها نسبت به پیاده سازی بانکداری الکترونیک (بررسی تطبیقی بین بانک های دولتی و خصوصی)
 • ارائه چارچوبی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر خرید اینترنتی در ایران و اولویت بندی آن ها
 • بررسی نحوه تاثیرگذاری ابعاد مختلف مدل گزون روز بر رضایت مشتری در خدمات هتل داری استان تهران
 • مدلی برای حضور موفق شرکت های کوچک و متوسط ایرانی در بازارهای بین المللی
 • تمایل به کارگیری سیستم های رزرو صندلی ترک مسافران هوایی ایران
 • استراتژی قیمت گذاری خدمات هتل داری در ایران (هتل استقلال تهران)
 • آمادگی پذیرش سلف سرویس مبتنی بر فناوری، مطالعه موردی در خصوص ارائه سرویس پذیرش خودکار مسافر در فرودگاه برای صنعت هوایی ایران
 • سازگاری تجارت الکترونیک و عوامل موفقیت آن در بنگاه های کوچگ و متوسط در ایران
 • توسعه محصولات جدید بر پایه مدیریت دانش مشتری
 • تغییرات الگوهای رفتار مشتری با رویکردی بر اساس داده کاوی
 • تعیین عوامل موفقیت ایجاد و توسعه پارک های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ایران
 • اثر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر بهره وری
 • رضایت مشتری در کیفیت خدمات در جزوه فروشی های اینترنتی
 • مدل ارزش دوره عمر مشتری در صنعت بانکداری ایران