• 01
  • 02
  • 03
  • 04

مردم شناسیمطالعه ، حفظ و نگهداری از میراث های فرهنگی تنها به صورت آثار ، اشیاء، بنا ها و بافتهای تاریخی جسمی و مادی بدون توجه به ضرورت مطالعه و حفاظت از صورتهای رفتاری و غیر مادی کامل نیست . در واقع ارزشهای به یادگار مانده از گذشتگان ، امروزه در قالب زندگی جاری و روزمره به صورت اعتقاد و اندیشه ، رفتار و کردار ، آداب و رسوم و زبان و زبان و گفتار نمود .
دوره کاردانی مردم شناسی یکی از دوره های آموزش عالی است که هدف آن ، تربیت متخصصانی است که بر روی جمعیت ها و گروهای انسانی مطالعه و پژوهش کنند و بتوانند به کارشناسان ذی ربط ( مردم شناس ، جامعه شناس و... ) در امر پژوهشهای معاصر مردم شناسی و یافتن ارزشها و نقاط ضعف و قوت جوامع یاری برسانند .
فارغ التحصیلان این دوره قادر خواهند بود در مراکز و سازمان ها و ارگان های پژوهشی ، تحقیقاتی و فرهنگی ذی ربط و نیز موزه های مردم شناسی به صورت کمک کارشناس پژوهشی یا اداره کننده بخش هایی از واحد ها فعالیت نمایند .

درس های این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه :
کارگاه طراحی پایه ، ترسیم فنی ، آشنایی با مردم شناسی و روان شناسی و روشهای آن ، آشنایی با هنرهای سنتی ایران ، آشنایی با باستان شناسی و روشهای آن ، تاریخ عمومی ایران ، تمیثیل شناسی .

دروس اصلی :
روش پزوهش و شئونات مردم شناسی هنر و تمدن اسلامی ، آوا نگاری ، آشنایی با بررسی های مردم شناسی در ایران ، مردم شناسی و ارتباط آن با سایر علوم ، مردم شناسی در آیئنه متون ، انسان و بوم ، آشنای با گویشهای رایج در ایران ، آشنایی با جمعیت های انسانی و مطالعات مردم شناسی ، آشنایی با منابع و مأخذ مردم شناسی ،روش گرد آوری گویش ها ،کارآموزی مردم نگاری ، کارآموزی مردم شناسی .

دانشگاه های پذیرنده : سیستان و بلوچستان – زاهدان .
مقاطع تحصیلی : کاردانی
دوره ها : روزانه ، شبانه
دانشگاه : دولتی
گرایشها :