• صفحه اصلی 20
  • صفحه اصلی 08
  • صفحه اصلی 02
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 05
  • صفحه اصلی 06
  • صفحه اصلی 01

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

پذیرش و چاپ مقاله

ارسال شده توسط در روز در دسته پژوهش
  • اندازه فونت: بزرگتر کوچکتر
  • تعداد بازديد: 2285

Acceptance and Publish

 

راهنماي ارسال مقاله علمي به مجلات داخلي و خارجي

 

 

پس از انتخاب قطعي مجله مورد نظر، قسمت راهنماي نويسندگان آن را با دقت بخوانيم. در واقع مقاله مابايد در چارچوب مورد نظر آن مجله تنظيم شده باشد، در غير اين صورت مقاله ما از جانب سردبير برگشتداده خواهد شد يا در صورت پذيرش اوليه، مراحل بررسي طولاني تري را پشت سر خواهد گذاشت. هر چهبيشتر به اين قسمت اهميت دهيم، سردبير نسبت به مقاله ما ديد بهتری پيدا ميكند.

دستورالعمل كلي مجله ها براي تنظي م مقاله ها تقريباً مشابه است. صفحه عنوان، چكيده، واژگان كليدي،مقدمه، مواد و روشها، نتايج، بحث، نتيجه گيري و مرجع ها، بخش هايي هستند كه حتماً بايد وجود داشتهباشند، اما اينكه آنها به دنبال هم آورده شوند يا هر يك در صفحه های جداگانه اي قرار گيرند، فاصله بينخط ها چقدر باشد، از چه فونت و قلمی استفاده شود، حجم هر قسمت حداكثر چقدر باشد، مرجعها با چه روشینوشته شوند و مطالبي از اين دست، به چارچوب مورد نظر مجله بستگي دارد. اكثر مجله ها ترجيح ميدهندشكلها و جدولها در صفحاتي جداگانه درج شوند، نه لابه لاي متن؛ بنابراين براي هر شكل يا جدول، صفحهاي مستقل اختصاص می دهيم.

نكته مهم آن است كه هنگام اِعمال تغييرات مورد نظر مجله، مراقب باشيم كه مطلبي اشتباهاً پاك نشود.روش ايده آل آن است كه هم زمان با تأليف مقاله، يعني از همان زمان كه بررسي متون را انجام ميدهيم،

مجله مورد نظرمان را انتخاب و با مطالعه راهنماي نويسندگان، شيوه نوشتن را به سبك مورد نظر آن مجله در آوريم.

 

صفحه عنوان

 

از آنجا كه مجلات مختلف دستورالعمل هاي گوناگوني براي تنظيم اين قسمت در نظر مي گيرند، در اينجا نيزبايد به راهنماي نويسندگان مجله مراجعه كنيد. به طور كلي صفحه عنوان، دربردارنده عنوان مقاله در بالا واسامي نويسندگان در پايين مي باشد. نام و نام خانوادگي كامل نويسندگان، بالاترين درجه علمي، سِمتها، موقعيت آكادميك، آدرس و نام گروه يا مؤسسه اي كه پژوهش در آنجا انجام شده است بايد ذكر گردد.قسمت پايين صفحه به مشخصات نويسنده مسئول مكاتبات، شامل نام و نام خانوادگي، درجه علمي، آدرسدقيق پستي، تلفن، فكس (با ذكر كد بين المللي كشور) و پست الكترونيك آكادميك تعلق دارد.

 

آماده سازي قبل از ارسال

 

پس از انجام تغييرات، چندين نوبت ديگر مقاله را بخوانيم و در صورت امكان، از همكاران با تجربه و مورداعتمادمان بخواهيم آن را مطالعه و نقايص احتمالي را براي ما مشخص كنند. تصميم گيرنده نهايي ماهستيم. بهتر است مقاله را به يك نفر كه به زبان انگليسي مسلط تر از ماست نيز بدهيم. ساده نويسي،رواني مطلب و قابل فهم بودن آن اهميت زيادي در جلب نظر مثبت سردبير دارد. حتماً با فعال كردن گزينهكنترل املا و گرامر كلمات نرم افزارادیتور مثلا microsoft word   ، غلطهاي املايي و گرامري متن را برطرف نماييم.

نهايتاً خودمان،املاي تك تك كلمات را چك كنيم، زيرا اين نرم افزار قادر به شناسايي املاي لغات و اصطلاحات تخصصي نیست.

