• 01
  • 02

پیشنهاد عنوان…

Research Topics

مقاله بیس…

Base Paper

پروپوزال موضوعی…

Thematic Proposal

پروپوزال صنعتی و تجاری…

industrial-commercial proposal

پژوهش موضوعی…

Educational Assessment

بسیاری از اساتید زمانی که یک پروپوزال را بازبینی و ارزیابی می کنند از بسیاری جهات نقاط ضعف و کمبودهایی را در آن مشاهده کرده و از دانشجو درخواست می کنند که تحقیق مورد نظر را مجدد انجام دهد. اگر به عنوان یک پژوهشگر چندین پروپوزال را مورد بررسی قرار دهید، متوجه خواهید شد که اشتباهات رایج معمولا در بخش انتخاب موضوع، کانتریبیوشن تحقیق و انتخاب متودولوژی صحیح رخ می دهد. بروز این اشتباهات رایج در پروپوزال نویسی با گذشت زمان و افزایش تجربه فرد کاهش می یابد ولی تضمین کننده این موضوع نیست که افراد با تجربه هیچوقت چنین اشتباهاتی را مرتکب نمی شوند. به طور کلی اشتباهات رایج در پروپوزال نویسی عبارتند از:

1. متقاعد کننده نبودن تحقیق: یکی از عواملی که باعث عدم جذب مخاطب نسبت به پروپوزال و عدم توجه به محتوا می شود، عدم توانایی در تبیین بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق است. زمانی که یک پژوهشگر نتواند اهمیت و ضرورت انجام و پیاده سازی یک تحقیق را به درستی بیان کند، درنهایت چرایی انجام آن مشخص نشده و اختصاص هزینه و زمان برای آن توجیهی نخواهد داشت. بنابراین متقاعد کننده بودن پروپوزال از اهمیت بالایی برخوردار است که معمولا اشتباهاتی زیادی در راستای انجام آن رخ می دهد. 

2. اختصاصی نبودن موضوع تحقیق: منظور از اختصاصی نبودن موضوع تحقیق این است که عنوان انتخاب شده بسیار کلی بوده و دقیقا حوزه تحقیق مشخص نیست و مخاطب نمی تواند متوجه شود که پژوهشگر قصد انجام چه کاری را دارد. موضوعات کلی و مبهم معمولا نمیتوانند پژوهش مناسبی باشند، چرا که قابل اندازه گیری و پیاده سازی نیستند. 

3. عدم وجود کانتریبیوشن (Contribution): یکی دیگر از مشکلات رایج در پروپوزال نویسی عدم ایجاد ارزش افزوده در تحقیق است. چه چیزی تحقیق و پژوهش شما را نسبت به سایرین متمایز می کند؟ تحقیق شما چه کاربردهایی برای جامعه یا سازمان مورد نظر خواهد داشت؟ چه فاکتورهایی جدیدی را نسبت به پژوهش های پیشین در کارتان مورد استفاده قرار داده اید؟ تمامی این سوالات مربوط به کانتریبیوشن یا نوآوری در تحقیق است که در نهایت موجب افزایش کیفیت مقاله شما خواهد شد. 

4. پلاجریسم: یکی از عوامل بسیار رایج در پروپوزال و تحقیقات علمی، موضوع پلاجریسم یا سرقت ادبی است. سرقت ادبی بدین معنا که پژوهشگر در زمان نگارش و آماده سازی محتوای پروپوزال در بخش بیان مسئله، ادبیات موضوع و مقدمه تحقیق اقدام به استفاده از منابع مختلف می کند ولی تمامی متون مورد استفاده را به صورت کپی و پیست قرار داده و یا پس از انجام تغییرات نام نویسندگان را ذکر نمی کند. بخاطر داشته باشید که وجود پلاجریسم در تحقیق عامل بسیار مهمی برای ریجکت درجا تحقیق است. 

5. اطلاعات نادرست در بخش روش تحقیق: برخی از پژوهشگران به دلیل عدم تسلط بر مباحث روش تحقیق و متودهای تحلیل آماری سعی میکنند اطلاعات مبهم و یا کلی را در بخش متودولوژی قرار دهند. ولی به خاطر داشته باشید که یکی از مهمترین بخش های پروپوزال همین بخش است. چرا که به واسطه آن مشخص میکنید جامعه آماری و ابزار تحلیل داده های تحقیق شما چه چیزهایی هستند و چه محدودیت هایی را برای شما ایجاد خواهند کرد.