• 01
  • 02
  • 03
  • 04

هنر های سنتیهنر های سنتی از میراث های فرهنگی کشور و محل اصالت و ارزش ها و زمینه های مطمئن و مناسب برای حرکت اینده هنری است .
بدون شک راه های توجه و تقویت این هنر ها ، ایجاد دروه های آموزش عالی در سطوح گوناگون است تا ضمن مطالعه و پژوهش مستمر و نتیجه بخش راهیابی به سوی آینده ای پربارتر میسر گردد.
فارغ التحصیلان این رشته با اموزش های نظری و کارگاهی خود و آشنایی و کار عملی در زمینه هنر های سنتی قادر خواهند بود ، در انجام پژوهش های هنر های سنتی و نیز حفظ و احیاء این هنرها ، به صورت کمک برای کارشناس نقش داشته باشند و اداره واحد ها و کارگاه های تولیدی را در چارچوب ادارات و سازمان های فرهنگی دولتی یا بخش خصوصی بر عهده بگیرند.
گفتنی است که این دوره مشتراک قابل توجهی با کارشناسی صناع دستی دارد .درس های این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه:
کارگاه طراحی پایه ، هنر و تمدن اسلامی ، آشنایی با هنر فرهنگ های همجوار ، آشنایی با مردم شناسی و روش های ایران ، آشنایی با هنر های سنتی آن ،آشنایی با باستان شناسی و روش های آن .دروس اصلی:
ترسیم فنی، خطوط و خواندن کتیبه های اسلامی ، هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ، طرح اشیاء در تمدن اسلامی ، حفظ و احیاء هنر های سنتی ، موسیقی از نظر اسلام ، آشنایی با موسیقی بومی مناطق ایران . نمایش در ایراندروس تخصصی :
کارگاه هنر های سنتی ، کارآموزی پژوهش در هنر های سنتی .دانشگاه های پذیرنده : مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی .
مقاطع تحصیلی : کاردانی
دوره ها : روزانه
دانشگاه : دولتی
گرایشها :