• 01
  • 02
  • 03
  • 04

سال آموزشی:
سال اول ، سال دوم و سال سوم
اهداف کلی :
1- مهارت لازم در برگرفتن شرح حال و انجام معاینه فیزیکی کسب شود
2- دانش لازم در مورد رشد و تکامل و ارزیابی آن کسب شود.
3- دانش لازم در مورد ضروریات ایمن سازی فعلی کسب شود
4- علل، اهمیت و درمان تب و عفونت در کودک آموخته شود.
5- تظاهرات و اهمیت شکایات مربوط به شکم در کودک آموخته شود
6- علل و درمان اورژانس های عصبی در کودک آموخت شود.
7- فیزیولوژی و اداره تغییرات آب و الکترولیت در بچه ها آموخته شود.
8- موارد اختلالات اجتماعی و یا روانپزشکی آموخته شود.
9- تظاهرات و درمان اختلالات قلبی کودکان آموخته شود.
10-پاتوفیزلوژی، علل و درمان اختلالات تنفسی در کودکان آموخته شود.
11- پاتوفیزلوژی، علل و درمان اختلالات شایع مهم غددی و خونی در کودکان آموخته شود.
12- پاتوفیزلوژی، علل و درمان اختلالات جدی و شایع کلیوی،تناسلی و ادراری در کودکان آموخته شود.
13-بیماریهای پوستی شایع و تظاهرات پوستی بیماری های سیستمیک در کودکان آموخته شود.
اهداف :
هر دستیار در پایان دوره باید بتواند:
(با تکمیل تمام چرخش های اورژانس کودکان)
1- دانش خود را در مورد تغییرات تکاملی و فیزیولوژیک در دوران کودکی اثبات نماید .
2- توانایی خود را برای گرفتن شرح حال و انجام معاینه فیزیکی مناسب از کودکان اثبات نماید.
3- دانش خود را در مورد اهمیت تپ در کودکان در سنین مختلف اثبات کند.
4- دانش خود را در مورد ایمن سازی معمول و بیماری های عفونی کودکان شامل مننژیت،سپسیس، پنومونی، عفونت دستگاه ادراری و باکترمی اثبات کند .
5- آگاهی خود را در مورد پاتوفیزیولوژی و تظارهات بیماری های شایع و جدی دستگاه گوارش و حفره شکم در کودکان اثبات کند .
6- در مورد تشخیص افتراقی و چگونگی ارزیابی توده های شکمی در کودکان بحث کند.
7- در مورد تشخیص افتراقی و اداره سندرم ری بحث کنند .
8- آگاهی خود را در مورد اختلالات عصبی و مشکلات شانت در کودکان اثبات کند.
9- نیازهای آب و الکترولیت کودکان دچار کم آبی را محاسبه کند.
10-نوارهای قلبی کودکان را تفسیر کند و آگاهی خود در مورد تفاوت های فیزیولوژیک طبیعی با نوارهای قلبی بزرگسالان نشان دهد.
11-درمورد دیس آریتمی ،تشخیص و درمان آنها بحث کند .
12-در مورد انواع اختلالات قلبی سیائونوزدهنده و غیرسیانوزی مادرزادی، عوارض و درمان آنها بحث کند .
13-توانایی خود را برای خواندن گرافی قفسه صدری کودکان اثبات کند.
14- در مورد تشخیص افتراقی های نارسایی قلبی در کودکان بحث کند و اگاهی خود در مورد درمان مناسب آن اثبات کند.
15-توانایی خود را در اداره صحیح کودکان مبتلا به بیماری تنفسی فوقانی و تحتانی شامل آسم، برونشیولیت،سیستیک فیبروزیس، پنومونی اثبات کند و در مورد علل آن بحث کند.
16-در مورد اداره کودکان مبتلا به دیابت و کتواسیدوز دیابتی بحث کند.
17- اگاهی خود را در مورد علل کم خونی در کودکان و ارزیابی تشخیصی مناسب آن اثبات کند .
18-آگاهی خود را در مورد تشخیص افتراقی ها و ارزیابی کودک دچار زردی اثبات کند.
19- در مورد تشخیص افتراقی ها و ارزیابی کودک با اختلالات خونریزی دهنده بحث کند .
