• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی عمران گرایش سازه:

 

 • بررسی ضریب رفتار سازه های فولادی کوتاه و متوسط نامنظم در ارتفاع
 • بررسی آسیب پذیری سازه های بتنی از دیدگاه پدافند غیر عامل
 • بهسازی طراحی و بهره برداری سازه های مخازن ذخیره با استفاده از اصول پدافند غیر عامل
 • افزایش کارایی و عملکرد سازه ها بر اساس اصول پدافند غیر عامل
 • بررسی و مدل سازی تاثیر استفاده از بتن های پر مقاومت بر رفتار سازه ها در زمان زلزله
 • بررسی تاثیرات درجه نامعینی بر ضریب رفتار سازه ها
 • مدل سازی و بررسی تاثیرات عوامل مختلف بر رفتار اتصال پای ستون سازه های فولادی در هنگام زلزله
 • مدل سازی و بررسی رفتار میراگرهای در سازه های فلزی
 • مقاوم سازی سازه ها با استفاده از میراگرها
 • مدل سازی و بررسی تاثیرات جنس و مقاومت فولاد بر شکل پذیری و رفتار سازه های فولادی در زمان زلزله
 • مدل سازی و بررسی اثرات عوامل مختلف از جمله سوراخ در رفتار تیر ورق های سازه های فولادی
 • مدل سازی و بررسی رفتارFRP در سازه های بتنی
 • مدل سازی و بررسی رفتار میلگردهای FRP در مقایسه با میلگردهای فولادی
 • بررسی و مدل سازی اثر افزایش ارتفاع بر رفتار سدهای بتنی
 • بررسی و مدل سازی روش های نوین مقاوم سازی سازه های فولادی
 • بررسی و مدل سازی روش های نوین مقاوم سازی سازه های بتنی
 • بررسی و مدل سازی استفاده از مهاربندی های فولادی جهت مقاوم سازی سازه های بتنی
 • بررسی و مقایسه رفتار انواع مختلف مهاربندی ها در سازه های فولادی
 • بررسی رفتار غیر خطی سازه های فلزی با استفاده از میراگرهای اصطکاکی
 • بررسی آسیب پذیری سازه های بتنی از دیدگاه پدافند غیر عامل
 • بهسازی طراحی و بهره برداری سازه های مخازن ذخیره با استفاده از اصول پدافند غیر عامل
 • افزایش کارایی و عملکرد سازه ها بر اساس اصول پدافند غیر عامل
 • بررسی و مدل سازی تاثیر استفاده از بتن های پر مقاومت بر رفتار سازه ها در زمان زلزله
 • بهینه سازی مهاربندی ها در سازه های فولادی
 • بررسی رفتار جداگرهای لاستیکی در سازه ها
 • تاثیر انعطاف پذیری فونداسیون بر پاسخ کلی سازه ها
 • بررسی ضریب رفتار سازه های فولادی نامنظم در ارتفاع
 • بررسی تاثیرات بازشو در سازه های بتنی دارای دیوار برشی
 • مدل سازی و مقاوم سازی تیرهای عمیق بتنی با استفاده از ورق های پلیمری مسلح شده FRP
 • بررسی ضریب رفتار سازه های فولادی کوتاه و متوسط نامنظم در ارتفاع
 • بررسی ضریب بهینه سازی کنترل سازه فعال با میراگر ADTM به روش الگوریتم خفاش و منطق فازی در یک سازه نامنظم متعارف
 • خطر پدیده انفجارسنگ و ایمن سازی محیط كار تونل انتقال آب بهشت آباد
 • ارائه عوامل موثر و شاخص های اقتصادی حمل ونقل پایدار شهری
 • پاسخ لرزه ای سازه های بتنی نگهدارنده خطوط لوله برافراشته
 • بررسی پدیده قیرزدگی، مطالعه موردی
 • بررسی ضریب رفتار سازه های بتنی نگهدارنده خطوط لوله برافراشته
 • بررسی مخاطرات زمین شناسی محتمل در جریان حفاری تونل انتقال آب بهشت آباد
 • اثرات مولفه های افقی و قائم زلزله های حوزه نزدیك در پاسخ چرخ های پل های بتنی با پایه های كوتاه و بلند
 • بهبود وضعیت ترافیكی توسط نرم افزار شبیه ساز Aimsun با استفاده از پارامتر های بهینه نرم افزار Synchro مطالعه موردی
 • بررسی اثر بازشو بر رفتار دیوارهای با مصالح بنایی غیر مسلح تقویت شده با مصالح FRP تحت اثر بارگذاری رفت وبرگشتی
 • مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تیغه هدایت كننده جریان بر راندمان تله اندازی حوضچه رسوب گیر، ورودی كانال های آبیاری
 • معماری سنتی گیلان، معماری پایدار
 • ارزیابی مصرف بهینه مصالح ساختمانیصنعتی و نقش آن در ایجاد محیط زیست پایدار
 • مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مكش بر روی ضریب ظرفیت باربري در خاك غیراشباع
 • مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مكش بر روی ضریب عكس العمل بستر پی دایرهای
 • طرح احیا و ساماندهی و بررسی معماری و پایداری گذر تاریخی
 • تاثیر راهكارهای سبك سازی در كاهش وزن سازه های بتنی
 • پایدارسازی گود به روش میخ كوبی و بررسی عددی پارامترهای موثر در آن با استفاده ازمدل سازی دو بعدی
 • مقایسه عملكرد لرزه ای سیستم های لوله ای در سازه های بلند مرتبه فولادی