• پروپوزال 01
 • پروپوزال 02

فهرست مطالب مقاله بیس

فهرست مطالب پژوهش موضوعی

فهرست مطالب پیشنهاد عنوان

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته روانشناسی کودکان استثنایی:

 • عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، شکستن مقاومت در کودکان خیابانی
 • تاثیر موسیقی بر اصلاح رفتار کودکان عقب مانده ذهنی با توجه به برابرسازی فرصت ها
 • بررسی تاثیر روش محدودیت درمانی بر الگوهای اندام فوقانی کودکان فلج مغزی
 • بررسی روایی و پایایی سیستم طبقه بندی توانایی دستی در کودکان فلج مغزی
 • بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی کم توانان ذهنی شدید در منزل و مراکز نگهداری
 • مقایسه سبک های دلبستگی در جوانان دارای نقایص بینایی، شنوایی، عقب ‌مانده‌ی ذهنی مرزی، تیزهوش و عادی
 • بررسی اثربخشی آموزش والدین بر میزان علائم نافرمانی در کودکان دارای علائم اختلال نافرمانی مقابله‌ای
 • مقایسه همبستگی بین زبان بیانی و دریافتی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی مقطع ابتدایی
 • اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان پسرعقب مانده ذهنی مقطع
 • مقایسه تاثیر روش های آموزش فرایند و آموزش تکلیففرایند بر عملکرد املا نویسی در دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم مقطع
 • اثربخشی روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در ارتقای تعامل مادر کودک در مادران دانش آموزان کم توان ذهنی
 • مقایسه استفاده از یک دست و دو دست و تأثیر برتری جانبی در سرعت بریل خوانی دانش آموزان نابینا پایه های چهارم و پنجم ابتدایی
 • مقایسه اثربخشی روش های چند حسی فرنالد و اورتون بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پایه سوم ابتدایی
 • تأثیر روش یکپارچگی حسی و آموزش مهارت های ادراکی-حرکتی بر مشکلات حرکتی کودکان نارساخوان پایه های اول تا سوم مقطع ابتدایی
 • بررسی تاثیرتحریکات همزمان حس سطحی و عمقی بر بهبود عملکرد اندام فوقانی کودکان فلج مغزی، مقطع کارشناسی ارشد
 • تاثیر تلفیق محدودیت درمانی با درمان فشرده دو طرفه دست- بازو بر مهارت های ظریف اندام فوقانی
 • بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه نگرش مراقب و شاخص سلامت زندگی کودک با ناتوانایی شدید رشدی
 • بررسی اثر بخشی روش آموزش پاسخ های محوری با استفاده از همسالان بر تعاملات اجتماعی و ارتباط کلامی کودکان اتیستیکی مقطع
 • بررسی آگاهی واج شناختی دانش آموزان دو زبانه کم توان ذهنی در زبان سواد آموزی
 • مقایسه بین تاثیر تحریکات همزمان حسی و تکنیک های رایج کاردرمانی بر رشد حرکتی کودکان سندرم داون ۱۸-۶ ماهه