 

 تهيه نامه همراه  cover letter

 

نامه كوتاهي كه در آن با مخاطب قرار دادن سردبير، درخواست خود را براي بررسي وچاپ مقاله ارساليمطرح ميكنيم، نامه همراه نام دارد. در واقع اولين چيزي كه سردبير پيش از رؤيت مقاله با آن مواجه خواهدشد، همين نامه است كه اگر در بردارنده نكات لازم باشد، ديدگاه مثبتي نسبت به مقاله ارسالي در وي ايجادخواهد كرد.

برخي مجله ها در قسمت راهنماي نويسندگان، نكاتي را ذكر ميكنند كه رعايت آنها در نامه همراه الزاميست. برخي مجلات نيز فرم خاصي براي نامه همراه طراحي كرده اند كه پس از ذخيره سازي آن از روي سايتمجله، صرفاً جاهاي خالي آن را پر ميكنيم و بعد ارسال میکنیم. اگر چنين چيزي وجود نداشت، به روشياستاندارد نامه را تنظيم كنيم.

 

 ارسال مقاله به مجله  submit 

 

اكنون آماده ارسال مقاله هستيم. در حال حاضر اكثر مجلات، دريافت مقاله به طريق الكترونيك را ترجيحميدهند، زيرا اين روش امن تر و سريعتر است. فايل مقاله را به فرمت Word يا PDF تهيه و از جديدترينويرايش آنها استفاده كنيم. سپس فايل PDF را مجدداً با دقت بخوانيم تا مطمئن شويم تمام حروف، اعداد ونمادها به درستي منعكس شده اند. از نمادهاي غير استاندارد استفاده نكنيم.در سايت اينترنتي برخي مجلات معتبر، گزينه اي وجود دارد كه با كليك كردن بر روي آن، وارد مراحلارسال آنلاين مقاله ميشويم. به اين ترتيب كه صفحات متعددي باز ميشوند و از ما ميخواهند عنوان،اسامي نويسندگان، آدرس، تلفن، فكس، پست الكترونيك و متن اصلي مقاله را وارد كنيم. در هر قسمت بايدآنچه را كه از ما خواسته شده است از روي متن مقاله كپي كنيم و در كادر مربوطه قرار دهيم.مجلاتي كه هنوز به سيستم ارسال آنلاين مقاله تجهيز نشده اند، از ما ميخواهند مقاله مان را بر اساسدستورالعملي كه در قسمت راهنماي نويسندگان ارائه شده است، تنظيم و در كنار نامه همراه، به پستالكترونيك سردبير ارسال نمائيم. در اين صورت متن پست الكترونيك را نامه همراه تشكيل مي دهد كهمقاله به آن ضمیمه و الصاق الکترونیکی attachment   شده است.روش ديگر، ارسال از طريق پست ميباشد. بدين منظور بايد علاوه بر نامه همراه، سه تا پنج نسخه از مقاله راپرينت بگيريمو همراه با ديسكت يا سي دي حاوي متن مقاله، شكل ها و جدول ها به آدرس پستي مجلهارسال كنيم. از پست سفارشي استفاده كنيم و رسيد آن را تا حصول اطمينان از رسيدن بسته نزد خود نگاهداريم.پس از ارسال مقاله بايد منتظر دريافت نامه اعلام وصول از جانب سردبير باشيم كه به پست الكترونيك ياآدرس پستي ما ارسال مي شود و مشخص ميكند مقاله به دست آنها رسيده و در حال بررسي است.ممكن است به ما يك كد چند رقمي نيز ارائه شود تا پي گيريهاي بعدي از طريق آن انجام شوند.

 

روند بررسي و داوري مقاله

 

اكنون زمان انتظار فرا رسيده است. اميدوار باشيم و در عين حال خود را براي رويارويي با هر پاسخي از سويمجله آماده كنيم.ممكن است مقاله ما به سرعت از جانب سردبير مورد پذيرش واقع شود. اين اتفاق نادر هنگامي رخ ميدهدكه ايده تحقيقاتي ما واقعاً تازه و جالب باشد. حالتي كه عمدتاً رخ مي دهد آن است كه مقاله پس ازغربالگري اوليه و اولويت بندي توسط سردبير يا هيأت سردبيري، در اختيار چند داور يا كارشناس قرارميگيرد تا به دقت آن را ارزيابي نمايند.داوران موظفند در بازه زماني كه در اختيار دارند، مقاله را نقد و بررسي و نظراتشان را اعلام كنند. معمولاًفرمي در اختيار داور قرار مي گيرد تا بر اساس آن، بكر بودن، كيفيت و نقاط ضعف و قوت مقاله را بررسيكند.اظهار نظر داوران بايد كاملاً بي طرفانه باشد. برخي مجلات با پوشاندن اسم نويسندگان مقاله اي كه به داورمي سپرند، سعي مي كنند به اين هدف نزديك تر شوند.در حالي كه پنهان داشتن نام داور از نويسنده اقدامي رايج محسوب مي شود، اما برخي مجلات از شماميخواهند داور مقاله تان را خودتان پيشنهاد كنيد. مثلاً پيشنهاد داور در سري مجلات BMC اجباريست،يعني اگر داور پيشنهاد نكنيد، مقاله شما مورد بررسي قرار نخواهد گرفت. در سري مجلات BMJ پيشنهادداور اختياري است؛ يعني به شما اجازه داده مي شود كه سه تا چهار داور پيشنهاد كنيد. امروزه مسئلهپيشنهاد كردن داوران به روندي رو به رشد در ميان مجلات تبديل شده است. براي پيدا كردن داورانبهترين راه استفاده از مراجع مقاله خودمان است، زيرا پژوهش شما در راستاي پژوهش ساير افراديستكه درآن زمينه كار كرده اند؛ البته نه آنهايي كه مخالف عقايد و نظرات ما هستند. نكته مهم آنست كه به هيچوجه حق تماس گرفتن با داوري كه برميگزينيد را نداريد، حتي اگر كسي باشد كه با او آشنا باشيد.