20-در مورد تشخیص افتراقی ها و اداره بیمار مشکوک به سندرم اتوایمیون مانند آرتریت جوانان، لوپوس یادرماتومیوزیت بحث کند .
21-اگاهی خود را در مورد تشخیص و درمان ضعف در کودک و بچه های بزرگتر اثبات کند.
22- اگاهی خود را در مورد تشخیص ،ارزیابی و درمان کودک با خونریزی از دستگاه گوارش اثبات کند.
23-در مورد تشخیص افتراقی و ارزیابی نارسایی کلیه با انوری در کودکان بحث کند.
24-توانایی خود را در ارزیابی کودک مبتلا به سنکوپ اثبات کند و در مورد تشخیص افتراقی های آن بحث کند .
25-در مورد علایم، نشانه ها، درمان و عوارض بیماری کاوازکی بحث کند.
26-در مورد تومورهای بدخیم شایع کودکی بحث کند.
27- چگونگی اداره صحیح و مناسب کودکان مبتلا به تشنج تب دار و غیرتب دار را بیان کند.
28-در مورد تشخیص افتراقی های خونریزی واژینال در کودکی بحث کند.
29- درمورد ارزیابی، تشخیص و مسایل قانونی کودکی که مشکوک به سوءاستفاده و یا غفلت جنسی است بحث کند.
30- توانایی خود را در شرح حال گیری و معاینه فیزیکی از یک کودک مورد سوء استفاده جنسی اثبات کند.
31-توانایی خود را در اداره بیماران مبتلا به عفونت دستگاه تنفسی فوقانی مشکوک به اپی گلوتیت اثبات کند.
32- بطور صحیح گرافی جانبی بافت نرم گردن را در بچه ها تفسیر کند.
33- در مورد یافته ها و تشخیص افتراقی های سندرم مرگ ناگهانی کودک بحث کند.
34- در مورد اداره صحیح جسم خارجی در راه هوایی فوقانی و تحتانی بحث کند.
35-در مورد اداره کودکان که جسم خارجی بلعیده اند بحث کند .
36- در مورد فتق اینگوینال و نافی در کودکان بحث کند.
37- آگاهی خود را در مورد ارزیابی و درمان بیماران به مبتلا به بیماری های اسهالی اثبات کند.
38- بطور صحیح گزانتم های شایع کودکی شامل آبله مرغان، سرخک، مونیلیا، روزئولا، سرخجه، پیتریازیس، گال و اریتمااینفکشزوم را تشخیص دهد .
39- آگاهی خود را در مورد تشخیص افتراقی و ارزیابی کودکان مبتلا به پتشی اثبات کند.
40- آگاهی خود را در مورد عفونت های صورتی و چشمی و درمان آنها در بچه ها اثبات کند.
41-توانایی خود را در ارزیابی و درمان صحیح کودک مبتلا به دیس اوری یا مشکوک به UTI اثبات کند.
42- در مورد استفاده از پیلوگرام داخل وریدی در کودکان بحث کند.
43- آگاهی خودرا در مورد درمان فیموزیس، پارافیموزیس، بالانیت و ضایعات بیضه مانند تورشن اثبات کند .
44- در مورد تشخیص افتراقی های خونریزی واژینال در کودکی بحث کند.
45- آگاهی خود را در مورد مسمومیت های شایع کودکی و درمان آنها اثبات کند.
46- در مورد مراقبت کودک دچتر غرق شدگی یا غوطه ورشدگی بحث کند .
47- در مورد عوامل خطرهمراه با خودکشی در دوره نوجوانی بحث کند.
48- در مورد نحوه تظاهر، تشخیص و درمان مفصل عفونی بحث کند.
49-در مورد تشخیص افتراقی ها و ارزیابی لازم برای کودک مبتلا به لنگش بحث کند
50- تنوع بمیاری ها را درک کند و توانایی تحمل استرس ناشی از بیماری در سنین مختلف را داشته باشد.
51- در ارزیابی اولیه و احیای بیماران حاد و خطرناک مهارت های لازم را کسب کند.
52- مهارت های لازم را برای انجام پروسیجرهای تثبیت کننده و تشخیصی در کودکان شامل تکنیک های تزریق داخل استخوانی کسب کند.
