arrow
arrow
arrow
arrow

فهرست مطالب استخراج مقاله

فهرست مطالب ژورنال ها

فهرست مطالب افزایش سایتیشن

فهرست مطالب پذیرش و چاپ مقاله

فهرست مطالب ترجمه تخصصی

فهرست مطالب پلاجریسم

نرم افزارهای تشخیص سرقت ادبی علمی یا Plagiarism Checker

نرم افزارهای سرقت ادبی علمی یا Plagiarism Checker ابزارهایی هستند که برای تشخیص وجود دستبردهای علمی در مقالات به کار می‌روند. با جستجو در وب می توانید برخی از آن ها را بیابید. این ابزارهای آنلاین برخی به شرط عضو شدن و برخی هم به صورت آزاد، قابل دسترسی می‌باشند. یکی ازقوی ترین سایت هایی که می‌توانید متون انگلیسی و فارسی را در آن جستجو کنید و برای شما مشخص کنند که متن مورد نظر را خود شخص نوشته یا کپی کرده است و یا متن را با دستکاری و جا به جایی کلمات نوشته است، در زیر آمده است. استفاده از این سایت رایگان می‌باشد.

http://smallseotools.com/plagiarism-checker/

 

فهرست تعدادی از نرم افزارهای تشابه‌جو و سرقت یاب

 

http://www.plagscan.com

http://seoabzar.com/plagiarism-checker

http://www.anticutandpaste.com

http://www.copyscape.com

http://www.turnitin.com

http://smallseotools.com

https://academicplagiarism.com

http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker

http://plagiarism-detect.com

http://www.duplichecker.com

http://www.scanmyessay.com

https://www.paperrater.com/plagiarism_checker

http://www.effectivepapers.com/plagiarism-checker-for-students.html

http://www.plagiarismsoftware.net

https://www.scanmyessay.com

http://www.ithenticate.com

https://www.diffnow.com

https://text-compare.com

https://www.diffchecker.com

http://www.textdiff.com