• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • امکان عضویت در بنیاد ملی نخبگان
 • امکان گرفتن پروژه های تحقیقاتی با درآمدهایی بسیار بالا
 • ایجاد احساس افتخار و اعتماد به نفس در نویسندگان مقالات
 • شناخته شدن به عنوان متخصص و صاحب نظر در موضوع
 • استخدام راحت تر در کلیه ادارات و سایر مراکز دولتی و خصوصی
 • نظریه پردازی و بیان دیدگاه های نویسندگان در زمینه های تخصصی
 • گرفتن بورس تحصیلی از دانشگاه های معتبر بین المللی در سراسر جهان
 • ثبت کردن تحقیقات و مطالعات انجام شده به نام نویسندگان و حفظ دائمی آنها
 • عرضه پژوهش و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به افراد زیادی در تمامی نقاط جهان
 • پذیرفته شدن بسیار راحت تر به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
 • امکان ادامه تحصیل در مقطع، رشته و دانشگاه دلخواه در تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بدون آزمون ورودی