 

 زمان داوري

 

زمان داوري و ارائه نتايج در مجلات مختلف با هم فرق ميكند. متأسفانه اين زمان در مورد مجلات داخليبعضاً تا يك سال طول ميكشد. به طور كلي، چنانچه پس از گذشت 6 ماه از دريافت نامه وصول به سردبيرجوابي دريافت نكرديم، با مجله تماس بگيريم. ميتوانيم از تلفن، فاكس، ايميل يا ارسال نامه پستي استفادهكنيم. اگر با گذشت دو ماه باز هم جوابي دريافت نكرديم، مجدداً با مجله تماس بگيريم و اگر باز هم جوابينگرفتيم ديگر هيچ مقاله اي به اين مجله ارسال نکنیم.

 

 سرنوشت مقاله پس از داوري

 

مقاله ما پس از داوري در اختيار سردبير قرار مي گيرد. سردبير، محوري ترين نقش را در تصميم گيرينهايي بر عهده دارد. وضعيت مقاله پس از تصميم سردبير معمولاً به يكي از صورتهاي زير خواهد بود:

پذيرش براي چاپ

پذيرش براي چاپ پس از اصلاحات جزئي

پذيرش براي چاپ پس از اصلاحات كلي

بررسي مجدد احتمالي براي چاپ پس از اصلاحات اساسي

بررسي احتمالي براي چاپ در قالب نامه به سردبير يا گزارش كوتاه

غير قابل چاپ

 

 اصلاح و بازبيني

 

مجلات خارجي عمدتاً پس از گذشت 63 ماه جواب پذيرش، نياز به اصلاح يا رد مقاله را پس از بررسيتوسط داوران ارائه مي كنند. ممكن است مقاله ما بدون هيچگونه نياز به تغيير مورد پذيرش قرار گيرد، امااين اتفاق كمتر رخ ميدهد. اكثر موارد به بازبيني و اصلاح مقاله نياز پيدا ميكنيم. به اين مفهوم كه سردبيربا اعلام پذيرش مشروط مقاله، از مما ميخواهد تغييرات جزئي يا كلي را كه براساس نظرات داوران برايما فهرست گرديده است در مقاله اِعمال كنيم تا مقاله ما مجدداً بررسي شود. در اين صورت معمولاً يكبازه زماني براي ما تعيين ميگردد تا اصلاحات مورد نظر را انجام دهيم. . اگر مدت زيادي از زمان ارسالمقاله مي گذرد، مراجع آن را به روز كنيم. حتي المقدور سعي كنيم كار اصلاح را پيش از تمام شدن فرصتيكه در اختيارمان گذاشته شده به پايان رسانيم. چنانچه در مورد خاصي، اصلاح آنگونه كه مورد نظر مجلهاست ممكن نیست، ميتوانيم با سردبير مكاتبه كنيم و دلايل خود را در اين باره ذكر نماييم.پس از اتمام كار، مجدداً مقاله مان را از با فرض اينكه از نو آن را نوشته ايم، مورد بررسي قرار دهيم و پس ازكسب اطمينان از اصلاح كليه موارد اشاره شده از سوي داوران، آن را ارسال نماييم.

