• 01
  • 02
  • 03
  • 04

تمامی مؤسسات و دانشگاه‌ها معمولاً یک فرمت ثابت و استاندارد برای نگارش پایان نامه یا رساله دکتری طراحی کرده و از دانشجویان درخواست می‌کنند که پیش‌نویس تحقیق خودشان را مطابق با این استانداردها به اداره‌ی تحصیلات تکمیلی تحویل دهند. فرمت ارائه شده توسط هر مؤسسه ممکن است اندکی در جزئیات با سایرین متفاوت باشد و این تفاوت‌ها شامل مواردی مانند: فرمت رفرنس‌دهی، نوع فونت استفاده شده، اندازه‌ی فونت در بخش‌ها و سرفصل‌های مختلف، صفحه‌ی عنوان، نحوه‌ی قرارگیری جداول و تصاویر و غیره می‌شود. اما معمولاً کلیات فرمت‌‌بندی پایان‌نامه‌ی ارشد و رساله‌ی دکتری به صورت استاندارد تعریف می‌شود و تقریباً در بیشتر دانشگاه‌ها از یک شکل مشابه پیروی می‌کند. معمولاً پیش‌نویس پایان‌نامه یا رساله باید به صورت تکمیل شده، ویرایش شده، صفحه آرایی شده و آماده‌ی چاپ به بخش تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارائه شود و همواره باید سعی شود به‌روزترین و آپدیت‌ترین نسخه از فرمت‌بندی استاندارد را در اختیار داشته باشید. به‌طورکلی فرمت استاندارد پایان‌نامه ارشد و یا رساله‌ی دکتری شامل بخش‌های زیر می‌باشد:

ادامه مطلب