ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رفرنس دهی در تحقیق علمی همانند بسیاری از مراحل نگارش یک پژوهش نیاز به رعایت استانداردهای مشخصی دارد. زمانی که یک مخاطب مقاله شما را مورد بررسی قرار داده و مطالعه می کند می تواند اطلاعات بسیار کاربردی را از بخش رفرنس ها بدست آورد. یکی از این اطلاعات منابع مرتبط به موضوع تحقیق است. زمانی که مخاطب مقاله شما را بررسی می کند قصد دارد مرتبط ترین منابع و جدید ترین مقالات مربوط به موضوع پژوهش را شناسایی کند. از طرف دیگر رفرنس های تحقیق می تواند به اعتبار تحقیق شما کمک کند. هرچه منابع مرتبط تر و دقیقتر انتخاب شود به همان اندازه کیفیت مقاله شما افزایش یافته و می توانید شانس بیشتری برای سایتیشن بدست آورد. ما در این مطلب شما را با چگونگی رفرنس دهی دقیق و مراحل آن بیشتر آشنا خواهیم کرد. اساسا رفرنس نویسی 4 مرحله کلی و بسیار مهم را شامل می شود که عبارتند از:

1. ثبت دقیق اطلاعات: اولین و مهمترین گام در رفرنس دهی ثبت اطلاعات اولیه مقاله، پایان نامه، کتاب یا هر مطلبی است که در پژوهش خودتان مورد استفاده قرار داده اید. چنانچه از نرم افزارهای رفرنس دهی در این زمینه استفاده می کنید کار ساده تری خواهید داشت. ولی اگر رفرنس دهی به صورت دستی را انجام می دهید باید ابتدا روش مورد نظرتان برای رفرنس نویسی را انتخاب کنید و در مرحله بعد اطلاعاتی از قبیل نام نویسنده، سال چاپ، عنوان مقاله، انتشارات و DOI را استخراج نمایید. 

2. سازماندهی دقیق اطلاعات: در مرحله بعد از فرآیند رفرنس نویسی نیاز است که این اطلاعات را در یک قالب مشخص در پیش نویس خودتان وارد کنید. به یاد داشته باشید که شناسایی رفرنس های معتبر و لینک دقیق دسترسی به مقالات از اهمیت بالایی در مرحله سازماندهی برخوردار است. توصیه می شود اگر به صورت دستی این کار را انجام می دهید در قالب یک جدول اقدام به دسته بندی منابع مورد استفاده در تحقیق کنید. بهترین روش برای سازماندهی منابع استفاده از نرم افزارهای رفرنس دهی است.

3. سایت کردن منابع: در این بخش باید منابع استخراج شده و موجود در پیش نویس را در متن اصلی و بخش منابع وارد نمود. اصول وارد کردن اطلاعات می بایست مبتنی بر روش رفرنس دهی باشد. البته همانطور که گفته شد نرم افزارهای رفرنس دهی می توانند به سادگی این کار را برای شما انجام دهند.

4. رفرنس دهی منسجم: در صورتی که از یک روش رفرنس نویسی در تحقیق استفاده می کنید باید تمام منابع را بر همان اساس تدوین و آماده کنید. استفاده از روش های متفاوت رفرنس نویسی در یک مقاله قابل قبول نمی باشد و می تواند موجب ریجکت کار شما شود.

روش های رفرنس دهی در تحقیقDOI - انواع نرم افزار رفرنس دهی