• 01
  • 02
  • 03
  • 04

تجزیه و تحلیل داده‌ها یا همان تحلیل آماری در پایان‌نامه (Data Analysis) مهارتی است که برخی از دانشجویان به دلیل آن‌که تسلط بالایی در آن ندارند، سعی می‌کنند با سپردن آن به دیگران و یا حتی حذف آن، از این مرحله عبور کنند. تجزیه و تحلیل داده‌ها یکی از مهم‌ترین فرآیندها در نگارش پایان نامه محسوب می شود. تحلیل داده‌های گردآوری شده در تحقیق که ممکن است کمّی یا کیفی باشند، توسط ابزارهای مختلفی انجام می‌گیرد و نتایج آن در قالب نمودار، جدول، تصویر و گراف منتشر می‌شوند. به خاطر داشته باشید که ابزارها و روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها در هر تحقیق و هر متد ممکن است کاملاً متفاوت و منحصر به فرد باشد. ولی به‌طورکلی اصول مشخص و ثابتی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها وجود دارد که سعی می‌کنیم در این مطلب بیشتر به آنها بپردازیم.در تحلیل آماری در پایان نامه یا رساله دکتری، سعی کنید فاکتورهای زیر را مورد توجه قرار داده و رعایت نمایید:

ادامه مطلب