arrow
arrow

ترجمه کردن مانند معلمی هم یک علم است هم یک تکنیک و مهارت و هم یک هنر که نیاز به خلاقیت هم دارد.

دانش وسیع و دایره لغات یکی از مهارتهای انکار ناپذیر است و همزمان تسلط به ادبیات مبدا و مقصد در ترجمه زبان آنقدر مهم است که گاهی شرط لازم است.

دانش موضوعی که ترجمه در کانسپت و بستر آن شکل میگیرد نیز بسیار حایز اهمیت و توجه است مثلا وقتی متن مهندسی مکانیک ترجمه می کنیم خیلی بهتر است که دانش مهندسی مکانیک هم داشته باشیم هنگامی که با متن هنری کار میکنیم دانش هنری از ضروریات ترجمه خوب و ارزشمند است.

مهارت ادبی و نگارشی در کنار سایر موارد به وضوع رخ نمایی می کند گاهی ترجمه های لفظی بدون یک شیرازه درست ادبی متن را زننده و آزار دهنده می کند.

خلاقیت در ترجمه انکار ناپذیر است و همین است که ترجمه های افراد را از یکدیگر متمایز می کند.

تکنیکهای همبافتگی لغاط و ادبیات و اصطلاحات روزمره و نیز علمی و یا مهارتی باعث به هم بسته شده و یکدست شدن متن می گردد.

خلاصه هزار نکته باریکتر از مو در بحث ترجمه وجود دارد که باید به آنها توجه داشت و بر آنها دست یازید تا متنی از آنچه میخواهد بگوید از زبانی به زبانی دیگر دیلماج و ترجمه گردد.