• صفحه اصلی 20
  • صفحه اصلی 08
  • صفحه اصلی 02
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 05
  • صفحه اصلی 06
  • صفحه اصلی 01

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

سمینار

ارسال شده توسط در روز در دسته پژوهش
  • اندازه فونت: بزرگتر کوچکتر
  • تعداد بازديد: 5819

Seminar

  کنفرانس سمینار (همایش) - بزرگداشت - کنگره - سمپوزیم - جشنواره - گردهمایی

کنفرانس Conference


کنفرانس مجلسي است جهت آن که شخصی مطالبی علمي را براي ديگران بيان کند تشکيل مي شود. معني ديگر آن اجتماع و انجمني است که از عده معدودي براي بحث درمورد مسايل سياسي،‌ اجتماعي و فني تشکیل شده باشد. ضمناً به اجتماع گروهي از متخصصان فن براي شور و بحث در باب مسائل فني و يا اجتماع جمعي از سياستمداران، روساي دولت ها،‌ وزيران به منظور حل يک مسائله سياسي داخلي و بين المللي نيز اطلاق مي شود. کنفرانس کوچک تر از کنگره است.

 

سمینار Seminar


به دسته اي از دانشجويان که تحت نظر يک استاد، در رشته اي خاص به تحقيق و تتبع بپردازند و سخنراني هایي در آن رشته ترتيب دهند،‌ هم چنين به دوره اي از تحصيلات، ‌که توسط چنين دانشجوياني تثبيت شود سمينار گفته مي شود. معني ديگر سمينار،‌ اتاقي است که دانشجويان در آن گرد هم آيند و به تشريح موضوعي بپردازند.
در کشورمان واژه "همايش" جايگزين سمينار شده است. اما ديده مي شود بسياري از مجامع با اهدافی متفاوت از معني سمینار و با عنوان "همايش " برگزار مي گردند.

 

بزرگداشت Commemoration


بزرگ داشتن، تعظيم نمودن، توقير کردن و ‌تکريم نمودن ياد و خاطره شخصيتي که در عرصه هاي علمي،‌ فرهنگي، هنري و... شاخص بوده است و اينک در ميان ما نيست. در مراسم بزرگداشت ‌چندين سخنران در باره آراء و نظرات و آرمان هاي نيک آن شخصيت بیاناتی ایراد مي نمايند.

 

کنگره Congress


کنگره یک کلمه فرانسوي است که وارد فارسي شده است بدین معنی که اجتماع و انجمني از آگاهان، ‌صاحب نظران و دانشمندان براي بحث و گفتگو پيرامون مسائلی از جمله مباحث سياسي، ‌علمي،‌ هنري و نظاير آن دور همدیگر جمع می شوند. هم چنين به مجمعي متشکل از سران دُوَل، نمايندگان کشورها يا دانشمندان جهت گفتگو و بحث در باب مسايل سياسي،‌ اقتصادي و علمي کنگره گفته مي شود.

 

سمپوزیم Symposiuom


مجمعي که هدفش مباحث فلسفي و علمي باشد و يا مجمعي که در آن اشخاص مختلف راجع به موضوعي واحد،‌ مقالاتي ارائه نموده و يا سخنراني هایی ايراد نمايند سمپوزیوم گفته می شود. مانند سمپوزيوم نفت يا سمپوزيوم حکمت و فلسفه و نظاير آن. عنصر اصلي در سمپوزيوم،‌ موضوع واحد آن است.

 

جشنواره Festival


مراسمي تحت عنوان " جشنواره " بدين علت برگزاري می گردد که برگزارکنندگانش مي خواهند اتفاق مبارکي که برای مثال در سال های اخیر یا زمانی نزدیک تر در عرصه هاي مختلف علمي، هنري، فرهنگي،‌ صنعتي و نظیر آن ها رخ داده است را امسال مورد معرفي و تجليل و تمجيد قرار دهند. سخنرانان جشنواره مي توانند در باب موضوع جشنواره، از هر دري سخن بگويند با اين ملاحظه که مطالب بايد به سوي معرفي و تجليل و تمجيد ميل داشته باشد.

 

گردهمایی Meeting


گِردهمايي ‌اجتماع کردن براي بحث و گفتگو پيرامون موضوعي است که اصلاً جنبه علمي تحقيقاتي نداشته باشد و یا مجمعي است که برگزار کنندگانش قصد آن را دارند تا موضوع مورد علاقه خود را از زواياي مختلف مورد بحث و بررسي قرار دهند. مثل حضور فرمانداران يا مديران کل واحدهاي يک سازمان و يا مسئولان انجمن هاي صنفي و تخصصي و نظاير آن ...
در گردهمايي سخنراني و يا مقالات تخصصي ارائه نمي گردد.