53- درک صحیحی از ارزیابی و درمان بیماران سرپایی در مقابل بیماران مراجعه کننده به اورژانس در مقابل بیماران بستری با تظاهرات دوران کودکی کسب کند.
54- مشکلات Urgent و Emergert کودکان را تشخیص و بطور مناسب درمان کند.
55- استفاده درست از مشاوره در مراقبت از کودکان را اثبات کند.
مهارت های عملی :
مقتضی است دستیار موارد کاربرد و منع استفاده، عوارض موضعی و سیستمیک پروسیجرهای زیر را بداند و مهارت کامل را در موارد زیر کسب کند:
1- احیای قلبی – ریوی
2- لوله گذاری داخل تراشه ای
3- تهویه با ماسک bag-valve
4- رگ گیری وریدی – محیطی، نافی ، داخل استخوانی
5- چونکسیون کمری
6- خارج کردن جسم خارجی – چشم /گوش /بینی
7- ارزیابی شانت VP
8- تراکئوستومی
9- توراکوسنتز
10-تسکین فرد هوشیار
11-جا انداختن بسته شکستگی و درفتگی ساده

آموزش بالینی
منابع / تسهیلات
بخش محل چرخشی باید از امکانات آموزشی، تشخیصی و درمانی لازم برخوردار باشد.
وظایف و مسئولیت ها
هر دستیار مسدول مراقبت کامل بیماران پذیرفته شده تحت نظر اساتید دپارتمان اورژانس خواهد بود . هر دستیار نسبت به شیفت های تعیین شده و ارایه به موقع و متناسب مراقبت پزشکی به بیماران پاسخگو است
دستیار باید تمام پروسیجرهایی را که انجام می دهد مکتوب کند و به طور کامل و خوانا تمام اقداماتی را که برای مراقبت از بیماران انجام داده است ثبت کند . حضور در کنفرانس ها اجباری است و از دستیاران انتظار می رود 3تا4 شیفت 12 ساعت در هفته کار کند .
رابطه دستیار اورژانس با دستیاران و اساتید اورژانس کودکان
دستیاران طب اورژانس نسبت به دستیاران کودکان در همان سال آموزش تخصصی ، وظایف و عملکرد یکسانی خواهند داشت .
این دستیاران در همان زنجیره نظارتی قرار خواهند گرفت و به دستیاران سال بالاتر داخلی و اساتید اورژانس کودکان گزارش خواهند داد .
نظارت
دستیاران اورژانس تحت نظارت اساتید و دستیاران کودکان سال بالاتر قرار دارند .
آموزش تدریسی:
سخنرانی ها
محتوای سخنرانی ها: ضد دردها و مسکن ها، اجسام خارجی، آرتریت، عفونت های استخوان و مفاصل،آلرژی، افزایش حساسیت و آنافیلاکسی ، آسم دوران کودکی، عفونت دستگاه تنفس فوقانی، پنومونی های عفونی، آسپیراسیونی و کودکی ، کم خونی و اختلالات WBC، اختلالات هموستاز، اورژانس های آنکولوژی، تشنج ها، ضعف، عفونت CNS، مشکلات عصبی ویژه، بیماری های تناسلی- ادراری، نارسایی حاد کلیه، خشونت جنسی ، خودکشی، بیماری فکری و رفتاری ، دیابت و اختلالات گلوکز، تعادل آب و الکترولیت، هموستاز اسید و باز ، عفونت باکتریایی و سپسیس ، عفونت های ویروسی، اختلالات پوستی، اختلالات گوش و حلق و بینی، کودک تبدار، سندرم مرگ ناگهانی کودک، سوء استفاده از کودک، کروپ، اپی کلوئیت، و تراکئیت باکتریایی، بیمایر قلبی کودک، بیماری اسهالی عفونی حاد و دهیدراتاسیون در کودکان، اختلالات گوارشی، فتقها ، پروسیجرها، تکنیک های رگ گیری، تکنیک های کنترل راه هوایی بزرگسالان و کودکان
خواندنی ها
فصل های مشخص از کتاب های مراجع
رفتارها و وضعیت اخلاقی:
1-توانایی برقراری ارتباط
2-کیفیت قضاوت
3-کیفیت حفظ اطلاعات
4-عملکرد تحت استرس
5-ارتباط پزشک /بیمار
6-احساس مسئولیت
7-خودارزیابی و بینش داشتن
8-میزان همکاری
9-انضباط و وقت شناسی
10-مسائل اخلاقی
بازخورد:
هر دستیار در سال دو بار بازخورد مستقیمی از عملکرد خود را به صورت ارزیابی مکتوب یا شفاهی از مسئول برنامه دستیاری دریافت خواهد کرد

زیست شناسی
رشته زیست شناسی دارای سه گرایش علوم گیاهی ، علوم جانوری و زیست دریا است .این گرایشها تنها در 17 واحد تخصصی با یکدیگر تفاوت دارند .