 

پذيرش و چاپ مقاله

 

پس از آن كه مقاله ما مورد پذيرش قرار گرفت، به خودمان تبريك بگوييم. اعتماد به نفس ارزشمندي كهبه دست آورده ايم را به عنوان نيروي محركه پژوهش هاي بعديمان حفظ كنيم، اما هرگز دچار غرور نشويم.روزانه مقالات صدها محقق مانند ما در سراسر جهان پذيرش مي شوند.پس از پذيرش مقاله و پيش از چاپ آن، ويرايش نهايي انجام مي شود كه گستردگي آن در مجلات مختلفمتفاوت است. اين ويرايش شامل غلط گيري املايي، اصلاح علائم نقطه گذاري، روان سازي جملات، رفعابهامات گـرامري، و بررسي بخش هايي است كه احتمال خطا در آنها زياد است (چكيده، قسمتهاي آماري،شكل ها، جدول ها و مراجع). در دفتر سردبيري برخي مجلات، برطرف سازي اين گونه اشكالات به ويراستارفني سپرده مي شود.پس از اين مرحله، نسخه آماده براي چاپ مقاله در اختيارمان قرار مي گيرد تا براي آخرين بار بررسي ونهايتاً آن را تأييد كنيم. در اين مرحله، مقاله ما حتي به لحاظ صفحه آرايي، مانند نسخه اي است كه درمجله چاپ خواهد شد. بايد تك تك لغات را آرام و بسيار دقيق بخوانيم تا كليه غلط هاي تايپي احتمالي را،به ويژه در جدول ها پيدا كنيم. چنانچه اشتباهي در نسخه چاپ شده در مجله يافت شود، مسئوليت آنتماماً بر عهده خودمان خواهد بود. در اين مرحله مجاز نيستيم تغييرات عمده اي ايجاد كنيم. حداكثر ميتوانيم يك يا دو كلمه را تغيير دهيم. برخي از مجلات دستورالعملهاي خاصي براي اصلاح نسخه پيش ازچاپ مقاله دارند كه بايد به آنها دقيقاً عمل كنیم.

 

 رد شدن مقاله  Reject

 

مقاله ما ممكن است بدون داوري و مستقيماً از جانب سردبير رد شود. رد شدن سريع مقاله علل مختلفيدارد و همواره به معناي كم ارزش بودن مقاله ما نيست. ممكن است مقاله اصلاً در حيطه علمي موردعلاقه آن مجله نباشد. اين مشكل به ويژه در مورد مجلات تخصصي و فوق تخصصي پيش مي آيد كهعلاقمند به چاپ موضوعات خاصي هستند. البته اين احتمال نيز وجود دارد كه سردبير به دليل كهنه وتكراري بودن موضوع مقاله آنرا رد كرده باشد. رعايت نكردن نكاتي كه هنگام تنظيم نامه همراه و بخشهايمختلف مقاله گفته شد نيز در رد شدن مقاله بي تاثير نيست.اگر مقاله ما پس از بررسي توسط داوران و جمع بندي نظرات آنها مردود تشخيص داده شود، سردبير درقالب يك نامه محترمانه ضمن اعلام اين مطلب، نظرات داوران را به ما منعكس ميكند.نظرات داوران را به دقت بررسي كنيم و آنها را در مقاله مان اعمال کنیم. داوران بدون اينكه نياز باشد از آنهاتشكر كنيد، مقاله ما را خوانده اند و عيب و ايرادات آنرا گرفته اند. از اين بابت خوشحال باشيم و بدانيدم كهدر صورت ارسال مجدد به مجله ديگر، شانس چاپ مقاله مان بيشتر ميشود. حتي توصيه ميشود چنانچهزمان به ما اجازه ميدهد، ابتدا مقاله مان را براي مجله اي كه عامل تأثير نسبتاً بالايي دارد و هر مقاله آنتوسط چند داور بررسي مي شود بفرستيم تا از جانب داوران مورد بررسي قرار گيرد، آنگاه (به شرطي كهسريعاً رد نشده باشد) با اعمال نظرات ارائه شده از سوي داوران، مقاله را براي مجله اي با عامل تأثير كمتربفرستيم. اين كار، شانس پذيرش را افزايش ميدهد. نوشتن نامه به سردبير با هدف عوض كردن تصميم وييا اعتراض نسبت به نظر داوران، معمولاً مشكل را حل نميكند و به اعتبار ما نيز لطمه ميزند. چنانچهحدس ميزنيم داور مربوطه در چندين مورد دچار اشتباه شده يا گمان ميكنيم سوء تفاهم كوچكي پيشآمده است، ميتوانيم نامه محترمانه اي به سردبير بفرستيم و استدلال خود را مطرح كنیم.ما مجاز هستيم هر زمان كه صلاح بدانيم، مقاله اي را كه ارسال كرده ايم، با ارسال يك نامه به سردبيربازپس بگيريم، هرچند اين كار اعتبار ما را نزد مجله مورد نظر مخدوش مي كند.