• 01
  • 02
  • 03
  • 04

مطالعه ، حفاظت ، مرمت و احیای بناها ، مجموعه ها ، محوطه ها و بافت های تاریخی عرصه های مسکونی کشور، امری ضروری است . معماران و مهندسین که این امر بسیار فنی ، فرهنگی و هنری را بر عهده دارند باید علاوه بر اشراف و تسلط لازم بر ابعاد تخصصی و مفاهیم امروزی حرفه خود ، نظری هوشیارانه و عالمانه به گذشته داشته باشند . فارغ التحصیلان مرمت و احیای بنا های تاریخی در واقع مهندسین معماری امروزین هستند که فرا گرفته اند چگونه ( امروز ) را با بهره گیری از تجربیات (گذشته ) برای (آینده ) بسازند .افرادی که می توانند پلی بین معماری گذشته و آینده ایجاد کنند . این دسته از متخصصان تاریخ خوب می شناسند و می توانند آثار تاریخی را تجزیه و تحلیل کرده و بخوانند و مفاهیم و ارزش های آن را استخراج و هوشیارانه به کار گیرند و با بیانی امروزی به جامعه معرفی نمایند .فارغ التحصیلان دوره کارشناسی مرمت و احیای بناهای تاریخی قادر خواهند بود به یاری اطلاعات و دانش عمومی ، نظری و تحقیقاتی و تجربه عملی در مرمت و احیای هزاران بنای تاریخی که در اختیار واحدهای دولتی از قبیل سازمان میراث فرهنگی کشور است ، نقش موثری داشته باشند .
همچنین می توانند در برنامه ریزی برای مرمت بناهای تاریخی کشور و تعیین اولویت های ضروری با هماهنگی مسئوولین و دستگاه های مربوط مشارکت کرده و بر حسب ضرورت در مورد کارهای اجرایی مرمت نیز سهیم باشند .درس های این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه :
انسان ، طبیعت ، معماری ، هندسه (پرسپکتیو ) ، ریاضیات ، ترکیب ، کارگاه عکاسی پایه ، نقشه برداری .دروس اصلی :
ایستایی ، شناخت مواد و مصالح ، عناصر و جزئیات ساختمان ، طراحی معماری ، آشنایی با هنر و تمدن اسلامی ، آشنایی با بافت ها و محوطه های دوره اسلامی ایران ، آشنایی با هنر و تمدن فرهنگ های همجوار ، مدیریت امور ساختمان(تشکیلات دفتری و کارگاهی ) ، کامپیوتر و معماری، آشنایی با معماری جهان ، تنظیم شرایط محیطی، آسیب شناسی، آشنایی با باستان شناسی ، آشنایی با مرمت تزیینات وابسته به معماریدروس تخصصی:
مبانی نظری مرمت و احیای ابنیه و بافت ها ، مطالعه و شناخت بناهای تاریخی ایران پیش از ایلام ، مطالعه و شناخت بناهای تاریخی ایران اسلامی ، قوانین و تشکیلات مرمت ، شناخت سازه های سنتی بناهای تاریخی ، طرح مرمت و احیای بنا ، طرح مرمت و احیای بافت های تاریخی ، طرح مرمت و احیای محوطه های باستان شناسی ، کارآموزی حفاظت و مرمت ، فوتوگرامتری ، پروژه نهایی .
دانشگاه های پذیرنده : شعهید باهنر کرمان ، مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی ، بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین ، غیر انتفاعی نیما – محمود آباد ، غیر انتفاعی گلستان – گرگان
مقاطع تحصیلی : کارشناسی -کاردانی
دوره ها : روزانه -شبانه
دانشگاه : دولتی -غیرانتفاعی
گرایشها :