گرایش علوم گیاهی
این رشته یکی از شاخه های زیست شناسی است که صرفاً موارد مربوط به گیاه را اعم از گیاهان اولیه تا گیاهان امروزی بررسی می کند و دارای زمینه های مختلفی مانند گیاه شناسی ، فیزیولوژی گیاهی ریخت زایی و اندم زایی در گیاهان ، بیو شیمی و جلبک شناسی است . علوم گیاهی دارای دو بخش عمده فیزیولوژی و سیستماتیک است که بخش فیزیولوژی به شناخت زندگی گیاهان و اندامهای مختلف یک گیاه می پردازد و بخش سیستماتیک نیز درباره اسامی و طبقه بندی گیاهان می باشد .
گیاه اعجوبه سبز پوش طبیعت است که چون در هر گوشه و کنار به چشم می خورد ، عادی و پیش پا افتاده به نظر می آید در حالی که پیش از هر موجود زنده دیگری در روی کره زمین اعجاب آور است .
موجودی که در آشپزخانه ذره بینی خود برای همه مخلوقات زنده کره زمین غذا تهیه می کند و پیشرفته ترین نیروگاه خورشیدی ، شبکه لوله کشی و سیستم پمپاژآب را در اختیار دارد و از سوی دیگر مایه زیبایی ، لطافت ، نشاط و آرامش هستی است . به همین دلیل شناخت و حفظ آن یک نیاز است و رشته علوم گیاهی نیز برای پاسخ دادن به همین نیاز در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی معتبر جهان دایر شده است .
موقعیت شغلی در ایران :
حضور کارشناسان علوم گیاهی در موسسه های تحقیقاتی و اجرائی کشور امری ضروری است تا بتوان محیط زست ایران را حفظ کرد اما به گفته اساتید و دانش جویان علوم گیاهی در حال حاضر فارغ التحصیلان دوره لیسانس این گرایش موقعیت های شغلی منایبی ندارند . چون دانش و اطلاعات انها جنبه تخصصی ندارد ، موسسات و مراکز تحقیقاتی و اجرایی بیشتر مایلند که نیروهای مورد نیاز خود را از میان فارغ التحصیلان علوم گیاهی در سطح کارشناسی جذب آموزش و پرورش شوند. چون معلومات آنها جنبه عمومی دارد و می تواند در تدریس کتب زیست شناسی دوره متوسطه موفق باشند ، اما نمی تنوانند در مراکز تحقیقاتی که نیاز به متخصص در زمینه های مختلف علوم گیاهی دارد ، فرصت شغلی مناسبی بدست بیاورند . از سوی دیگر اگر کسی در گرایش علوم گیاهی سرمایه گذاری کند و متاثر از محیط نشود می تواند در بخش های کشاورزی – زیستی ، ژنتیک و بیوتکنولوژی فعالیت داشته باشد .
درس های این رشته در طول تحصیل :
دروس مشترک در گرایش ها ی مختلف زیست شناسی :
ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، شیمی آلی ، بیو شیمی ، آمار زیستی ، زیست سلولی و مولکولی ، ژنتیک ، اکولوژی ، میکروبیولوژ ی ، تکامل موجودات زنده ، تالوفیت ها ، فیزیولوژی جانوری ، بافت شناسی ، جنین شناسی ، جانور شناسی ، تشریح و مورفولوژی گیاهی ، ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان ، سیستماتیک گیاهی ، فیزیولوژی گیاهی ، رشد و نمو گیاهی ، بیوفیزیک ، ویروس شناسی ، زیست شناسی پرتوی ، اکولوژی عملی .
