• پایان نامه و رساله 01
  • پایان نامه و رساله 02

هر تحقیق یا کار علمی که در جهان انجام می‌گیرد، به‌طورکلی یا به دنبال کشف یک مسئله است و یا به دنبال حل کردن آن مسئله می‌باشد. پایان‌ نامه، مقاله ژورنالی، تز دکتری، پروپوزال و هرکدام از این تحقیقات نیز با هدف شناسایی بیشتر یک مسئله یا برطرف کردن، آن مورد نگارش قرار خواهند گرفت. اما هر کدام از این پژوهش‌های علمی، هدف مشخصی را در طول زمان تحصیلی دانشجو دنبال می‌کنند؛ برای مثال هدف از نگارش پروپوزال این است که دانشجو مهارت‌های تفکر انتقادی، دقت، حل مسئله و نکته سنجی را در خود تقویت کند و هدف از نگارش پایان‌نامه تقویت مهارت‌های روش تحقیق، نگارش علمی، سازمان‌دهی، برنامه‌ ریزی و تجزیه و تحلیل منطقی است.

به‌طورکلی مؤسسات و دانشگاه‌ها اهداف بسیار زیادی را از نگارش و تهیه پایان‌نامه دنبال می‌کنند که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ادامه مطلب
			ادامه مطلب