دروس تخصصی گرایش علوم گیاهی :
اکوفیزیولوژی گیاهی ، ازیداد گیاهان ، قارچ شناسی ، اکولوژی گیاهی ، انتقال مواد در گیاهان ، متمم سیستماتیک گیاهی ، اصول رده بندی گیاهان . (بسیاری از درس های این رشته همراه با آزمایشگاه است).
گرایش علوم جانوری
علوم جانوری به مطالعه مسائل مربوط به جانوران می پردازد و دارای سه بخش اصلی جانور شناسی یا بیوسیستماتیک ، فیزیو لوژی جانوری اعم از انسانی و حیوانی ، بافت شناسی و جنین شناسی جانوری است .
بسیاری از گرایش های زیست شناسی وابسته به علوم جانوری هستند . برای مثال یک محقق علوم سلولی و مولکولی تا با یک جانور و وضعیت زیستی آن آشنا نباشد ، نمی تواند روی سلول آن کار کند . یک محقق ژنتیک نیز در اغاز باید بیولوژی جانور را به طور کامل بداند و بعد در زمینه ژنتیک آن کار کند .
به یاری بیوسیستماتیک یعنی شناسائی گونه های مختلف جانوران نیز یم توان به نقش مفید گونه های مختلف جانوری برای کمک به طرح های اقتصادی پی برد .
برای مثال امروزه استفاده از مواد شیمیایی برای کنترل آفات راه درستی نیست چون این مواد تعادل اکولوژی محیط زسیت را بر هم می زند در حالی که ئبا شناخت گونه های حشرات شکارچی می توان بسیاری از آفات مثل حشرات مضر را از بین برد . در این میان می توان به کفش دوزک ها اشاره کرد که امروزه کاربرد بسیاری در اقتصاد کشورهای آمریکا دارند یا مگس های مفید که از شته ها تغذیه می کنند .
از طرفی دیگر بیوسیستماتیک در شناخت گونه های بیماری زا (پشه آنوفل ) و معرفی آنها به دنیای پزشکی نقش مهمی دارد . همچنین می توان به بخش دیرین شناسی یا فسیل شناسی اشاره کرد که یکی از فواید این بخش پی بردن به منابع عظیم اقتصادی مثل نفت است که از طریق مطالعه محل فسیل ها یا رسوبات فسیل ها بدست می آید .
موقعیت شغلی در ایران :
هرچند که تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیلان علوم جانوری جذب بازار کار نمی شوند اما بهترین دانشجویان همیشه موفق بوده و هستند . این دسته از دانشجویان پس از فارغ التحصیلی گاه برای کارهای تحقیقاتی یا اداره ازمایشگا ه ها جذب دانشگاه ها می شوند یا در سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان های مربوط به فعالیت می پردازند .چون سازمان محیط زیست برای بررسی اکوسیستم ها به محققان زیست شناسی از جمله علوم جانوری نیاز دارد همچنین بعضی از فارغ التحصیلان این گرایش وارد دنیای پزشکی شده و در زمینه های خون شناسی یا انگل شناسی فعالیت می کنند .
دروس تخصصی گرایش علوم جانوری :
زیست انگل ها ، فیزیولوژی مقلیسه ای ، جانور شناسی، رفتار شناسی ، حشره شناسی . (بسیاری از درس های این رشته همراه با آزمایشگاه است).
گرایش زیست دریا
گرایش زیست دریا به بررسی و مطالعه خواص محیط آبی ، بیولوژی آبزیان و فعالیت های آبزی پروری می پردازد ؛ یعنی برخلاف دو گرایش علوم جانوری و علوم گیاهی که در آنها بیشتر موجودات خشک زی مطالعه می شوند این گرایش جانوران و گیاهان آبزی را بررسی و مطالعه می کند . گرایش زیست دریا علاوه بر بررسی فیزیولوژی آبزیان به مطالعه اکولوژی دریا یعنی بررسی آلودگی آب دریاها و تاثیر آن بر محیط دریا می پردازد .
موقعیت شغلی در ایران :
فارغ التحصیلان گرایش زیست دریا می توانند درمراکز پرورش ماهی و مراکز تحقیق بر روی ارزش مواد غذایی دریایی فعالیت کنند . علاوه بر کار در شیلات فارغ التحصیلان این گرایش میتوانند در حفظ بعضی از گونه های آبزیان که در حال انقراض هستند مثل ماهی ازون برون یا ماهی سفید کار کنند و مهم تر از همه اینکه ما به یاری کارشناسان زیست دریا یک اطلس دقیق در مورد گونه های آبزی موجود در آب های کشورمان تهیه کنیم .
دروس تخصصی گرایش زیست دریا :
ماهی شناسی ، لیمنولوژی ، انگل ها و بیماری های آبی انگلی آبزیان ، اکولوژی ابزیان ، شناخت کف زیان ، اصول و تکثز و پرورش آبزیان (بسیاری از درس های این رشته همراه با آزمایشگاه است).
توانئی های لازم :
دانشجوی رشته زیست شناسی باید عاشق کشف حقایق پدیده های طبیعی باشد و به گردش در طبیعت علاقه مند باشد . چون اطلاعاتی که با حضور در محیط طبیعی زندگی گیاه یا جانور می توان بدست آورد در هیچ کتابی پیدا نخواهد شد . در ضمن دانشجو لازم است فردی منظم و مرتب بوده وبتواند مطالب در ذهن خویش بخوبی طبقه بندی کند تا در زمینه سیستماتیک موفق گردد .

دانشگاه های پذیرنده : اراک ، ارومیه ، الزهرا(س) – تهران ، بوعلی سینا – همدان ، تبریز ، تربیت معلم تهران ، تربیت معلم سبزوار ، تهران ، رازی ، کرمانشاه ، زابل ، زنجان ، شهید باهنر کرمان ، شهید بهشتی تهران ، شهید چمران – اهواز ، شیراز ، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، فردوسی – مشهد ، گیلان – رشت ، محقق اردبیلی – اردبیل ، شاهد ، علوم و فنون دریایی خرمشهر ، لرستان – خرم آباد ، مازندران – بابلسر ، اصفهان ، سیستان و بلوچستان – زاهدان ، شهر کرد .
مقاطع تحصیلی : کارشناسی
دوره ها : روزانه ، شبانه ، نیمه حضوری
دانشگاه : دولتی ، پیام نور
گرایشها : علوم گیاهی ، علوم جانوری ، زیست دریا

هنر های سنتیهنر های سنتی از میراث های فرهنگی کشور و محل اصالت و ارزش ها و زمینه های مطمئن و مناسب برای حرکت اینده هنری است .
بدون شک راه های توجه و تقویت این هنر ها ، ایجاد دروه های آموزش عالی در سطوح گوناگون است تا ضمن مطالعه و پژوهش مستمر و نتیجه بخش راهیابی به سوی آینده ای پربارتر میسر گردد.
فارغ التحصیلان این رشته با اموزش های نظری و کارگاهی خود و آشنایی و کار عملی در زمینه هنر های سنتی قادر خواهند بود ، در انجام پژوهش های هنر های سنتی و نیز حفظ و احیاء این هنرها ، به صورت کمک برای کارشناس نقش داشته باشند و اداره واحد ها و کارگاه های تولیدی را در چارچوب ادارات و سازمان های فرهنگی دولتی یا بخش خصوصی بر عهده بگیرند.
گفتنی است که این دوره مشتراک قابل توجهی با کارشناسی صناع دستی دارد .درس های این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه:
کارگاه طراحی پایه ، هنر و تمدن اسلامی ، آشنایی با هنر فرهنگ های همجوار ، آشنایی با مردم شناسی و روش های ایران ، آشنایی با هنر های سنتی آن ،آشنایی با باستان شناسی و روش های آن .دروس اصلی:
ترسیم فنی، خطوط و خواندن کتیبه های اسلامی ، هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ، طرح اشیاء در تمدن اسلامی ، حفظ و احیاء هنر های سنتی ، موسیقی از نظر اسلام ، آشنایی با موسیقی بومی مناطق ایران . نمایش در ایراندروس تخصصی :
کارگاه هنر های سنتی ، کارآموزی پژوهش در هنر های سنتی .دانشگاه های پذیرنده : مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی .
مقاطع تحصیلی : کاردانی
دوره ها : روزانه
دانشگاه : دولتی
گرایشها :